genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sylvan, Stig Gustav Conrad, Skephult, född 19132017-04-10 13:58

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72219
2017-04-10 09:06 

Hej! Saknar källuppgift på Stig Gustav Conrad Sylvan finns inte i Skephult, Örby, Fritsla eller Seglora, var hamnade Födda och Döda efter 1894?

Familjen finns i AD Skephult Alla: 1 bild 72 och Alla: 2 bild 82

Hans mor är Ebba Natalia Eglantine Ingeborg Sylvan som avlider 4/5 1914 och hennes son Stig Gustav Conrad som avlider 17/3 1914

  SVAR 2017-04-10 11:19

Dödboken: Sylvan, Ebba Natalia Eglatine Ingeborg. Högshult Nedregård. Död 4/5 1914. Kyrkobokförd i Skephult (Älvsborgs län, Västergötland). Född 31/10 1894 i Nor (Värmlands län, Värmland). Ogift kvinna. ---------- Sylvan, Stig Gustaf Konrad. Högshult Nedregård. Död 17/3 1914. Kyrkobokförd i Skephult (Älvsborgs län, Västergötland). Född 3/11 1913 i Skephult (Älvsborgs län, Västergötland). Pojke under 18 år. Anm: Son till Ebba Natalia Eglatine Ingeborg Sylvan. ------------ Troligen är inte böckerna efter 1894 ”inlämnade” då det har en tidsgräns innan de får offentliggöras.
  SVAR 2017-04-10 13:58

Tack Anders

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies