genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Lasse, Södra Åsum, född 18122017-05-10 22:30

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72635
2017-05-10 16:38 

Jag söker föräldrarna och födelsedatum samt födelseort till Lasse Nilsson Södra Åsum AI:7 bild 7 sid 2
  SVAR 2017-05-10 17:35

Södra Åsum CI:3 1790-1843 bild 52 sid 41: Här föds tvillingarna Lasse och Anders på natten mellan 16-17 juni, föräldrar Nils Andersson och Karna Lassesdotter? ------ Södra Åsum AI:2 1805-1816 bild 128 sid 32: Här finns familjen samt "ändrad" födelsedatum på Lasse. (se även bild 182 sid 17 samma bok) Möjligen dom du söker.
  SVAR 2017-05-10 22:25

Tack så mycket!! Detta var vad jag själv kommit fram till. Men på Geni har någon lagt in fel uppgifter. Jag sökte Ola Lasson där och fick Lasse Nilsson som far och att hans far skulle heta Nils Olsson. Därför ville jag se vad Ni fann. Än en gång tack.
  SVAR 2017-05-10 22:30

Ursäkta, jag tog fel, det var en annan Ola Lasson jag läste på.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies