genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Nils, Klamby 4, Brandstad, född 1798-03-162017-07-07 21:41

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72917
2017-06-15 10:15 

Nils Nilsson och hans hustru Kirstina Larsdotter fick en dotter "Ingar" 1798-03-16 på Klamby 4. Jag söker uppgifter om föräldrarnas anor. Det enda jag har hittat är att mannen skall vara född 1747-01-10 och hustrun Sissa Jönsdotter ca 1750. Roland-persson@hotmail.com
  SVAR 2017-07-07 21:41

Rubriken är lite missvisande, det var ju inte Nils som föddes detta datum.

Nils Nilsson och Sissa Jönsdotter vigdes i Brandstad 1772. Han var då rusthållare på Klamby 4. Brandstad (M) CI:2 (1749-1789) Bild 60 / sid 54. I  Rusthållsförändringsförteckningen i Malmöhus läns landskontor (del 2) (M) GIab:4 (1766-1774) Bild 261​ står att Nils Andersson på Klamby 4 i maj 1772 överlämnade  rusthållet till sin blivande måg Nils Nilsson från Branstad. I mantalslängderna från Branstad finns Nils Andersson på Klamby 4 och i hushållet finns en "flicka Sissa", t. ex  i Malmöhus läns landskontor (del 1) (M) EIII:12 (1770-1770) Bild 509 / sid 501. Nils Andersson tycks inte ha haft några egna barn, kanske Sissa var fosterdotter.

 

 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies