genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Ola, Tjörnarp, flyttade 18472017-07-24 20:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73197
2017-07-24 19:35 

Behöver läshjälp. Söker efter Ola Andersson född 1832-11-04 i Tjörnarp, han flyttar 1847 till Norra Rörum. Hittar en Ola Andersson – Norra Rörum B:1 1829-1853 bild 50 sid 91 (nr 5 nerifrån vänster sida). Kan någon tyda vad som står där, kanske är det min Ola.
  SVAR 2017-07-24 19:47

Jag tycker han flyttar till Hjellaröd nr 1.

 

Eva M

  SVAR 2017-07-24 19:50

Norra Rörums kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13279/H II/4 (1847-1854), bildid: C0068296_00009

Hans inflyttningsattest. Det är den du söker. Han flyttar till Toftaröd till Sv. Christenson.

Eva M

  SVAR 2017-07-24 19:53

Norra Rörums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13279/A I/14 (1841-1848), bildid: C0068276_00011

Toftaröd nr 1 1/4. Tyvärr har svar ingen numrering av bokens sidor.

Eva M

  SVAR 2017-07-24 20:26

Tack för hjälpen Eva, ser att han flyttat tillbaka till Tjörnarp 1849 ska söka vidare om hans öden där.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies