genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hermansson Född Fält, Anna Valborg, Asa Herrgård, född 19182017-04-22 18:33

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72417
2017-04-22 18:01 

Hejsan jag har tidigare sökt på samma person, men inte tänkt på att Anna Valborg Fält f 1/5 1918 i Asa Småland blev moderlös i fem års åldern då modern Anna Amanda Fält f. 28/5 1880 i Asa dog den 27/12 1924. Anna Amandas far Peter Gustaf Petersson Fält f. 20/5 1847 avlider drygt två senare 1926 Hans hustru Sara Stina Andersdotter avled redan 1905. Vem tog hand om Anna Valborg Fält, det sägs att hon blev fosterdotter till ägarna på Asa Herrgård tysken Hugo Stinnes, denne dog 1924 änkan Claire Stinne drev herrgården vidare. Finns Anna Valborg med i församlingsboken över Asa Herrgård på 1920 - 1930 talet. Mycket tacksam för alla upplysningar. MVH Conny Larsson
  SVAR 2017-04-22 18:33

Asa kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00018/A II a/3 (1922-1934), bildid: 80007240_00175

s. 156 Asa Herrgård:  Flickan är fosterbarn hos husföreståndarinnan Karna Nilsdotter f. 25/2 1871 i Tryde. Flickan flyttar 21/11 eller 28/11? 1934 till Trelleborg.

Flickan kom 1928 från s. 170, dvs från sidan med morfar och modern. Kan ju vara att flickan fick ärva ångsågen om nu morfar ägde den och att hon stått kvar till dess försäljningen var klar? Eller så har man missat föra över henne till s. 156.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies