genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsson, Jonas, Landskrona, född ca. 18172017-07-21 13:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72658
2017-05-13 13:58 

Jonas Larsson rejser med hustru Cecilie Magnusdotter (f. ca. 1815) og søn Bengt (f. 11/10-1841, senere fordansket til Bendt) fra Landskrona til København i perioden 1841-50. Senere får de fire børn i København og kan findes i folketællingen for 1850 boende i Springgade 36.

Hvor kom de fra? Hvor og hvornår er de født?

  SVAR 2017-05-13 18:25

:Cecilia Utflyttningsdatum:1845-00-00

Efternamn:Magnidotter Utflyttningslän:Malmöhus

Födelsedatum:1814-08-24 Utflyttningsförsamling:Landskrona

Utflyttningsort:Kalkugnen

Födelselän:Malmöhus Destination ort:Köpenhamn

Födelseförsamling:Landskrona Destination land:Danmark

 Ensam/Familj:F

Yrke:Hustru Källa:

Ålder:31 Sida i husförhör:145

Kön:K Nr i utflyttningslängd:

Civilstånd:G

sonen:

Förnamn:Bengt Utflyttningsdatum:1845-00-00

Efternamn: Utflyttningslän:Malmöhus

Födelsedatum:1841-10-16 Utflyttningsförsamling:Landskrona

 Utflyttningsort:Kalkugnen

Födelselän:Malmöhus Destination ort:Köpenhamn

Födelseförsamling:Örja Destination land:Danmark

 Ensam/Familj:F

Yrke:Son

Ålder:4 Sida i husförhör:145

Civilstånd:O

I husförhöret står det bara Jonas Larsson från Tofta. Antagligen har han rest tidigare.

Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13241/A I/24 (1841-1848), bildid: C0066830_00155   s. 145

Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13241/A I/23 (1841-1849), bildid: C0066831_00198

s. 186  Här finns Jonas Larson med. Han är f. 22/4 1816 i Tofta. De kom från No.18 Örja 1842. Det står att han har dålig frägd, dvs hans karaktär är dålig. Det står också att han tillhör Örja. Han har väl inte kunna få attest.

Eva M

Eva M

 

  SVAR 2017-05-13 18:32

Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13241/C I/7 (1813-1834), bildid: C0066931_00021

Cecilia är f. 24/8 1814 i Landskrona - döpt 28(7. Oäkta. Modern Elna Olsdotter. Ingen far är nämnd.

Eva M

  SVAR 2017-05-13 18:36

Örja kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13508/C I/3 (1785-1864), bildid: C0071112_00129

Bengt är f. 16/10 1841 och döpt 24/10.

Örja kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13508/A I/5 (1838-1846), bildid: C0071097_00077

Örja 18

Cecilia och Jonas kom 1838 från Landskrona.

Eva M

  SVAR 2017-05-13 23:24

Tofta kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13406/C I/3 (1814-1836), bildid: C0069750_00011

Jonas är f. 26/4 1816 - döpt 29/4. Föräldrar: Husaren Lars Hellman och Ingar Jönsdotter i Häljarp.

Eva M

  SVAR 2017-05-13 23:44

Tofta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13406/A I/3 (1813-1818), bildid: C0069730_00084  s. 73

Tofta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13406/A I/4 (1818-1823), bildid: C0069731_00074  s. 64

Häljarp 10

Husaren Lars Hellman f. i Saxtorp - vistas på Landskrona slott. I boken 1818-1823 är han borta.

I boken 1818-1823:  Hellmans hustru Ingar 35 år f. i Tofta.

Barn: Jonas födelsedatum otydligt, kan tolkas som 22/4 1816,

Elna 14/1 1813 och Kjersti f. 26/6 1821.

Så finns där Ingar bror Bengt Jönsson 30 år f. i Tofta. I den första boken står det varvstimmerman, kom 1805 från Landskrona. Han är krympling.

Moder: Hanna Jönsdotter f. 29/5 1760 i Halmstad, kom från Tofta nr 15 år 1819.

Eva M

  SVAR 2017-05-14 08:34

Tofta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13406/A I/5 (1823-1826), bildid: C0069732_00077 s. 64

Jag har följt familjen. Lars Hellman är f. 16/4 1790 i Tofta. Det finns ingen Lars född detta datum. Det står en anmärkning "absens i Carlskrona", alltså frånvarande.

Det har fött en dotter Johanna 29/11 1823.

Krymplingen Bengt Jönsson dog 30/8 1825 av förstoppning. 40 år gammal.

Det stod tidigare att Lars Hellman var född i Saxtorp. Tittar man i Saxtorp föds det ingen Lars den 16/4 1790.

Det föds en Lars den 27/2 1790. Fader är Jonas Benedigtesson i Rullbonäs. Jag kan inte läsa hans titel. Jag tycker det står Brogmannen. Kanske ska det vara Borgmannen?

Saxtorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13330/C I/2 (1722-1804), bildid: C0068733_00098  s. 88

Jag har följt Jonas Benediktsson i mantalslängden. I 1790 års längd och 1791 års längd, skrivna i slutet av föregående år, finns han på stället men inte i 1793 års längd. 1792 saknas.

Eva M

  SVAR 2017-05-14 09:23

Återgår till Tofta. Bengt Jönsson föddes 4 dec. 1786 (döptes den 8/12). Föräldrar Jöns Bengtsson och Hanna Jönsdotter i Tofta.

När Hanna Jönsdotter kommer från Tofta 15 1819 har hon blivit änka efter en Måns Jönsson. Hon var alltså omgift.

Ingar döptes den 7 oktober 1781. Far Jöns Bengtsson och hans hustru (inget namn) i Tofta. Det står inget födelsedatum.

Tofta kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13406/C I/2 (1780-1812), bildid: C0069749_00011 s. 4

Eva M

  SVAR 2017-05-14 09:36

Tofta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13406/A I/6 (1827-1830), bildid: C0069733_00096 s. 80

Lars Hellman är död men hans död finns inte i dödboken mellan 1827-1830 såvitt jag kan se. Antagligen är han död på annan ort.

Ingar har blivit absolverad 1828 och 1829. Vad har hon gjort? Den finns en anmärkning som jag inte kan läsa: "... får att ,,, en sjuk man".

Jonas flyttar till Tofta 10 (inget år). Elna till nr 13 1827 - anmärkning: tjänst i Örja.

Eva M

  SVAR 2017-05-14 09:44

Tofta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13406/A I/8 (1836-1842), bildid: C0069735_00114  s. 98

Ingar och döttrarna Kjersti och Johanna har flyttat. Det står inte vart. En anmärkning: njuter fattigmedel. Tror att de flyttat 1840. Kanske till fattighuset?

Tofta kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13406/C I/3 (1814-1836), bildid: C0069750_00076

Hanna Jönsdotter dog den 13/4 1831 - begravdes den 17/4. 72 år gammal. Dödsorsak: lungsot.

Eva M

  SVAR 2017-05-14 11:09

Förnamn:Johanna Utflyttningsdatum:1860-00-00

Efternamn:Larsdotter Utflyttningslän:Malmöhus

Födelsedatum:1823-11-29 Utflyttningsförsamling:Sireköpinge

Utflyttningsort:Sireköpinge 9

Födelselän:Malmöhus Destination ort:

Födelseförsamling:Tofta Destination land:Amerika

Ensam/Familj:F

Yrke:Hustru Källa:

Ålder:37 Sida i husförhör:58

Kön:K Nr i utflyttningslängd:

Civilstånd: G

Systern Johanna emigrerade med sin man Håkan Nilsson f. 16/12 1826 i Källs Nöbbelöv. De hade barnen: Botilla f. 2/12*)1853, Christina f. 22/3 1856 och Hanna f. 4/11 1858. Alla födda i Kvistofta.

') enl. födelseboken f. 2/10 1853.

Eva M

  SVAR 2017-05-14 14:50

Tofta kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13406/E I/1 (1848-1860), bildid: C0069752_00021

Ingar Jönsdotter dog den 20/1 1858 och begravdes den 24/1. Fattighjon=fattiglem. Änka efter marinsoldaten Lars Hellman på No. 10 Heljarp.

(Hennes ålder 72 år och 3 månader - beräknat efter födelsedatum 15/10 1783. Ingen Ingar är född detta datum).

Eva M

  SVAR 2017-07-21 13:27

Kære Eva M

Tusind tak for de mange informationer.

:-)

-Kjeld larsen

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies