genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jonsdotter, Anna, Påkarp Landa Halland, levde 1799 - 18142017-04-07 23:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72085
2017-04-01 23:54 

Anna Jonsdotter/Jansdotter född 1782 troligtvis i samma socken hon gifte sig med Sven Larsson (född 30 nov 1769 i Burås, Landa CI: 2 bild 12/sid 11)

Sven Larssons barn med Anna Andersdotter: Anna Lena 17991011, Talena 18020731, Anders 18050903 alla i Påkarp Landa.

Egen son Andreas 18141224 i Påkarp Landa.

Husförhör Landa AI:1 bild 114/sid 5 och bild 132/sid 7!!!

Vigsel och hennes föräldrar???

  SVAR 2017-04-03 21:20

Landa CI:2 1765-1845 bild 152 sid 291: Här gifter sig Sven Larsson med Anna Andersdotter 1794-03-02. --------------. Landa CI:2 1765-1845 bild 131 sid 231: Här avlider en Anna Andersdotter 1810-10-21, 42 år (hustrun?). -------------. Landa AI:1 1763-1822 bild 81 sid 9: Här finns Sven Larsson som änkling 1811. ---------------. Landa AI:1 1763-1822 bild 114 sid 5: Här finns Anna Jönsdotter boende hos Sven Larsson 1812-1813, kom från Wärö? 1812 ------------- Landa CI:2 1765-1845 bild 154 sid 295: Här gifter sig Sven Larsson med Anna Jönsdotter 1813-10-02 ----------- Landa CI:2 1765-1845 bild 58 sid 103: Här föds Sven Larsson och Anna Jönsdotters son Andreas 1814-12-14. --------------- se även - Landa AI:2 1822-1834 bild 8 sid 9 – samma bok bild 35 sid 9, fler barn – samma bok, bild 76 sid 33. ----------- det förekommer skriv/läsfel ibland, kanske värt att kolla upp den Anna född 1783-12-02 (CI:4 bild 154 sid 283) med fader Jöns, Värö AI:13 1801-1812 bild 341 sid 51 (nr.4 höger sida) svårtydd text i marginalen.
  SVAR 2017-04-07 18:29

Jag har varit inne på Värö och hittat Anna född 2 dec 1783 (I födelseboken står att hennes föräldrar var Sjömannen Börge Persson och Gunla Andersdotter!!!) Men i husförhörslängden står hon som dotter till Jöns Persson och Gunnela Börgesdotter!!! Misstänker att två dop har blivit mixade ihop!!!

 

 

  SVAR 2017-04-07 23:17

Sjömannen Börge Persson och Gunla Andersdotter fanns de upptecknade i Husförhöret?

I så fall kan de ha en dotter jämngammal med Anna!!!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies