genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Gode, Henric, Vittinge, levde 1764-18032020-04-24 12:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73521
2017-08-26 11:08 

Henric Gode kommer som mästersven till Ramsjö bruk i Vittinge församling i Uppland, under 1760-talets första år. Han var då redan gift med Carin Matsdotter. Den 3 maj 1764 föds sonen Mats, och den 27 augusti 1769 föds dottern Catharina. Familjen bodde då i Stubbhagen i Vittinge församling. Henric Gode avled år 1803-02-07 på Säby ägor i Vittinge församling. Han var då 71 år och 1 månad enligt dödboken. Om åldersuppgiften stämmer så borde han vara född i januari 1732. Henric Gode arbetade som sockensmed i Vittinge.  Vittinge församling saknar husförhörslängd för åren 1758-1803. Min fråga är: Hur är Henric Gode släkt med vallonsläkten, smedsläkten Gode, Goude eller Godet? När och var är han född?

  SVAR 2018-09-07 19:36

Han är nog far till min ana eric gode född 1761 (troligen vittinge) men finns ej i födelseboken där. gift i säby 1784 med margareta andersdotter 8/3 1757 Enåker.

  SVAR 2018-09-07 23:02

Hindrik Gode står i mantalslängden 1763 men ej 1762 i ramsjö bruk vittinge.

Alltså kan Eric ej då vara född i vittinge  (han stod ej helller med där).

Men hans mor som du hänvisar bra till finne jag i husförhören vittinge säby 1811 som död och noterad som född i Österunda socken 1729. Finns inga födelseböcker där....

  SVAR 2018-09-07 23:07

Glömde och säga att han heter även Hindrik Erson Gode...1763 vittinge mantal

  SVAR 2019-01-21 18:54

Jag hittade boupt. efter Ingeborg Larsdotter d 20/6 1799. Säby ägor Vittinge. Anhörig sockensmed Hindric Gode och tre barn. Helena gift med Jan Ersson. Catarina gift med Hans Brandberg och smeden Johan Erik Gode. Har båda döttrarna i mitt träd.
  SVAR 2020-04-24 12:36

Henric Gode fick också en son, Mats född den 3 maj 1764, på Ramsjö bruk, men vet inget om hans fortsatta öden

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies