genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Eriksson, Siv Elisabeth, Karlskrona Amiralitetsförsamling, född 19392017-08-03 12:07

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73281
2017-08-03 11:01 

1939 14/8 föddes Siv Elisabeth (hon avled ifjol). Modern var Linnea Helena Eriksson. Fadern anges till Brage Agne Vensel Winqvist. Om modern vet jag det jag behöver veta. När det gäller fadern är en stor vit fläck. Kan någon hjälpa mig hitta info kring honom. Tack på förhand. Yvonne
  SVAR 2017-08-03 12:03

Winqvist, Birger Wentzel Agne

Amiralitetsg 12
414 62 Göteborg
(Boendeadress 1 nov 1970)

Död 29/4 1975.

Kyrkobokförd (1972) i Göteborgs Masthugg, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Mantalsskriven (1972) på samma ort.

Född 2/6 1908 i Skövde (Skaraborgs län, Västergötland).

Gift man (27/5 1939).

Han bör det vara.

Eva M

  SVAR 2017-08-03 12:05

Det skickades en avi till barnavårdsnämnden i Karlskrona den 17/8 1939. Han erkände barnet den 30/8 1939. Uppgifter från SCB utdraget.

Eva M

  SVAR 2017-08-03 12:07

Winqvist, Märta Lovisa

Syster Estrids g 7
413 25  Göteborg

Död 15/11 1983.

Kyrkobokförd (1978) i Göteborgs Annedal, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Mantalsskriven (1978) på samma ort.

Född 3/4 1907 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).

Änka (29/4 1975).

Hans fru.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies