genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Winberg, Håkan, Ronneby, död 18632017-03-28 18:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=72031
2017-03-27 16:37 

1845 26/3 föds en flicka Eva Thomasine som dotter till grosshandlaren Nils Wiberg och dennes hustru Louise Södergren. Jag misstänker att denne Nils sedermera blir grosshandlare i Ronneby. (I så fall har jag hans ursprung klar gjort). Men jag saknar uppgifter om Nils hustru Louise Södergren. Så an någon hjälpa mig om uppgifter om hennes födelse och död? Med vänlig hälsning. Yvonne
  SVAR 2017-03-27 18:05

Sölvesborg CI:3 1814-1823 bild 90 sid 171: Här föds Louisa Ulrika 1823-02-25. Föräldrarnas namn är svårlästa men får det till Jesper Södergren och Carolina Cicilia ?? Thessmars?? --------- Sölvesborg AI:5 1824-1831 bild 53 sid 50: Här finns familjen --------------- Sölvesborg EI:1 1824-1857 bild 8 sid 9: Här gifter sig Håkan Wiberg och Louisa Ulrika Södergren 1841-02-25.
  SVAR 2017-03-27 20:53

Okej kan du hjälpa mig att få död på henne också? Yvonne
  SVAR 2017-03-27 20:59

1833-05-19 ---- Sölvesborg AI:6 1831-1834 bild 42 sid 37
  SVAR 2017-03-28 18:38

Svårfångad dam den här Louise Södergren. ------- Kolla även Ronneby AI:28 1857-1862 bild 354 sid 352. -------- Ronneby AI:32 1863-1867 bild 89 sid 86: Här står att familjen flyttar 1863, hittar dock inte vart
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies