genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansdotter, Marta, Landa Ci:2, gift 29 maj 17682017-06-12 06:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72592
2017-05-04 00:33 

Qvinfolket Marta Hansdotter från Kållen gifte sig med enklingen Lars Torstenson i Burås den 29 maj 1768.

Sonen Sven Larsson föddes 30 nov 1769 i Burås, Landa CI:2 12/11.

I husförhör anngavs 1738 som det år hon föddes!

Ölmevalla AI:1 125/149 - står hon som qvinfolket Marta 1738 under familjen Anders Torstensson  i Kollen!!!

Hon dog 12 april 1794 på Burås Landa CI:2 127/221, i ålder av 61 år!!! (Men var hon 61 år , så betyder det att hon var född redan 1733)

Men varifrån kommer hon?

I sandhult, Vedens härad, hittade jag Mertta Hansdotter född 24 dec 1738 på skärkhult, Sandhult.

I Hössna , Redvägs Härad fann jag Märta Hansdotter  född  8 aug 1737

Kan det vara någon av dom?

  SVAR 2017-06-12 06:09

Hyssna den 11 dec 1732 föddes Merta dotter till Soldaten Hans Löberg. (CI:1 125/245)

Sen hittar jag inga fler uppgifter om Märta och hennes far Hans Löberg.

Någonstans bör han ha gift sig eller att hon gift sig i vuxen ålder. Åldersmässigt stämmer hon in på Marta Hansdotter som när hon dör var 61 år.

Ölmevalla AI:1 125/149 Kollen - Qvinfolket Marta 1733 eller 1738? Det kan vara här som hennes födelseår blev fel!!!

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies