genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Carlsson, Andreas, Holmåkra, Surteby, född 17892017-05-12 22:20

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72259
2017-04-11 05:56 

Andreas Carlsson född 1789 Haraldsgården, Surteby gift den 23 mars 1822 - (Idala CI: 1 bild 55/sid 97) "Hemmansåboen Andreas Carlsson fr. Haraldsg, Surteby socken och Pigan Olena Olsdr i Skoga, att bo i Haraldsg"

Han dog 25 aug 1853 i Holmåkra, Surteby. (Surteby-Kattunga F:1 bild 11/sida 16) "Andreas Carlsson 64 ½ år åbo man Holmåkra Båtmansg Rödsot"

Jag söker hans barn och föräldrar?

  SVAR 2017-04-11 06:06

Marks Häradsrätt FII:40 1824-1825 bild 424/sida 841 : (svårläst text)

Hjälp med att tyda texten!

 

  SVAR 2017-04-13 13:15

Bouppteckning: Marks Häradsrätt FII:55 1852-1853 bild 947/sida 1875: Sonen Johannes, döttrarna Anna-Lena gift med Bengt Nilsson i Nödinge, Anna Britta gift med Lars Andreasson i ?Holmåkra?, Kerstin gift med Johannes Bengtsson i ????? och Anna 23 år omyndig (född 1830 ca.). ------ Kanske kan barnen spåras via orterna i bouppteckningen.
  SVAR 2017-04-13 20:55

Olena Olofsdotter född 1788-02-21. (Surteby – Kattunga AI:2 1855-1859 bild 72 sid 65). ----------- Anna-Brita född 1822-07-09 (Surteby – Kattunga AI:2 1858-1861 bild 22 sid 16). --------- Kerstin född 1825-09-08. (Surteby – Kattunga AI:3 1860-1870 bild 30 sid 26). ----------Sonen Johannes född 1828-01-16 – död 1855-07-19. (Surteby – Kattunga AI:2 1855-1859 bild 72 sid 65). -------- Anna-Lena saknas ännu
  SVAR 2017-04-26 03:11

Andreas Carlssons föräldrar Carl Magnusson och Anna Olofsdotter. Anna Olofsdotter dog 13 sep 1824. Har slarvat med att ange uppgiftskällan!

  SVAR 2017-05-12 22:20

Carl Magnusson blev omnämnd på rättegånger under några år på 1780-talet.

Han bodde på Haraldsgården i Surteby. Saknar när han föddes och när han begravdes!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies