genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hast, Karl August, Hjärtum, född 18322017-09-10 18:57

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73721
2017-09-09 14:44 

I Hjärtum AI:36 (och senare) anges soldaten Karl August Hast vara född 1832 7/7 Partille? Men inte hittar jag honom där. Kan någon hjälpa mig hitta hans föräldrar. Med vänlig hälsning. Yvonne
  SVAR 2017-09-09 14:44

Hej Yvonne, vad är den tidigaste källa du har? Gärna källhänvisning...

Lite lättare att hjälpa dig om man har mer än ett namn och en ort.

Hälsningar

  SVAR 2017-09-09 15:32

Hittar honom nu i Hjärtum AI:34 sid.244 inflyttad från Starrkärr 1856?
  SVAR 2017-09-09 16:08

Starrkärr stämmer, här är utflyttningen från Starrkärr B:1 (1845-1861) Bild 62

Hälsningar

  SVAR 2017-09-09 16:27

Men inte är han född i Partille?
  SVAR 2017-09-09 17:05

Det står inte angivet i utflyttningsboken vart han är född. Hittar inte honom i HFL heller..

Hälsningar

  SVAR 2017-09-09 20:04

Han flyttar in här: Starrkärr B:1 (1845-1861) Bild 24

Vilket jag tolkar som Landvetter

Landvetter B:1 (1855-1861) Bild 15 / sid 113

Partille AI:18 (1851-1862) Bild 36 / sid 59

Partille AI:17 (1844-1851) Bild 42 / sid 68

Partille AI:16 (1838-1844) Bild 48 / sid 77

 

  SVAR 2017-09-10 18:31

  SVAR 2017-09-10 18:57

Hittade broderns födelse i Solberga C:5 (1805-1830) Bild 118 / sid 225

Solberga AI:5 (1822-1823) Bild 29 / sid 49

Solberga AI:6 (1824-1826) Bild 35 / sid 65

Angered HII:2 (1820-1839) Bild 2040 Attest från Solberga till Angered

Angered AI:1 (1821-1826) Bild 22 / sid 35

Angered AI:2 (1826-1830) Bild 21 / sid 34

Angered AI:3 (1830-1835) Bild 26 / sid 42

Angered AI:3 (1830-1835) Bild 33 / sid 56 Här hittar vi första notisen om Carl August. Så troligen är han född i Angered

Angered AI:4 (1835-1838) Bild 340 / sid 59 Står inget årtal angivet på varken AI:3 / AI:4.

Men han är född före 1835  i Angered. Det finns tyvärr inga födelseböcker eller dopböcker för åren 1774-1845.

Hälsningar

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies