genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Johnsson Sandberg, Carl, Lund Eller Malmö, född 1838-01-262017-08-02 18:18

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73276
2017-08-02 18:06 

Söker föräldrar till avskedade husaren Carl Johnsson Sandberg, samt dödsdatum

  SVAR 2017-08-02 18:16

Hej, kan detta vara rätt person?

Sandberg, Karl

Fattighuset

Död 1/7 1915.

Kyrkobokförd i Knästorp (Malmöhus län, Skåne).

Född 26/1 1838 i Sankt Peters kloster (Malmöhus län, Skåne).

Ogift man.

 

  SVAR 2017-08-02 18:18

I Sankt Peters kloster finns där en son född 1838-01-26.

Sankt Peters kloster C:2 (1807-1861) Bild 91 / sid 165

Carl, Son till Jöns Andersson och Anna Larsdotter.

Sankt Peters kloster AI:7 (1837-1844) Bild 75 / sid 71

Sankt Peters kloster AI:8 (1845-1855) Bild 95 / sid 89

Sankt Peters kloster AI:8 (1845-1855) Bild 22 / sid 16

Sankt Peters kloster AI:8 (1845-1855) Bild 41 / sid 35

Sankt Peters kloster AI:9 (1856-1869) Bild 45 / sid 39

Sankt Peters kloster AI:9 (1856-1869) Bild 56 / sid 50 flyttar till Malmö 1858

Malmö garnisonsförsamling AI:16 (1864-1897) Bild 63 / sid 56

Hustrun med barnen i St Peters kloster 1865-1869

Familjen är tillbaka i Sankt Peters kloster 1872

Sankt Peters kloster AI:11 (1870-1880) Bild 91 / sid 86

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies