genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Löfgren, Otto Ferdinand, Tolånga, 19302017-05-11 16:15

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72634
2017-05-10 16:11 

I Tolånga Alla:4 1921-1935 bild 470/SID 37 står Otto Ferdinand överstruken längst till höger står där YY9 vad betyder det

Anita

  SVAR 2017-05-10 17:33

Han finns på s. 449 i samma bok. Å församlingen skriven.

Eva M

  SVAR 2017-05-10 19:32

Tack Eva

Såg att han kom till Grönby 11/11 1932 men därär inte fler församlingsböcker så nu blev det stopp

Anita

  SVAR 2017-05-10 20:42

Otto Ferdinand bodde 1950 i Skurup, gift med Elsa Linnéa född 19100403 i  Vitaby. De hade två barn. (Folkräkningen 1950)

  SVAR 2017-05-10 21:23

Dödboken: Otto Ferdinand Lövgren född 1909-03-12 i Vitaby. Död 1983-03-09 i Malmö. ---- Elsa Linnea Lövgren (Strand) född 1910-04-03 i genarp. Död 1966-08-08 i Skurup
  SVAR 2017-05-11 16:15

Tack för hjälpen

Anita

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies