genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Tjellander, Isac, Harplinge (N), född 17992018-09-18 23:34

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=71366
2017-02-07 23:11 

Inger Sandvall gifte sig 1791-07-05 med Isac Tjellander  (Söndrum (N) CI:3 (1788-1847) Bild 11 / sid 6).  Före giftermålet var Inger Sandvall jungfru i prästgården i Söndrum.

Isac Tjellander dog 1799-02-19  (Vessige (N) CI:2 (1756-1825) Bild 129 / sid 245, nederst på högersidan).

Enligt mantalslängden 1799 bodde Isac Tjellander med hustru och barn inhyses hos Daniel Tjellander i Harplinge i Fäberga Jacobsgård (Hallands läns landskontor (N) EIII:83 (1799-1799) Bild 260).

Fem månader efter faderns död, föddes deras son Isaac 1799-07-24.  I födelseboken står ”Isac på Heen”  (Harplinge (N) CI:6 (1795-1831) Bild 27 / sid 47) Modern enkan Inger Sandvall har alltså flyttat med sönerna Hindrik Herman född 1792 och Eric född 1796 från Fäberga Jacobsgård till ”Heen”. Jag har letat i mantalslängder i Harplinge men inte hittat henne.

Jag undrar var familjen tagit vägen. Var finns Heen?  Gifte Inger Sandvall om sig?  Hur länge levde hon?  Hoppas någon kan hjälpa mig.

Hälsningar Birgitta

 

  SVAR 2017-02-08 15:53

Finns några Tjellander i Halmstad, kolla i Hfl runt 1820-1830 över Halmstad, finns personregister där. Kanske har någon av dem anknytning till den du söker.
  SVAR 2017-02-08 19:28

Hej. Jag hittade tyvärr inte enkan Inger Sandvall och hennes barn i Hf Halmstad. Däremot fanns Andreas Kjellander som var sångare och vice kantor. Han var bror till Inger Sandvalls avlidne make. Jag letar vidare. /Birgitta

  SVAR 2017-02-09 16:56

Tycker det står Heen i Harplinge AI:1 1814-1829 bild 16 (höger sida). Heen verkar ligga under Rosendal
  SVAR 2017-02-20 21:24

Hej. Jag hittade inte Inger Sandvall och barnen på Heen. Hon finns inte i mantalslängden i Harplinge utan finns i Halmstad där jag hittade henne i mantalslängderna på nr 79 hos Commisions Lantmätare Schwarts änka åren 1800 - 1804. Hon skrevs som Isak Tjellanders änka och var utfattig och tiggerska. År 1805 finns hon på nr 130 och i marginalen står här antecknat att hon är 40 år. Men var blir hon av sen?

Innan Inger Sandvall gifte sig med Isak Tjellander var hon jungfru i prästgården i Söndrum (N) åren 1785-1790. Hon är alltså född omkring 1765 men var? Jag vet inte alls var hon kom ifrån.  Någon som vet?  /Birgitta

  SVAR 2018-09-18 23:34

Detta tyckte jag var intressant men något år gammalt. 

Jag tittar nu på min mans anor och en bror till en ana var Erik Danielsson Tjellander, född 1711 i Tjällmo (E) och död omkring 1778 (ej kollat ännu). Han bodde med sin familj i Snöstorp och hade 9 barn, däribland Isak 1752-1799, Andreas 1755, Daniel 1749. 

Måste väl vara samma familj som omtalas ovan. 

Jag vet dock ingenting alls om Inger Sandvall, bara hennes makes familj.

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies