genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson Sabel, Anders, Orust, född 18072017-07-23 16:21

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=73164
2017-07-22 12:44 

Hej!

Letar efter uppgifter på en släkting, Anders Andersson Sabel. född 1807på Orust, död 1897.  Han blev antagen som rotebåtsman vid första båtsmanskompaniet, Uddevalla, 1/9 1835, avsked 1874.  Vad jag förstår var båtsmännen här förlagda till Karlskrona Örlogsstation (inte precis nästgårds)  Enl. uppgifter inkallades man till generalmönstring vart femte år.  Men hur ofta tjänstgjorde man däremellan (i fredstid)  Hur tog man sig till och från Karlskrona? Det verkar vara svårt att få fram denna typ av uppgifter.  Någon som vet?

Anders A

  SVAR 2017-07-22 13:33

En Hans Högman har skrivit en artikel/bok om Båtsmanshållet. Hans sida tycks har försvunnit från nätet?

 

Eva M

  SVAR 2017-07-22 19:19

Tack för uppgifter.  Betr. Hans Högmans artiklar så har jag bra koll å vad han skrivit. Det finns en nyutkommen bok, "Båtsmän från Bohuslän", med mycket information men uppgifterna jag söker saknas.  Har för mig att Arkiv Digital håller på att fotografera båtsmansrullor med enskilda båtsmän, bl.a. från Bohusläns först båtsmanskompani, vet inte hur långt man hunnit och har inte tillgång till abonnemanget just nu, möjligt att här finns uppgifter. Får väl avvakta detta.

Anders A

 

 

 

 

 

  SVAR 2017-07-22 19:59

Svar har också rullorna men jag kan inte finna honom?

Eva M

  SVAR 2017-07-22 21:56

Han finns i Centrala soldatregistret, antagen med Båtsmansnamnet Speleman, bytte sedan namn till Sabel när han förflyttades till annan församling på Orust. 

Båtsmannatorpet finns kvar, besökte det i förra veckan. Har för övrigt bra koll på hans familj och anor.  Sonen Adolf född 1837 blev också han båtsman med namnet Huss.

Anders A

 

  SVAR 2017-07-23 07:14

Flottans arkiv, Båtsmanskompanier, SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV/22 (1844-1858), bildid: A0038055_00015

Orust Härad  år 1844

nr 61 Anders Andersson Speleman f. 1835 - ålder vid antagning: 28 - nuvarande ålder: 37 - tjänstgöringstid: 9 år - obefaren - Anmärkning:Kommenderad {tillhör} Rotehållaren   absent

Eva M

  SVAR 2017-07-23 11:39

Eva!  Tack för uppgifter. Jag tror att jag med hjälp av boken jag nämnde "Båtsmän från Bohuslän"  har fått fram åtskilligt om båtsmannalivet.  Jag vet det mesta om båtsman Anders Andersson Speleman/Sabel och hans familj, om båtsmannatorpen mm.  Det svåra är att få fram uppgifter om tjänstgöringen vid Karlskrona örlogsstation. Det lär finnas rullor med  personinformation, men jag har inte ännu lyckats få fram dessa uppgifter.  Betr. uppgifter hur man tog sig från Orust till Karlskrona så finns det en artikel av Tjörns släktforskarförening där man redogör för en transport av båtsmän från Orust/Svanesund 1862. Då hämtades båtsmännen av flottans ångkorvett "Orädd" som sedan avgick till Karlskrona med en besättning på 131 man. (förmodligen fanns bland dessa också Nr 61 Anders Sabel) Jag antar att det var så man transporterades mellan Orust/Tjörn och Karlskrona. På örlogsstationen hade båtsmännen skilda arbetsuppgifter, dels  med div. varvsarbete, varvat med exersis och sjökommenderingar. Hur långa perioder på året man tjänstgjorde. är lite svårt att få grepp om. Generalmönstringar gjordes vart 5:e år. Det var vid dessa som man bl.a. fick eller begärde avsked. Men det verkar vara svårt att få fram exakta uppgifter om hur vardagslivet såg ut och levdes vid örlogsstationen i Karlskrona.

Anders A

  SVAR 2017-07-23 15:23

 

Det finns motstridiga uppgifter om var båtsmännen på Orust/Tjörn var förlagda.

Jag citerar ur boken  Båtsmän från Bohuslän: " På 1760-talet begärde bönderna i Bohuslän att deras båtsmän endast skulle tjänsgöra i Göteborg. Detta avslogs slutligt 1773, men 2:a kompaniet skulle uppfordras till Göteborg och från 1795 även båtsmännen från Orust och Tjörn. I februari 1805 beslöts att båda kompanierna skulle tillhöra Göteborgs station, och det förhållandet gällde fram till stationens nedläggning 1870, då 1:a Bohusläns båtsmanskompani återgick till Karlskrona station. Trots den formella tillhörigheten till Göteborg uppfordrades båtsmän från 1:a kompaniet till Karlskrona."

Vad var det som gällde? Vid vilken station tjänstgjorde båtsmännen från 1:a kompaniet? Karlskrona eller Göteborg?

Anders A

 

 

  SVAR 2017-07-23 16:21

 

Vid en rättegång vid Karlskrona örlogsstation 1862 står en tjänstgörande båtsman från Bohus 1:a kompani åtalad för  våld mot överordnad. Han döms till arkubusering.

Anders A

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies