genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bengtsson Kast, David, Norra Vram, född 182603012017-02-25 21:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=71508
2017-02-20 20:34 

Jag söker föräldrar till David Bengtsson Kast född 18260301 Enl Husförhör Norra Vram 1849-1852 bild 206 sid 203 född i Odeljunga, Jag hittar ej honom där. Hans fru Pernilla Persdotter är född 18150826 och hittas i föd bok Norra Vram 1814-1849 bild 10 sid 13, jag kan inte tyda namnet på hennes mor, kan jag få hjälp med det? TACK PÅ FÖRHAND!!
  SVAR 2017-02-20 22:19

Oderljunga AI:1 1831-1835 bild 155 sid 145: Bengt Kast född 1790-03-19 i Stenestad ------- ??Christina/Cicilia Kristiansdotter?? Född 1785-12-11. Kan kanske vara din ”David”. Moderns namn osäkert. --------- Pernillas moder får jag till Sissa Persdotter ------------ se även Norra Vram AI:12 1849-1852 bild 206 sid 203
  SVAR 2017-02-20 22:45

Inte helt lätt att hitta!

David Bengtsson född (som tvilling)  13 januari i Gråmanstorp. Cl:2 (1818-1854)  30/55

Föräldrar: Husaren  Bengt Persson Kast (Kask)  f. 19/9 1790. Gift med Sissela Kristensdotter f. 12/11 1785.  Gråmanstorp Al:3 (1823 - 1829)  126/121. Husartorp.   (fam. flyttar till Oderljunga 1826)

Anders A

  SVAR 2017-02-21 10:12

Fantastisk fin hjälp, tvillingen, dog den vid födseln?
  SVAR 2017-02-21 11:39

David och tvillingbrodern Johannes döptes 15/3 1826. Fam. flyttade till Oderljunga samma år. Den 8 augusti 1826 dog Johannes Bengtsson i bröstsjukdom, 29 veckor gammal.

Anders A

  SVAR 2017-02-21 14:33

Bengt Kast var Husar vid Skånska Husarregementet.  I soldatregistren: Skånska Knektregistret och Centrala Soldatregistret, finns lite spretiga uppgifter.   En uppgift som säger: Antagen 1810 Avsked 1850. En annan uppgift: Antagen 1840, Avsked 1844.  Men hela tiden inskriven på rusthåll Troedsberga 1:8, Oderljunga.

Tittade på Generalmönstrrullan 1841, då finns han vid  Silvåkra Skvadron, som nr 95 Bengt Kast, 51 år, tjänstgjort 31 år. (1841, bild 1110)

Anders A

  SVAR 2017-02-21 17:31

Hej igen! Då var David född 13 jan 1826 och inte 1 mars som det stod i husförhöret N Vram 1849-1852 206/203, prästerna skrev fel ofta verkar det. Men jag tycker det ser ut som om det står Bengt Kast och Sissela Lundqvist som moder, ser jag fel?ang Lundqvist i Gråmanstorp CI;2 1818-1854
  SVAR 2017-02-21 17:46

Stämmer med Lundqvist.  Sissela är född i Östra Ljungby 1785 23/6. (Östra Ljungby CI:2 (1761-1818) Bild 72 / sid 58) Fadern är Christen Lundqvist.

.

  SVAR 2017-02-21 18:31

Det betyder att Sissela kan kalla sig för både Christensdotter och Lundqvist. Men hon står noterad som Christensdotter i militäruppgifter och HFL och övriga födelselängder.   Den 3 Nov. 1815 föddes i Gålarpshus, Stenestad,  Husar Bengt Kasts och dess hustru Sissela Christensdotters tvillingar Per och Cathrina.

Stenestad Cl:3  (1812-1852)  20/29

Anders A

  SVAR 2017-02-21 18:47

Stenestad 26 Sept. 1817 föddes husaren Bengt Kasts och hustrun Sissela Christensdotters barn, en dotter, som fick namnet Assarina  ( förmodl. finns det ännu fler barn, Sissela var ju 41 år när David o. Johannes föddes 1826)

Anders A

  SVAR 2017-02-21 20:33

I hfl Stenestad AI:5 (1813-1818) Bild 53 / sid 100 finns dotter Hanna född i Kvidinge 23 Maj 1810

  SVAR 2017-02-21 21:46

Även ett oä. barn!    Kvidinge Cl:3 (1793-1839)  14 /21.   Den 26 Maj 1810 födde pigan på Kjörslätt, Sissela Christensdotter, dottern Hanna.  ( det är ju möjligt att fadern hette Bengt, men det nämns inget om detta).

Vigseln:  Kågeröd Cl:6  (1813-1856)  26 /47.   Den 23 Juli 1815 sammanvigdes Husaren vid Kongl. Skånska Husarregementet och Överstelöjtnantens Skvadron,  nr 38, Bengt Kast och pigan Sissela Christensdotter i Gålarpshus.

Ser att det föddes ytterligare ett barn i Oderljunga, en dotter Catharina 3/2 1829.

Hur många av barnen kom att uppleva vuxen ålder?  Margit Lindell - här har du lite släktforskning att se fram emot!

Anders A

 

 

 

  SVAR 2017-02-21 22:49

Nu vet jag inte vilket som är rätt betr Sissela Kristensdotter, Leif Olofsson säger att hon är född i Ö Ljungby 1785 23/6 och Anders A säger att Sissela Kristensdotter är född Gråmanstorp 1785 12 nov.
  SVAR 2017-02-21 23:24

En liten missuppfattning!  Sissela är född i Ö. Ljungby.  Gråmanstorp, i mitt inlägg, var en hänvisning till husförhörslängden.

Anders A

  SVAR 2017-02-22 18:54

Men nog är det väl underligt, Sissela är, enl flera husförhörslängder bl a Oderljunga A1:1 1831-1835 bild 126 sid 121, född 1785-11-12 eller 1785-12-11 Och Sissela Lundqvist i Östra Ljungby föd bok C1:2 bild 72 sid 58 ör född 23 juni. Har betydelse om man ska forska vidare på föräldrar. Det är halt års skillnad. Är det inte två olika Sissela?
  SVAR 2017-02-22 19:51

Det verkar ha blivit lite fel!   Har kollat Sisseles födelse data i Ö. Ljungby.  Hon är född den 23/6 1784.  Det är det som gäller.  Sedan händer det ofta att det blir fel i husförhörslängderna.

Anders A

  SVAR 2017-02-22 22:22

Flyttningssedel.   Kvidinge Hll:2  (1807-1813)  bild 600.

Pigan Sissela Christensdotter, 23 år gammal, född i Ö. Ljungby socken, har flera år vistats inom dessa församlingar och har alltid gjort sig förtjänt till vittnesbörd om sedlighet, trohet och välförhållande. Enfaldigt är hennes begrepp och kunskap i Kristendom och blev sista gång delaktig i Nattvarden den 7:e Augusti. Är ledig från äktenskapsförbindelse. Har haft koppor. Kronoskatt betalas av dess husbonde här.    Kvidinge 7 Oktober 1808.    Kyrkoherde Krook.

Anders A

  SVAR 2017-02-23 13:06

Och här är Sisselas föräldrar:

Den 14 Augusti 1747 föddes Påhl Pärs lilla son uti Bolestad och blev kallad Christen. Finns i :Källna C:l (1869-1760)  780/74.

Den 8 Maj 1827 dog fattighjonet Christen Lundqvist av ålderdom, 79 år gammal. Finns i: Ö. Ljungby Cl:2  (1761-1818)

Den 20 Maj 1749 dödde avskedade artilleristen Christen Lundqvists hustru Karna Eliasdotter i Sånnestorps Torp av Rya församling, av lungsot och begravdes den 26:e, 61 år och några månader gammal. Oförsedlad från denna var hon i Rya församling.  Finns i: Ö. Ljungby Cl:2 (1761-1818)  232/218.  Hon bör vara född ca 1749, men jag har inte hittat var)

Det framgår också här att Christen Påhlsson Lundqvist tidigar varit artillerist. Jag har inte hittat honom i militärregistren.

Anders A

 

  SVAR 2017-02-23 18:03

Den 20/5 1810 dog Karna Eliasdotter, inte 1749.

När jag i efterhand googlar på Karna Eliasdotter, så ser jag att det finns fler som kommit fram till de här uppgifterna.  Men inte var hon är född, så det återstår att leta reda på.

Anders A

  SVAR 2017-02-25 21:36

Ett stort tack för alla uppgifter Du letat fram. Det är svårt att förstå gamla tider.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies