genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Petersdotter, Botilla, Tving, född 1856-03-032017-06-30 16:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72989
2017-06-30 15:38 

Är det någon som vet vart hon tog vägen år 1877 då hon får utfärdat ett arb.bet.

  SVAR 2017-06-30 16:10

Post 1880-10-17-2954 Petersdotter, Botilla f. 1856 i Tving (Blekinge län, Blekinge) d. Ogift kvinna, barn i familjen Skrifne på socknen. Eringsboda (Blekinge län, Blekinge) Registrerad födelseort: Tving Blekinge län Från 1880 års folkbokföring på samma adress modern och en bror. MVH Birgitta W
  SVAR 2017-06-30 16:14

Från 1890 års folkbokföring här står hon ensam Post 1635744 Petersdotter, Botilla Inhyses f. 1856 i Tving (Blekinge län, Blekinge) Ogift kvinna, ensam i familjen På socken Personer som saknar stadig hemvist Eringsboda (Blekinge län, Blekinge) Födelseort i källan: Tving Blek. l. MVH Birgitta W
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies