genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Nils, Fjälkinge, död 17172008-02-09 18:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=7230
 

Av bifogade bild, GID 1645.4.68400, kan jag läsa: 1717 den 10 februari begrovs lille Nils,? ? i Fielkinge, som var 76 år gammal. Min första fråga är vad de angivna frågetecknen kan stå för. Vidare kan det synas underligt att kalla en person som är 76 är gammal för lille Nils. Bakgrunden härtill skulle kunna vara följande. Enligt "Fjelkinge i forna dagar" utgiven år 1904 av J. Ljungh fanns det vid 1700-talets början 5 stycken åboar i Fjälkinge med namnet Nils Persson. En av dem var Stilla Nilsen på nr 28, en annan Gamle Nils P. på nr 46 och en tredje var Lille Nils P. på nr 23. Namnet kan ju antyda att den var den sistnämnde som begrovs 1717. Det skulle var intressant att veta om det finns någon annan som observerat om prästerna i kyrkoböckerna använt vad som skulle kunna kallas för öknamn i stället för det riktiga namnet.

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

Lille_Nils_Persson.JPG
  SVAR

Det står "lille Nils Pers" så det är nog Nils på nr 23 det handlar om. Jodå, det är inte alls ovanligt med epitet som hänför sig till personens kroppsstorlek eller ålder eller i vilken del av byn man bodde, just för att särskilja flera personer med samma namn.
  SVAR

Tack för svareet! Om man kan se att det står pers efter Nils så är det lättare att förstå.Har nu också hittat dödsnotisen för Gamle Nils P, GID 1645.4.65600. och där står gamble Nils Persson. För ett otränat öga som mitt verkar det dock stå Svensson men eftersom dödsåret stämmer överens med uppgiften i ovannämnda bok av J.Ljungh så är det säkert Persson.

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

Gamble_Nils_P.jpg
  SVAR

Det är en litet p i Persson som gör det lite ovanligt. Det du läser som S är nog ß som avslutar förnamnet (Nilß). ß = ss som länge användes i tyskan (kanske ibland fortfarande).
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies