genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Jöns, Värö, Halland, gift 14 april 17812017-05-04 23:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72605
2017-05-04 20:47 

Pigan Gunnela  Börgesdotter ifrån Norwära vigdes med Drängen Jöns Persson från Onsala den14 april 1781 Värö CI:4 181/337. Vi får även veta far och mor till både Jöns och Gunnela. Per Nilsson och Kirstin Andersdotter samt Börge Andersson och Börta Larsdotter!!!

Den 2 dec 1783 föddes dottern  Anna (Värö CI:4 154/283)

Vi kan följa Jöns Persson i Husförhören - Värö AI:9 185/347 - Värö AI:10 30/47 - 155/289 - Värö AI:11 130/243 - Värö AI:12 126/239 - Värö AI: 13 240 - 306/43 - 341/51 - Värö AI:14 29/53 - 60/53 - 92/53 - Värö AI:15 61/115

Den 31 dec 1813 gifte Jöns Persson sig på nytt. Värö CI:4 206/387 "Backhusmannen Jöns Persson med Pigan Johanna Andersdotter wid Norwära. Mannens Fader Per  Moder Kirstin Anundsdotter Hustruns Fader Anders Moder ---

Då får vi veta att Jöns Persson var född 9 apr 1759. Hans Föräldrar Per Nilsson och Kirstin Anundsdotter.

Men var tar Jöns Persson vägen? Jag trodde jag skulle finna honom i Dödboken. Där var han inte! Men han finns inte med sina föräldrar i Husförhörslängden. Kan någon av faddrarna tagit hand om honom? Hans far dog 15 maj 1760, när han var ett år gammal! Om den som tar hand om honom bosätter sig på Onsala, faller allt på plats.

Var tar Jöns Persson vägen efter födseln?

  SVAR 2017-05-04 23:14

Per Nilsson och Kirstin Anundsdotter hade även en son född 4 aug 1756 (Värö CI:4 55/89) Pehr, sedemera sockenskomakare! Var växer han upp?

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies