genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mobeck, Magnus Fredrik, Stoby, levde ca 1759-18502015-07-21 15:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=7190
 

Jag söker efter barn och barnbarn till prosten i Stoby församling Magnus Fredrik Mobeck (född 8/1 1759 enl. Stoby hfl 1827 bild 5, GID: 1478.4.27900 ) och hans hustru Helena Katarina Frykner (född 13/5 1777 i Malmö St Petri, C:4 p. 300, GID: 1313.108.45100). Tacksam för alla svar! Mvh Marcus
  SVAR

Barn som kan tänkas ha barn i sin tur är Helena Beata 1799 25/1, gift med ryttmästaren Adolf Johan Rosentwist i Gråmanstorp. Fredrika Lovisa 1810 25/6, gift med kyrkoherden J Lundqvist i Karlskrona Tyska. Anna Carolina 1812 18/6, gift med arrendatorn Erik Kökemeister i Östra Ljungby. Källa: Lunds stifts herdaminne II:11 s 311
  SVAR

Stort tack Anders!
  SVAR 2010-12-06 16:43

  >  Jag söker efter barn och barnbarn till prosten i Stoby församling Magnus Fredrik Mobeck (född 8/1 1759 enl. Stoby hfl 1827 bild 5, GID: 1478.4.27900 ) och hans hustru Helena Katarina Frykner (född 13/5 1777 i Malmö St Petri, C:4 p. 300, GID: 1313.108.45100).
  >  
  >  Tacksam för alla svar!
  >  
  >  Mvh Marcus

Magnus Fredrik Mobeck och Helena Katarina Frykner fick barnen:
Helena Beata f 1798 01 25
Herman Hindrick f 1800 08 03
Carl Fredrick f 1803 04 11
Sophia Catarina f 1807 09 03
Anna Carolina f 1809 06 06 sannolikt död som barn
Fredrika Lovisa f 1810 06 25 och
Anna Carolina f 1812 06 18

Anna Carolina f 1812 gifte sig med Erik Kiökemeister f 1800 04 28 och fick barnen
Augusta Fredrika Hildegard
Olof Fredrik
Anna Lovisa
Emelie Helena
Johanna Wilhelmina f 1838 04 19 i N Sandby
Frans Reinhold
Carl Eberhard
och
Ida Lovisa

Johanna Wilhelmina födde 1870 sonen Frans Erik som blev min farfar.
Med vänlig hälsning
Lennart Jonéus   SVAR 2010-12-08 08:06

Jag har följande barn till Helena Beata Mobeck och Adolf Johan Rosentvist noterade:
Melker Rosentvist, f.1831-10-17, Stenslycke 1, Hästveda (L)  (DDSS)
Hedvig Mathilda Eufrosyne Louise Rosentvist, f,1837-01-22, N.Sandby  (GID: 1682.19.96900)
Marianne Thomasine Roesntvist, f.1839-11-10, N.Sandby  (GID: 1682.19.70100)

Mvh,
Bengt

  SVAR 2015-07-21 15:04

 

 

Johan Adolf Rosentwist och Helena Beata född Mobeck fick 5 Barn:Helga Beata Matilda född 1859 Signe Maria Eufrosyne  född 1862 Edith Frida Tomasine född 1865 Birger Gustav Adolf  född 1868 och Emma Hilma Annette född 1870 

Emma gifte sig med Johan Adol Ryde och fick med honom 6 söner.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies