genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Per, Frillestad, Malmöhus Län, född Före 17502017-07-13 19:35

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72958
2017-06-26 14:03 

Söker uppgifter om Per Svensson. Födelse,död...

Gift Med Ingar Andersdotter född 1763-11-13 i Frillestad.

Barnen Sven f.1789,Elna f.1790 och Pärnilla f.1793 i Lilla Rycketofta, Frillestad

Tacksam för hjälp

  SVAR 2017-06-26 21:25

Det finns en Per född 1747-02-05. Föräldrar Sven Nilsson och Anna Ingvarsdotter, enl. DDSS. En Per Svensson avlider 1806-04-18, 59 år gammal. ------ Ingar Andersdotter född 1763-11-13 bor hemma hos sin far Anders Frifelt på Frillestad 11, efter att modern Kjersti Velimsdotter avlidit 1813-07-10, 87 år gammal. -------- enligt Frillestad A1:1 1814-1820 bild 82 sid 80 och DDSS, kan tyda på att hon varit änka några år, flyttat hem till fadern efter moderns död och barnen vuxna. ------ Hittar inte bouppteckningen efter Per. ------ Obs, du får kolla själv detta är bara mina spekulationer angående Per
  SVAR 2017-07-13 19:35

Hejsan Anders

Jag får be om ursäkt att jag inte har tackat dig tidigare. Glömde totalt bort att jag hade frågat här i juni efter ovanstående uppgifter.

 

/Agneta

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies