genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensdotter, Elin, Virestad, född 18402017-07-30 20:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73248
2017-07-30 15:16 

Hej!

Sitter och försöker klura ut Elin Svensdotter f 1840-10-17 i Virestad.

Hon fick 2st oäkta barn med vad jag tror är en Peter Johansson.

Barnen är Ingrid Petersdotter f 1869-04-29 och Sven Johan Petersson f 1873-04-07 i Virestad.

I barnens födelsebok upptages ingen fader. Men i marginalen i HFL så anges där en person vilket jag tror är Peter Johansson.

Har tyvärr väldigt svårt att läsa vad det står bakom namnen och hoppas att någon kan hjälpa mig med texten, ser ut som samma text finns i båda längderna.

Virestad AI:21 (1871-1876) Bild 252 / sid 242

Virestad AI:24 (1876-1880) Bild 256 / sid 245

Hälsningar

  SVAR 2017-07-30 17:04

Jag tycker jag kan se namnet Peter Johansson i Hylta...?  Sen tycker jag det står ett ärtal men på 1700-talet?  = s. 242

 

Eva M

  SVAR 2017-07-30 17:28

Såsom barnafader uppgivit Peter Johan Olofsson i Hyltan Östreg sid 173 står det på sidan 242.

På sidan 173 finns PJO med notering att han ha oäkta barn med Elin Svensdotter och med Ingrid Maria Olofsdotter i Gottåsa (Skatelöv).

Ingrid Maria har en dotter Ida Sofia, född 1876. Som barnafader står PJO i Virestad. Skatelöv (G) AI:15 (1871-1880) Bild 308 / sid 297

  SVAR 2017-07-30 20:11

Tack för hjälpen, Eva M och Eva D!

Hälsningar

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies