genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Fält, Anna Amanda, Asa, född 18802017-04-18 22:58

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72380
2017-04-18 22:32 

Hejsan Jag söker lite uppgifter om Anna Amanda Fält född den28/5 1880 i Asa Småland Hon förblir ogift, Jag har uppgifter som säger att hon svag till förståndet. Den 1/5 1918 så föder hon oäkta dotter Anna Valborg fadern okänd. Kan det vara tänkbart att hon utnyttjades på grund av sin åkomma. Finns det uppgifter i församlingsboken om Anna Amanda finns upptagen i det föga tilltalande som idioter sinnessvaga m.m . Vad är dödsorsaken på henne,hon blev endast 44 år gammalTacksam för alla uppgifter MVH Conny Larsson
  SVAR 2017-04-18 22:44

Hon dog 27/12 1924 på Öjaby sjukhem för obotligt sjuka. Dog i magcancer.

Källa: SCB utdraget

 

Eva M

  SVAR 2017-04-18 22:58

Asa kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/VALA/00018/A II a/2 (1907-1921), bildid: 80007239_00013

I registret betecknas hon som sinneslö. Psykiskt utvecklingsstörd. Du kunde ha dyslexi/dyskalkyli kanske, ha inlärningssvårigheter och få en sådan stämpel. Hon var inte inspärrad. Inne i boken s. 203 står det att hon var svag till förståndet. Hon fick en son Nils Ragnar Algot 1/10 1911. Barnet dog 14/10 1911.

Jag tycker inte man ska spekulera i om hon blev utnyttjad. Det är inte släktforskning.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies