genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Läshjälp, Gärdslöv, född 17602017-03-23 19:30

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=71952
2017-03-20 19:24 

Läshjälp!

Finns  det möjlighet att få hjälp med att  tyda namnen och övrig text  i Födelse och dopboken. Pappan är Lars Jönsson Rosenqvist.

Vem närvarar vid dopet? Vad heter barnet? Nämns hustrun?

Den 29 juli föddes ?….. Lars Jönsson Rosenqvist” . Därefter har jag svårt att tyda mer än att en ”von Blixen” närvarar.

Gärdslövs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13131/C I/1 (1749-1783), bildid: C0065511_00028

Tack för hjälpen!

Kristina

 

 

 


Bilden kommer från Arkiv Digital, Gärdslöv CI:1 (1749-1783) Bild 45

 Klicka för en större bild

2017-03-20_1760.JPG
  SVAR 2017-03-21 08:44

Jonas läser jag barnets namn som. Moderns namn nämns inte. Jag har inte tid just nu att ägna mig åt bilden. I svar är den inte så tydlig. Försöte ändra skärpan men det hjälpte inte myckt.

Eva M

  SVAR 2017-03-21 11:10

d 29 Juli föddes Lars Jönsson Rosenqwists barn och framhafdes till det h dopet Dnca 9de p Trinit af högedla och Wählborna

Fru ÖfwesteLieutnantskan won Platen. Mansfaddrar Candidaten Hr Stenhoff, herretienaren Schalin, Trädgårdsmästaren Kunskell, Fiskaren Ola Westerfeldt,

Jöns Andersson och dr Hindrick Nilsson. Qwins faddrar Jungfru Ingrid Magdalena Kohetz, Cecilia Lundgård, Jungfru Greta Christina Olsson, Kiökspigan Bengta Nilsdotter

och Brygghuspigan Boel Jönsdotter. Barnets nampn   -    till kyrkian 12 öre.  

  SVAR 2017-03-21 19:16

Ett stort tack  Eva för översättningen!! Faddrarna hjälper mig "slå fast" vem modern, dvs min anmoder är!

 Gärdslöv har två födelseböcker för tiden: Gärdslöv CI:1 (1749-1783) Bild 45 samt Gärdslöv CI:2 (1752-1811)/Bild 48/Sid 42. Vad kan anledningen vara till att man har två böcker? Det skiljer sig ganska mycket åt i vad som nedtecknats i de två versionerna om dopet!

I CI:2 ser man ganska tydligt att det har fötts en dotter. Kan dock inte se vad hon döps till?

Kan det vara så att fadern Lars Jönsson Rosenqvist också hette Jonas i förnamn?

Mvh KristinaBilden kommer från Arkiv Digital, Gärdslöv CI:2 (1752-1811)/Bild 48/Sid42

Klicka för en större bild

2017-03-21_Gaerdsloev_CI_2_Bild_48.JPG
  SVAR 2017-03-21 20:35

 

Först ska jag rätta mig själv: det står von Blixen och inget annat i dopnotisen.

CI:2 är en dublettbok. Sådana fördes tidvis -  i händelse av. De var aldrig så utförliga, där togs bara det viktigaste med. Faddrarna var inte med t ex.

CI:2 har en lucka för barnets namn :-(

Tror att Jonas var en felskrivning,det är överstruket. Lars R hette bara Lars när nästa barn döptes 1762 ( CI:1 bild 51)

Passar det att dina anmoder hette Margareta? Murmästare Lars Rosenqvist i Näsby  får Amalia Vilhelmina 1762 (bild 51), Jöns 1765 (bild 58) och Bengta 1768 (bild 64). I mantalslängden t ex 1770 hittar man Lars Jönsson med hustru och barnen Margareta, Amalia, Jöns och Bengta på  Näsby nr 13&14.   AD Malmöhus läns landskontor (del 1) EIII:11 (1770-1770) Bild 107 / sid 99.

  SVAR 2017-03-22 10:29

Tack Eva för hjälpen!!

Har dock svårt för att tyda texten! Jag tror mig utläsa namnen Lars Jönsson, Amalia, Nils och Jöns.  Kan  inte finna namnet Margareta? Står det "Skräddaren i Wismarlöf" överst? 

Murarmästarlärlingen Lars Jönsson Rosenqvist gifter sig med pigan Kierstina Nilsdotter i Gärdslöv år 1759. AD Gärdslöv EI:1 (1752-1811) Bild 14.

 I detta forum, för några år sedan, frågades det om en Kierstina Nilsdotter (Smitt/Schmidt) var den som gifte sig med murarlärlingen Lars Jönsson Rosenqvist 1759. Det som styrker den tesen, tycker jag, är att tex  en Hindrick Nilsson (1731-1794) närvarar vid dopet av dottern (Lars och Kierstinas) som föds 1760. Även en kökspiga Bengta Nilsdotter nämns. Dessa båda kan alltså vara syskon till  Kierstina Nilsdotter. (En annan broder Andreas Schmidt/Nilsson (1730- ) är betjänt på Näsbyholm). Det verkar alltså som om flera medlemmar i familjen Nilsson/Smitt har varit betjänter och pigor på Näsbyholm under familjen von Blixens regi! Det är troligtvis därför som den familjen närvarar vid Lars och Kierstinas barns dop!  (Det senare antagandet är min tolkning av uppgifterna)!

Kan Margareta, den du fann, vara Lars hustru i andra giftet?

Man undrar över om Lars R är född i Gärdslöv eller kom dit pga sitt yrke.  Undrar också var han fick namnet Rosenqvist ifrån? ( Har fått hjälp i detta forum med senare generationer; bla sonen sergeanten Jöns Rosenqvist (1765) som är min anfader)

Lars son Jöns blir Sergeant och fältväbel och sonsonen Nils (dock fortfarande osäkert om det är rätt Nils Rosenqvist) uppnår furirs grad innan avsked och man undrar om även Lars själv varit soldat  eftersom han förutom Jönsson hette Rosenqvist? Är det något man kan finna ut? Har inte lyckats hitta honom i rullorna!

Mvh Kristina

  SVAR 2017-03-22 13:30

Det står "Skräddaren Klinsak, h. sonen"  Gustaf och Imnanuel"

Under det står: Lars Jönsson, h, son Jöns, dött Mar-

gareta,  Amalia och Bengta.

Margareta skulle då var det barn som du sökte uppgift om och där namnet saknas i båda dopböckerna.

Det var vanligt att  hantverkare tog släktnamn, de tyckte väl det lät finare än att bara heta t ex Jönsson.

 

  SVAR 2017-03-22 14:22

Tack Eva för upplysningarna som hjälpt mig att identifiera dotter Margareta!! Ytterligare en pusselbit lagd :-)

Kanske var det ur praktiska skäl som man bytte/gavs ett nytt efternamn!  Fler personer i samma arbetslag hette kanske det samma och då ville man skilja dem åt!  

Sökandet efter murare Lars Jönssons Rosenqvists ursprung fortsätter! Tacksam för om någon kan dela med sig av sin kunskap om släkten Rosenqvist från Gärdslöv!

Mvh Kristina

  SVAR 2017-03-23 09:42

Ber om läshjälp gällande Döde i Gärdslöv den 31 jan 1769

"Lars Jönsson i.......? och begrovs den 19 februari"

Mvh Kristina
 

 


Bilden kommer från Arkiv Digital Gärdslöv EI:1 (1752-1811) Bild 85 sid 79

 Klicka för en större bild

2017-03-23_31_jan_1769.JPG
  SVAR 2017-03-23 12:12

Jag läser det som Miolkareboden =Mjölkareboden.

 

Eva M

 

  SVAR 2017-03-23 12:46

Tack Eva M för hjälpen!

Mvh Kristina

  SVAR 2017-03-23 13:05

Kan jag få be om läshjälp igen?

Gäller övre raden som slutar med Amalia. Vad står det innan namnet?

Vilka namn nämns i raderna under?

(Lars Jönsson, som jag letar efter finns med i Mantalslängderna  på No 13 o 14 fram tom 1774 sedan försvinner han o familjen bestående av son Jöns, döttrar Amalia o Bengta.)

 


Bilden kommer från AD Malmöhus läns landskontor (del 1) (1776-1776) Bild 79 sid 70

 Klicka för en större bild

2017-03-23_1776.JPG
  SVAR 2017-03-23 15:30

Jag läser det som "enkan Ellse dotter Amalia".

"Måns Jeppson, hustru dr. Jöns"

"Daniel Olsson, hustru dr. Jöns ....?"

Eva M

  SVAR 2017-03-23 19:30

Tack för hjälpen Eva!

Tyvärr ingen av "mina"!

Mvh Kristina

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies