genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansdotter, Marta, Kållen Landa Halland, gift 176805292017-04-22 17:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72406
2017-04-22 10:58 

landa CI:2 bild 148/sid 283 - 1768 maj 29 "Åboen enklingen Lars Torstensson i Burås och qvinfolket Marta Hansdot från Kållen"

Marta Hansdotter är piga i Kållen, men varifrån kommer hon? (Landa AI:1 bild 5/ sida 7)

De fick sonen Sven den 30 nov 1769 i Burås. (Landa CI:2 bild 12/sid 11)

Marta dog 12 april 1794 "Enkan Marta Hansdotter frå Burås  Bröstwärk - 61 år" (Landa CI:2 bild 127/sid 221)

Lars Torstensson dog 2 april 1773 - "Mannen Lars Torstensson i Burås - Magesiuka - 59 år" (Landa CI:2 bild 120/sid 207)

 

  SVAR 2017-04-22 15:23

Enl. vigselnotisen gifter sig änklingen Lars Torstensson med Qvinfolket Marta Hansdotter.

Qvinfolk var, har jag för mig, en benämning på en ogift kvinna som fött ett oä. barn.

Landa Al: 5/7, här finns  finns pigan, qvinfolket Marta.  Om jag läser rätt så kom hon 1768 från Råglunda, Burås.  Dessa platser finns i annexförsamlingen Ölmevalla.  Möjligt att Marta "gömmer" sig någonstans här?

Anders A

  SVAR 2017-04-22 17:17

även 1762 finns hon i i Ölmevalla o. Landa församling.  Ölmevalla Al:l (1751-1812)  125/149, Kålla. qvinfolket Marta f. 1738.

Anders A

  SVAR 2017-04-22 17:45

Men 1759 finns hon inte noterad i Ölmevalla/Landa församlingar.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies