genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Petesson, Oda/Ada Marie Sofie, Köpenhamn, född 15/4 19062017-07-02 15:11

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72995
2017-07-01 14:31 

Känner någon till henns släktingar i Danmark

  SVAR 2017-07-01 21:57

Per August Petersson, 27-5-1876, Sverige, Jämjö
Stillinger: Arbejdsmand

Ægtefælle
Christine Marie Petersson, 14-6-1872, Thestrup

Barn
Gotfred Carl Chr. Petersson, 13-5-1900

Barn
Albert Hans Ejnar Petersson, 30-11-1902

Hennes föräldrar och syskon enl. politiets registerblade.

Eva M

  SVAR 2017-07-01 22:08

Oda Marie Sofie P. är född den 18/4 1906 och döpt den 8/7 1906 i Kristkirkens sogn. Familjen bodde då på Sundevedsgade 31. Fader kusk Per August Petterson och Christine Marie F. Jensen, 33 år. Föräldrarna blev vigda i Testrup kyrka en 27 nov. 1898.

Bild 214 i födda 1904-1908 i Kristkirken.

Eva M

  SVAR 2017-07-01 22:17

Det fanns också en son Robert f. 20/4 1911. Alla barnen är född i Köpenhamn.

Eva M

  SVAR 2017-07-01 22:22

Jag minns nu att du tidigare har haft en förfrågan om samma personer. Det är inte så lätt att släktforska i Danmark i modern tid.

Om Oda M S levde 1968 fick hon personnr. Om du skriver till en dansk kommuns Borgerservice eller till CPR registret i Köpenhamn,  kan de ge dig uppgifter om hennes sista adress och eventuellt när hon dog. Det är inte gratis.

Eva M

 

  SVAR 2017-07-02 14:34

Tack Eva M.

Det stämmer, jag har sökt i flera omgångar om henne och hennes barn och barnbarn. Men jag kan inte få fram något, okunskap eller svårigheter med det Danska systemet för släktforskning.

  SVAR 2017-07-02 15:11

Det är mycket svårare att finna personer i Danmark i modern tid än i Sverige.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies