genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hasselgren, Frans, , emigr 18922017-06-18 13:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72919
2017-06-16 11:16 

Jeg ville gerne vide, hvor mange af familien Hasselgren, der udvandrede til Danmark i 1892. (tror det var med hustru og 5 børn)

Jeg vil også gerne vide, hvornår Frans Hasselgren indvandrede til Sverige igen (jeg tror det var 1909)

  SVAR 2017-06-16 21:15

Enligt Malmö Sankt Pauli (M) AI:4 (1889-1898)  sid 280 fick Frans betyg  till Köpenhamn dels 31  okt 1890, dels 29 augusti 1891  "med hustruns samtycke". Officiellt flyttade hela familjen, Frans, hustrun Maria och de fem barnen 17 maj 1893.

Familjen  var tillbaka i Sverige och Malmö St Pauli  igen  år  1900, och fick då betyg till Tryde, dit de (inte?) kom, de överfördes till "bok över obefintliga"  2 nov 1900.Tryde (L, M) AIIa:3 (1895-1907)  sid 295. Frans  och Maria skrevs i Tryde församling 1909 på betyget från 1900; huvudbetyget skulle finnas hos hustrun "som med barnen lär vistas i Aalborg". Tryde (L, M) AIIa:6 (1908-1913)  sid 116. Maria var alltså  inte  i Tryde, hon skrevs bara in där, i nästa församlingsbok står att hon dog i Aalborg 1915.Tryde (L, M) AIIa:8 (1913-1925)  sid 368. Frans dog  i Tomelilla 25 mars 1926. Tomelilla (L) FI:1 (1922-1941) sid 14.

  SVAR 2017-06-18 13:21

Hustrun dog 14/4 1912 i Budolfi Ålborg. 1915 fick församlingen i Sverige meddelandet om hennes död. Ättlingen Berit Hasselgren hade 2016 en tråd på scangen om Alfred Hasselgren.

Eva M

  SVAR 2017-06-18 13:45

Hustrun dog 14/4 1912 i Budolfi Ålborg. 1915 fick församlingen i Sverige meddelandet om hennes död. Ättlingen Berit Hasselgren hade 2016 en tråd på scangen om Alfred Hasselgren.

Eva M

  SVAR 2017-06-18 13:45

  SVAR 2017-06-18 13:45

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies