genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Olof, Själevad, död 18732017-04-09 19:07

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72174
2017-04-08 18:37 

1873 25/11 dör torparen Olof Persson i Kroksta. Han anges vara född 1813? Men vart och när. Tack på förhand. Yvonne
  SVAR 2017-04-09 17:47

Hej!

Han var 57 år när han dog, född ca 1816. Född i Själevad 13/12 1815, son till bonden Pehr Jacobsson f. 19/7 1777 o.h.h. Catharina Olofsdotter f. 24/1 1779, död 19/1 1828. Pehr Jacobsson gifter om sig.

Familjen med sonen Olof går att följa i HFL, de levde trol.vis hela sitt liv i Själevad.

Fam. finns bl.a. i Al:3b (1824-1830)  80/75

Anders A

  SVAR 2017-04-09 17:51

Det finns en Olof Persson som avlider 1873-12-25, 57 år gammal, född 1816 (Själevad F:4 1861-1894 bild 78 sid 74). ----- Hustrun Sara Olsdotter född 1813-08-21 i Själevad, står 1880 som änka i Kroksta, Själevad. ---- Barn: Per född 1846-11-07, Olof född 1849-10-17- död 1863-08-03 samt Maria Westman f. Olofsdotter född 1852-10-28 - död 1925-09-15 (Själevad AI:9c 1862-1872 bild 256 sid 886. ------ Det föds en Olof 1816-12-05 i Själevad med föräldrarna Pehr Olofsson och Sissa Olofsdotter Själevad C:4 1807-1844 bild 59 sid 55. ----- Möjligen den familj/man du söker?
  SVAR 2017-04-09 19:07

Ser nu att rätt Olof Persson  är den född 5/12 1816  med föräldrar  Pehr Olofsson f. 13/8 1780, Lisa Olofsdotter f. 2/5 1790.  

Olof Persson vigd 1837 med Sara Olsdotter   El:2  bild 51.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies