genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Håkansson, Jöns, Rönhult Örkened, levde 1829 framåt2017-04-28 13:34

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72456
2017-04-25 09:03 

Jag undrar om någon vet något om jöns Håkansson, född 29/5 1809 i örkened, ulfshultsgård. Senare dräng i Rönhult.Han måste varit fader till många i byarna. Hittar flertalet OÄ-barn men är osäker på om det är samma jöns Håkansson som är fader till alla.

 

 

 

 

  SVAR 2017-04-25 12:33

Var han gift den här Jöns Håkansson?

Anders A

  SVAR 2017-04-25 13:59

Jöns Håkansson f. 1809, gift 1835 med Inger Bengtsdotter f. 1814. De bor med familj. resten av sitt liv på ett torp i Rumpeboda, Örkened.   Men var finns Jöns noterad som far till oä. barn?

Anders A

  SVAR 2017-04-25 15:33

Jag har en Bengta Jönsdotter f 23/10 1829 född i Rönhult. Hon har en syster Berta f 3/12 1835 och en bror Jöns12/12 1846

Hennes mor Kiersta Johansdotter har tre oä barn med Jöns. Har följt husförhör i Jämshög.

 

Har även sökt i DDSS och sett fler barn där Jöns står som fader.Bl.a. Christina Olsdotter som ska ha två oä barn med Jöns. Även Elna Bengtsdotter har en dotter, född 2/3 1835 där fadern är Jöns Håkansson i Rönhult  Har bara sett honom som gift med Maris Nilsdotter 29/12 1866

  SVAR 2017-04-25 17:36

Du har rätt! Jag har förväxlat honom med en annan Jöns Håkansson från Örkened.

Jöns Håkansson f. 29/5 1809 flyttade till Jämshög 1828 (då 19 år)  Och 23/10 1829 (då 20 år) blir han far till oä. dottern Bengta Jönsdotter, mor pig. Kjerstina Johannisdotter. (en "snygg" början!) Sedan har jag inte följt honom.

Anders A

  SVAR 2017-04-25 17:45

Hej Ewa!
(Den Jöns Håkansson boende i Rumpeboda som Anders A nämnder ovan är en helt annan person, dessutom född 1810).
Den Jöns H född 1809 som du är inne på var ju en produktiv herre och du har ju hittat de flesta av hans uä-barn. Jag har hittat ytterligare ett som han anges vara far till och det är en son Håkan född 1832-12-10 i Skälmershult med moder Elna Olasdotter (1812-1849). 
Med detta har vi fått ihop 7 st uä-barn med denne Jöns Håkansson som fader - inte illa!
Han gifte sig ju på gamla dar 1866 med Maria Nilsdotter (1819-1876) men där blev det inga barn.
Jöns avled ju sedan 1976-04-30 i Rönhult, 1 vecka före sin maka.
Vilken information om denne Jöns är det du söker?

  SVAR 2017-04-25 19:08

Han måste haft snärj med att gneta ihop underhåll till alla sina oä. barn! Vållade säket de styrande i församlingen en hel del bekymmer- inte minst för prästerna! Ser att han på något ställe noterats som: Dömd ärelös.  Står också som kringdrivande och lösdrivare. Men stadgade sig, och gifte sig på gamla dar. Och "begåvades" med en stor släkt.

Anders A

  SVAR 2017-04-26 20:13

Tack för era svar! Vilken aktiv man! Undrar om alla dessa mödrar hade någon aning om varandra!! 

Jag var mest intresserad av var han tog vägen, kunde följa honom i husförhören fram till1821-1825, där var han struken.

Var hittar jag sådant som att han var kringvandrare och lösdrivare? ( är ganska ny inom det här)

Läste någonstans att han fått spöstraff, var söker jag efter sådant?

Kan ni kanske tyda den här texten, jag blir inte klok på vad det står..

///Ewa

 

 


Bilden kommer från Riksarkivet, Örkeneds kyrkoarkiv, husförhör 1821-1825

 Klicka för en större bild

2017-04-26_C0057472_00214(1).jpg
  SVAR 2017-04-26 23:16

Lämnar för min del Jämshögs DON JUAN.   Kollade för ros skull lite på födda i Jämshög på senare delen av 1800-talet. Det verkar vara påfallande många barn som föds utom äktenskapet, dels som oä., dels med båda föräldrarna angivna.  I mitten på 1800-talet myntades ett begrepp: "Stockholmsäktenskap", en benämning på par som levde tillsammans utan att gifta sig. Verkar som om man också praktiserade detta i Jämshög.   Fram till 1864 var det olagligt att föda barn utom äktenskapet.  För att få syndernas förlåtelse måste man underkasta sig Absolution/Förlösning, en kyrklig ceremoni där man återupptogs i den kristna gemenskapen (det måste ha varit köbildning i vissa kyrkor!)  Den som vägrade absolution fick inte deltaga vid Nattvarden, och straffet för detta var evig förtappelse efter döden.  Absolution/Bikt  avskaffades under senare delen av 1800-talet.

Om Jämshögs DON JUAN tilläts bikta sig är väl högst osäkert.

Anders A

 

 

  SVAR 2017-04-26 23:41

Hej Ewa, varifrån kommer din bild? Du skriver bara din epostadress, men vilken är källan och vilken är bildleverantören? Är det Ancestry?

Texten är lite svårläst, men jag tror det står "Lägerm. Jöns Håkanss på ??? vistas i Örkeneds Ulfshult"

(observera forumets regler att ange varifrån man hämtar bilder!)

 

  SVAR 2017-04-28 13:34

Ursäkta att jag missade källan! Bilden kommer fråm riksarkivet, Örkeneds kyrkoarkiv, husförhör 1821-1825.

Tack för hjälpen!

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies