genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Jonas, Hånger Ci:3 34/63, död 9 dec 18642017-05-06 18:34

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72506
2017-04-28 02:58 

Jonas Persson född 1777 (någonstans) gifter sig (saknar datum och plats) med Karin Persdotter född 11 okt 1781 i Fänestad Storegård i Forsheda C:2 35/59.

Barn: Peter 20 aug 1810 (saknar var), Daniel 20 nov 1811 (saknar var), Martha Stina 2 maj 1815 Fröset Kärret, Hånger CI:2 33/57, Salomon 16 jul 1818 Fröset Kärret, Hånger CI:2 40/71, Maja Cathrina 28 feb 1821 Fröset Enet Hånger CI:2 46/83, Johannes 6 sep 1823 Fröset Enet, Hånger CI:2 52/95 (dog 9 jan 1824), Johanna 25 jun 1825 Fröset Enet, Hånger CI:2 54/99, Johannes 14 apr 1829 Fröset Enet, Hånger CI:2 59/109

Jonas Persson dog 9 dec 1864 i Fröset Enet, Hånger CI:3 34/63  Då var han 87 år 6mån

Karin Persdotter dog 4 jan 1836 i Fröset Enet, Hånger CI:2 156/299  Då var  hon 54 år 2 mån och 23 dagar

Var föddes Jonas Persson?

  SVAR 2017-04-28 12:32

Här finns kanske något att gå vidare på:

Den 24/6 1807 vigdes i Forsheda  C:2 (1758-1830) 136/273,  drängen Jonas Pehrsson från Os i Berga socken  med pigan Carin Pehrsdotter (det finns en hel del text i den här vigselnotisen)

Men paret har tydligen ganska omgående flyttat från Forsheda. Sönerna Peter f. 1810 och Daniel 1811 är inte födda i Forsheda.

Anders A

  SVAR 2017-04-29 18:36

Berga AI:4 174/161 - Ohs - Drg Jonas Persson 1777 eller 1779

Berga AI:3 109/97 - Ohs - Dr Jonas Persson 1779 - "Det angelägaste sweng."

Jag gör bedömningen att detta är han som gifter sig med Pigan Carin Pehrsdotter!

Då är frågan - Är han född 1779 i stället för 1777?

Den 17 nov 1776 föddes Jonas, son till Per Andersson och Kjerstin i Hörda Södergård. Men han dör ett halvt år gammal.  (Berga C:3 234/457) "1777 D 4 Jonas i Hörda - Död hos modern - ½"

Per andersson och Kjerstin fick sonen Jonas den 7 nov 1783! De flyttar först till Hörda Bunkagård, och senare till Tortargården 97 (antingen år 1797 eller page 97) Jag tappar bort dem!

Då återstår Dr Jonas Persson f. 1779, men varifrån?

  SVAR 2017-04-29 23:36

Det bör väl vara den Jonas Persson född 1779.  Enl. vigseln i Forsheda kom han från Os, Berga socken. Han finns även noterad i utflyttn.längd Berga  Lla:4  (1780-1872) 132/243b (hur man nu skall tolka texten här?)

Föräldrarna är troligtvis Per Andersson/Kjerstin Jönsdotter.  De fick en son Jonas f. 17/11 1776, som du hittade död ett halvår senare.  Det var ju vanligt vid den här tiden att även nästa son fick samma namn d.v.s. Jonas.   I dop och födelseregistret  finns en notering om att registret är ofullständigt 1778-80. (och mycket "risiga" noteringar i HFL)

Men vart tog Jonas Pehrsson och Carin Persdotter vägen efter vigseln 1807 i Forsheda, och i vilken församl. föddes Peter 20/8 1810 och Daniel 20/11 1811 ?      

Anders A            

 

  SVAR 2017-04-30 08:31

Det är ändå tveksamt om Jonas Persson föddes i Berga? Åldern när han dog i Hånger är exakt angiven till 87 år 6 mån.  Han bör vara  född 1777.  Han finns noterad i HFL, Os, Berga 1807, men var fanns han före denna notering? På en annan adress i församlingen? Det saknas inflyttn.längder för Berga.  Han står noterad som dräng, dessa flyttade ofta varje år till ny arbetsgivare och församling.  Vart  tog han vägen efter giftermålet i Forsheda 1807?  Sönerna Peter och Daniel föddes 1810 resp. 1811.  De finns inte noterade i  de 15 närmast liggande församlingarna. Nästa barn, Martha Stina, noteras född 2/5 1815 i Hånger, varifrån kom familjen då?

Anders A


 

  SVAR 2017-04-30 09:08

Inflyttn.längd Hånger Al:4 (1805-1810) 72/171.  Bonden Jonas Pärsson med hustru och 2 barn. Inflyttade från Forseda 12/5 1814, flyttar till Kärret, Hånger.

Hånger Al:5 (1811-1822)  Kärret,  146/275.   Jonas Persson f. 1777,  Karin Persdotter f. 1721,  Petter f. 1810, Daniel f. 1811,  Martha Stina f. 1815.

Anders A

  SVAR 2017-04-30 09:22

Sönernas födelse borde ju finnas i Forsheda?  Det finns inga utflyttn.längder för Forsheda. Återstår att leta genom HFL Forsheda 1805-1819 (vilket jag härmed överlåter till vederbörande)

Anders A

  SVAR 2017-04-30 09:42

Betr. Jonas Perssons födelse.  Noterat, det saknas födelseuppgifter i Hånger för år 1777.

Anders A

  SVAR 2017-04-30 11:05

Jonas Persson.  Det föddes en  oä. Jonas i Forsheda 17/11 1777, moder Märta Jönsdotter, Fader anses vara drängen Jöns Assarsson i Kultorp (så det stämmer ju inte riktigt)

Anders A

  SVAR 2017-04-30 12:01

Jonas Persson.  Noteringarna i HFL säger född 1777. Det stämmer också med åldersnoteringen i dödboken.  Har kollat födda 1777 i femton församlingar i den här regionen, ingen Jonas f. 1777.

Av dessa 15 församlingar saknas födelseuppgifter för 1777 i Hånger.

Sedan är det mystiken kring födelsen av sönerna  Peter 1810 och Daniel 1811. Kan prästen ha missat föra in dem i födelseboken i Forsheda ?

Kan, för egen del, inte bistå med så mycket mer.

Anders A

 

  SVAR 2017-04-30 17:54

( men kollade lite i Forsheda)   Här finns familjen  Forsheda Al:2 (1805-1819)  på torpet Krökled, dels på 140/267, dels på 95/177.   Jonas Pehrsson noteras här som född i Juni 1777.hustrun Karin Pehrsdotter med två födelsedata, 1778 och 1781?  Betr. Jonas finns en notering. (attest finnes för 1811?)  En notering:  Flyttar till Froset ? 1814.

Anders A


 

  SVAR 2017-04-30 19:11

Forsheda Al:2 (1805-1819)  16/19, Storegård.  Här finns änkan Karin Pehrsdotter f. 1753, samt dottern Karin Pehrsdotter f. 14/11 1782  (och inget annat)  enl. notering här flyttar hon till Berga  socken 1808  (hon gifte sig 1807 i Forsheda !)

Anders A

  SVAR 2017-04-30 19:28

Det betyder att paret Jonas och Karin gör en lite längre utflykt från Berga socken, där sönerna Peter  och Daniel föds, varefter man flyttar tillbaka till Forsheda.

Det är förmodl. i  HFL i Berga som svaret finns på vart man tar vägen och var sönerna föds?

Anders A

  SVAR 2017-04-30 22:52

Karin Pehrsdotter lyttar från Forsheda till Berga 1808. 

Berga  Al:4 (1805-1811)  Fiskaregården  193/180. Här finns:

Jonas Person f. 1777, Karin Persdotter f. 14/11 1782 på Storgården. Forsheda.  Gossen Peter   Jonasson f. 1800 (vem är han?)  sonen Petter f. 20/8 1810, sonen Daniel f. 24/11 1811.  Inga noteringar om inflyttn. från annan ort.  Var är sönerna födda ??   Har gått genom hela HFL 1805-1811, fam. finns inte på fler ställen i längden.

Vilka är de två "gamlingarna" överst på sidan?

Anders A

 

  SVAR 2017-05-01 15:36

Får väl kasta in handduken. Har trots en del letande inte lyckats knäcka den här nöten.

Sammanfattning.  Jonas Persson är, enl. samstämmiga uppgifter i skilda HFL född i Juni 1777, var har inte gått att få fram. Den första noteringen om honom finns i Berga socken (1805-1811) där han finns som dräng på Ohs gård. (han finns inte noterad i HFL (1798-1804)   Den 24/6 1807 vigs han i Forsheda med pigan Karin Persdotter från Storegård, Forsheda född 14/11 1782 i Forsheda. Han 30 år, hon 25.

1808 flyttar Karin Persdotter till Berga socken.  Al:4 (1805-1811)  193/180   Här finns familjen, då bestående av: Jonas Persson f. 1777, hustrun Karin Persdotter f. 14/11 1782, samt sönerna Petter f. 20/8 1810, var?  Daniel f. 24/11 1811, var?  I längden finns även gossen Peter Jonasson f. 1800  (vem han nu är?)

De två sönerna Petter och Daniel är födda mellan 1808 -1811.  Trots genomgång av 15 närliggande församlingar har det inte gått att hitta deras födelse  Inte heller faderns födelse finns noterade i dessa församlingar: Berga,  Hånger, Forsheda, Torskinge, Kärda, Dannäs, Tannåker, Bredaryd, Bolmsö, Södra Unnaryd, Vittaryd, Dörarp.

Anders A

 

  SVAR 2017-05-02 03:56

Ett STORT TACK till dej, Anders!!!

Då återstår om Prästen har gett Jonas Persson ett felaktigt födelseår?

Vilka alternativ dyker upp?

Har exempel på, när yngre bröder ärver äldre syskons födelseår!

När jag hittade Per Anderssons och Kjerstins son född 17 nov 1776 var jag säker på att jag hittat rätt person, tills jag såg att han avlidit ½ år gammal! Då är frågan om sonen Jonas född 7 nov 1783 har fått felaktigt födelseår vid flytt? Men var tar denna familj vägen? Från Hörda Södergård flyttar man till Hörda Bunkagård (Berga AI:2 87/157) och vidare till Tortargården 97 (men var ligger den?)

Drängen Jonas Persson 1777/1779 i Ohs (Berga AI:3 109/97) Varifrån kommer han?

  SVAR 2017-05-02 11:20

Vi kan nog vara tämligen säkra på att Jonas är född 1777.  Den första uppgiften om honom finns i Berga HFL (1805-1811)  Men varifrån kom han?  Det är möjligt att det finns bevarade flyttningsattester på Landsarkivet.   Han står noterad som dräng, var närmare 30 år, kan ha hunnit flytta flera gånger.

Då är det lite konstigare att det inte går att hitta födelsedata på sönerna, familjen fanns ju i Berga mellan 1808-1811 för att sedan flytta till Forsheda.

Anders A

  SVAR 2017-05-02 23:28

Får undersöka om pojkarna Peter och Daniel finns registrerade i Forsheda? Men ser att det redan är gjort!

Hur är det med faddrar till barnen? Finns det någon eller några som sticker ut? (Eventuellt långväga ifrån)

Att Jonas Persson anges komma ifrån Berga, kan betyda att hans föräldrar har flyttat in i Berga socken efter att Jonas varit född!

 

 

  SVAR 2017-05-03 11:04

Har inte kollat faddrar!  Gick genom HFL Berga 1798-1804, ingen Jonas där.  Du kan ju "roa" dig med att kolla 1781-1797, är föräldrarna inflyttade borde familjen finnas här. (svårläst)

Anders A

  SVAR 2017-05-06 00:52

Tack! Vilket bra förslag!

Berga AI:2 (1781-1797) 69/121 - "Enetorp - Pehr Carlsson 1754  -  H. Stina  1750  -  Sven 1778  -  Jonas  1779  (i Forsheda 97)  -  Daniel  1782  -  Maja Nora  1784  ---  Mannen Carl Jonsson  1722   död  1787   -   H. Kierstin  1719   död  1787"

Jag säger äntligen!!!

Pusselbitarna faller på plats. 1. Jonas Persson född 1779  2. Jonas Persson åker till Forsheda!!!   3. Dr Jonas Persson 1779 i Ohs - blir Dr Jonas Persson 1777 i Os.  4. När  Jonas Persson gifter sig kommer han ifrån Os. Men i Husförhörslängden anges Berga som födelseplats!

Berga C:3 8/9 - "4 oktober 1777 - Vigsel -  Per Carlsson i Enetorp med Pigan Stina Persdotter Ibm"  Men varken sonen Sven född 1778 eller Jonas född 1779 finns registrerade i Dopboken!!!

  SVAR 2017-05-06 18:34

Jonas Perssons mor född 1 april 1750 på ???arp Krämareg i Berga. (Var hittar jag Krämaregården, där Jonas Perssons mor var uppvuxen?)

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies