genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Oldin, Olof, Nyed ??, född 18051213???2017-08-13 00:29

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73351
2017-08-09 22:34 

Hej! 

Kan inte finna Olof Oldin i någon födelsebok. Tidigaste verifierad uppgiftär en utflyttning från Nedre Ullerud

Se Nedre Ullerud B:1 (1882-1860) sida23. Behöver födelseuppgifter för att komma vidare.

mvh Bosse

  SVAR 2017-08-10 06:27

 

Norra Råda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13399/A I/8 (1825-1829), bildid: C0038450_00263

s. 248 Uddeholm. Enl husförhöret är han född i Älvsbacka 1805.

Älvsbacka kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13662/C/2 (1788-1829), bildid: C0039598_00072

Det föds en Olof den 13/12 1805 i Älvsbacka. Föäldrar Jonas Olsson och Stina Jansdotter i Sjöhaget.

Namnet Oldin har han tagit någon gång.

Eva M

  SVAR 2017-08-13 00:29

Stort tack för hjälpen

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies