genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Kylander, Helena, Krageholm, levde 17352018-08-06 15:20

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=71579
2017-02-25 17:36 

En officersänka, Helena Kylander, var sällskapsdam åt Christina Piper under alla år på   Krageholm. Var kan man finna henne?Har inte sett henne i kyrkoböckerna.

  SVAR 2017-02-25 17:56

Jag har ingen som helst koll på damen i fråga så allt det här kanske bara är rent nonsens. :-P

Hette hon Kylander av sig själv, eller fick hon det som gift?

På FamilySearch finns en Helena Hermansdotter född 5 jun 1707 i Karlskrona, faderns namn transkriberat til Herman Kiolander.

Där finns även en Helena Danillsdotter född 16 nov 1670 i Sankt Ilian, Västerås, med fader Danill Kyllander, men hon känns längre ifrån både åldersmässigt och geografiskt.

Allt gott!
Siv

  SVAR 2018-08-05 08:49

Hej Yvonne,

jag är också släkt med Brita Kylander gift med Tengvall. Jag har sett dina inlägg där du hittat att hennes mor var Helena Kylander som skrivit testamente mha prästen i Vist församling. Jag hittade då att en Andreas Andrea Kylander varit kyrkoherde där 1696-1725 och åkte in till Lund för att kolla i herdaminnena. Där hittade jag att han hade en dotter Helena Juliana d. 1788 27/5, dock inget födelseår. :-)

Jag har också sätt uppgifterna om att en Helena Kylander var sällskapsdam till Christina Piper. Christina dog 1752 och ägde Sturefors slott som hon gav till sitt barnbarn. 

Vidare har jag hittat att Christina Piper varit med och renoverat kyrkan i Vist.

Mvh Christina Freiland

 

  SVAR 2018-08-06 15:20

Jag har en uppgift som möjligen kan ge något.


Casper Reinhold von (der) Osten som 4 september 1734 i Lommaryd gifter sig med Annika Rylander eller Kylander. Han född c:a 1696 och dör 1766 i Lommaryd. Hon verkar har varit gammal fröken vid vigseln så inga kända barn finns. Vet någon något om hans ursprung eller tidigare liv? Med det namnet och den åldern så skulle han kunna vara Arendt v.d. Ostens första barn i det andra giftet. Vet inget om hennes bakgrund heller.

 

/Paul

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies