genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jansdotter/Jönsdotter, Anna, Värö, Halland, född 17832017-04-07 18:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72145
2017-04-07 18:09 

Värö :4 bild 154/sida 283:  1783 Dec 2 Dec 7 Anna i Norwära Fadren Sjömannen Börge Persson Modren Gunla Andersdotter.

Men i husförhörslängderna Angavs Jöns Persson född 1755 och Gunla Börgesdotter född 1763 som hennes föräldrar!!!

Följande barn: Sonen Jan 1781 Ju 28,  Dottern Anna 1783 D 2 ,  dottern Brita  1786 Mt 12 ,  Anders  1787 D 24  , Berent  1790 N 26 ,  Erik 1792 N 26 ,  Olaus  1794 N 1 ,  Johanna  1796 M 13 , Christina 1799 J 22 ,  Anna 1802 Jul 10.  Alla i Norwära, Värö.

(Ett tänkbart scenario var att två födelseattester har blivit en?)

Vilka föräldrar var Annas korrekta?!!!

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies