genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Trybom, Knut, Linkoping, emigr 19202017-07-28 09:32

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73224
2017-07-26 15:25 

Hello !

I am looking for living relatives in Sweden of Knut Ossian Trybom. His father was Frans Johan Trybom .He had brothers named Josef fabian , and Filip Arvid, a sister named nanny. Knut was born in Linkoping , and died in America. 

Thank you :)

  SVAR 2017-07-26 16:41

Förnamn:Knut OEfternamn:Trybom

Avresedatum:1903-08-10Ålder:16

Yrke/titel:Kön:M

Utfl församling:SollefteåUtfl län:Y

This is him leaving for the US, Chicago, from Gothenburg in 1903. I checked the parish book of Sollefteå. Born on 20 Jan. 1887 in Linköping. Came from Linköping on 18 Nov. 1902. Student. Staying with merchant Carl T. Svensson.

Sollefteå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010183/A II a/3 (1898-1904), bildid: F0015189_00128

Eva M

  SVAR 2017-07-26 16:52

I think the two men you mention are brothers of Frans Johan Trybom not of Knut Ossian. No they are half-brothers of Knut Ossian.

This is a son of Nanny´s

Kihlberg, Karl Erik:

Valbog 44
803 56  Gävle

Död 2/8 1987.

Kyrkobokförd (1981) i Gävle Heliga Trefaldighet, Gävle kn (Gävleborgs län, Gästrikland). Mantalsskriven (1981) på samma ort.

Född 26/2 1909 i Kristinehamn (Värmlands län, Värmland).

Gift man (10/4 1941).

Eva M

  SVAR 2017-07-26 17:09

Trybom, Josef Fabian

Prästgården

Död 30/6 1918.

Kyrkobokförd i Malexander (Östergötlands län, Östergötland).

Född 20/11 1849 Fivelstad

Gift man.

Trybom, Arvid Filip

Grefturegatan 51, Karlavägen 8

Död 15/2 1913.

Kyrkobokförd i Hedvig Eleonora (Stockholms stad, Uppland).

Född 24/12 1850 i Fivelstad (Östergötlands län, Östergötland).

Gift man.

Eva M

  SVAR 2017-07-28 09:32

This is another son of Nanny's:

Kihlberg, Nils Olof

Gustavs Torg 4
791 70 Falun

Död 7/7 1998.

Folkbokförd i Stora Kopparberg, Faluns kn (Dalarnas län, Dalarna).

Född 24/8 1921 i Söderhamn (Gävleborgs län, Hälsingland).

Gift man (18/2 1950).

Födelseförsamling i källan:
Söderhamn (Gävleborgs län)

Källor:
RTB 98 / SPAR 92f

/Katharina

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies