genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson, Erik, Gammalstorp, född 18342017-04-07 19:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72146
2017-04-07 18:24 

Enl Färlöv AI:13 föds Erik Svensson 1834 6/2 i Gammalastorp. Hittar inte honom där. Han anges som inflyttad 1867 Från Mörrum hittar inte honom där heller. Kan någon hjälpa mig hitta födelseort och föräldrar. Med vänlig hälsning. Yvonne
  SVAR 2017-04-07 19:10

Gammalstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserie, SE/LLA/13105/C I/6 (1833-1857), bildid: C0057296_00018

Är det inte han som är född i Gammalstorp 16/1 1834. Far Sven Svensson och mor Berta Ericsdotter, No. 9.

 

Eva M

  SVAR 2017-04-07 19:41

Gammalstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13105/A I/11 (1850-1854), bildid: C0057268_00059

s. 52  här står det 6/12 1834

Han flyttar till Mörrum 1854.

Mörrums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13275/A I/9 (1855-1860), bildid: C0058288_00226

s. 219  här står det 6/12 1834.

Mörrums kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13275/H II/14 (1854-1857), bildid: C0058324_00060

Likaså 6/12 1834 i inflyttningsattesten från Gammalstorp.

.Färlövs kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13101/H II/15 (1866-1870), bildid: A0015643_00138

I inflyttningsattesten från Mörrum 1867 står det 6/2 1834.

Eva M

 

  SVAR 2017-04-07 19:52

Gammalstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13105/A I/7 (1834-1841), bildid: C0057264_00097

s. 96  Här finns hans med sin familj. Födelsedatum 16/1 har ändrat till 16/12. Varför?

Eva M

  SVAR 2017-04-07 19:52

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies