genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nöjd, Hans, Kareby, född 1812?2017-09-09 18:34

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73720
2017-09-09 14:32 

I Hfl för Romelanda anges soldaten Hans Andersson Nöjd vara född omväxlande 1812 eller 1817? även datumet inom året växlar. Kan någon hjälpa mig rätt? Med vänlig hälsning. Yvonne Åberg
  SVAR 2017-09-09 14:44

Hej Yvonne, vad är den tidigaste källa du har? Gärna källhänvisning...

Lite lättare att hjälpa dig om man har mer än ett namn och en ort.

Hälsningar

  SVAR 2017-09-09 15:38

Första gången jag hittar familjen är på Romelanda AI:9 sid.91
  SVAR 2017-09-09 17:15

Här är föregående HFL:

Romelanda AI:8 (1842-1844) Bild 59 / sid 105

Romelanda AI:7 (1837-1842) Bild 35 / sid 56 står även angivet 1812-07-29

Romelanda AI:6 (1831-1836) Bild 10 / sid 10 står även angivet 1812-07-29

Hälsningar

  SVAR 2017-09-09 18:13

Jaha men vart är han född? Med vänlig hälsning. Yvonne
  SVAR 2017-09-09 18:24

Enligt Romelanda AI:13 (1866-1877) Bild 216 / sid 109 och Romelanda AI:12 (1861-1865) Bild 120 / sid 109

Så ska han vara född i Kareby.

Men att hitta hans födelse kan nog bli svårt. Födelseböckerna börjar 1815 i Kareby.

Och enstaka notiser i Romelanda.

Får försöka följa han neråt i åren och kanske hitta föräldrar.

Jag kollade 1828-1830 men hittar ingen Hans Amundsson född 1812 där.

Hälsningar

 

  SVAR 2017-09-09 18:34

Kareby AI:1 (1815-1818) Bild 31 / sid 52

Kareby AI:2 (1819-1824) Bild 40 / sid 70

Där har du vad jag skulle kunna tänka mig vara familjen. På den undre är han född 1812-07-29 precis som Hans Amundsson Nöjd är.

Kareby AI:3 (1824-1828) Bild 30 / sid 48

Faderns Bouppteckning: Inlands Södre häradsrätt FII:10a (1821-1825) Bild 435 / sid 865

Hälsningar

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies