genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsson, Lars Anton, Skellefteå Lfs Rörliden, gift 184409072017-08-05 20:34

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73293
2017-08-05 15:54 

Den 7 sep 1844 gifte sig Drängen Lars Anton Larsson i Rörliden med Pigan Martha Stina Löfmark i Kågeträsk.

Hans födelsedatum 28/10 1812  (37/2) och hennes 6/4 1815 (56/2)

De bodde till att börja med i Rörliden. Några år senare flyttar de till Jörn och Rorträsk. Den 8 jul 1859 föddes Marta Fredrika i Rorträsk, Jörn. 1860 flyttar de tillbaka till Skellefteå.

Byske AI:1a 225/218: Inh Lars Anton Larssons Enka Marta Stina Löfmark  1815 6/4   enka 31/8 1869

Men varifrån var Lars Anton Larsson, vad hette hans föräldrar?

 

 

  SVAR 2017-08-05 20:04

Hej

Han föddes i Lillkågeträsk föräldrar Lars Nilsson och Cajsa Andersdotter de finns på Skellefteå landsförsamling Al:6b 1818-1826 bild 165/ sid 432

Anita

 

  SVAR 2017-08-05 20:34

Hjärtligt tack!!!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies