genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Jöns, Blentarp, född 178207192017-03-26 10:47

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=71969
2017-03-22 12:19 

Hej!

Jöns Persson bodde på Bosarp 3 och sedan på Karup 4 i Blentarp. Det var också där han dog 18360214.

Det som inte stämmer är hans födelseuppgifter i husförhören. Hela tiden står det att han är född 17820719 i Blentarp men det stämmer som sagt inte. Han är inte heller född 1781 eller 1783 i Blentarp och det är inte så att han är född i Sövde. Någon som vet var han är född?

Maria

 

  SVAR 2017-03-25 17:48

I  Blentarp AI:1 sid 39 står att Jöns föddes i Stenvred  i Blentarp. Där bodde Per Hansson och Sissa Andersdotter som 17780914 fick en son Jöns. Blentarp CI:3 sid 35.

Per Hanssons bouppteckning finns i  Torna häradsrätt FIIa:35 (1799-1800) Bild 127 / sid 30 (AD) och Sissa Andersdotters i Torna häradsrätt FIIa:40 (1804-1804) Bild 100 / sid 3. Där räknas Jöns syskon upp. 

Att det är rätt Jöns framgår av brodern Hans bouppteckning i Torna häradsrätt FIIa:54 (1818-1818) Bild 3080 / sid 72.

 

 

  SVAR 2017-03-26 10:47

TACK EVA! 

Har letat länge efter honom så jag är mycket tacksam för din hjälp. Än en gång TACK.

Maria 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt riktiga och fullständiga namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler (uppdaterade 2016-09-23)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Anonyma inlägg är inte tillåtna såvida inte särskilda skäl föreligger. Kontakta i så fall webmaster och förklara situationen.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies