genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lärka, Anders, Jättendal, levde 18902017-04-04 19:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72076
2017-04-01 15:06 

Enl. folkräkningen 1890 föds båtsmannen Anders Lärka 1860 20/2 i Rogsta. Finns ingen Anders med matchande datum som hamnar i Jättendal. Vad gör jag för fel? Med vänlig hälsning. Yvonne Åberg
  SVAR 2017-04-01 18:52

Hej Yvonne

Här har du Anders födelse Bergsjö C:5 1837-1861 bild 77

Anita

 

  SVAR 2017-04-01 19:02

Jättendal Al:15 1884-1893 bild 49 /sid 42 finns Anders med familj nedanför står modern.

Anita

  SVAR 2017-04-04 13:03

Okej tack! Kan någon ge ngt uppslag kring fadern? Han bör vara död före 1880? Med vänlig hälsning. Yvonne
  SVAR 2017-04-04 19:04

Lars Forselius föddes 9/ 1808 i Hedvigfors Bjuråker föräldrar Nils Forselius  och Lovisa Lindberg

Lars var kringvandrande smed och han dog i Bergsjö 28/3 1869

Anita

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies