genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsdotter, Anna, Vitaby, gift 1718-10-262017-03-08 13:51

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=71301
2017-02-03 09:18 

Hej

Jag söker efter Anna Larsdotter gift AID: v101867.b23.s29 med Erik Södersten/Nordblad (soldatnamn) var och när är hon född, var och när dog hon och vilka var hennes föräldrar.

Örjan

  SVAR 2017-02-04 18:32

Här några nya ledtrådar efter Anna Larsdotter. Det här är modern till Christina Nordblad som blev hustru till Knut Kinberg som finns här i Scangen med 100-tals inlägg.

 Anna Larsdotter gift 1718-10-26 i Vitaby med Erik Södersten/Nordblad (soldatnamn) Vita by CI:1 1714-1778 bild 23/sida 29 AD

1720-03-20 får Anna Larsdotter en dottern Christina i Södra Mellby CI:2 1714-1778 Bild 290/sid 26 AD Som blir hustru till Knut Kinberg

1731-06-24 Föds  ett barn i Södra Mellby Kivik där det står något om Nordblad?

Södra Mellby CI:2 1714-1778 Bild 490/sid 46 AD

Det här är vad jag hittat hittils vad säger panelen.

Örjan

 

  SVAR 2017-02-04 20:55

Hej Örjan!

Kollade lite i födelselängderna i Södra Mellby/Kivik.  Ser att Anna Nordblad förekommer flitigt fram till 1732, inte som moder, utan som gudmoder vid flera födslar.  bl.a. 1732, post 4:  Erik Nordblads hustru Anna på Kivik bar barnet.  Hon kallar sig Anna Nordblad.  Efter 1732 verkar det som dopbesöken upphört (av någon anledning, men har inte kollat mera noga)  Men fram till 1732 bor fam. på Kivik. Eftersom hon själv tydligen slutat föda barn bör hon väl  vara drygt 40 vid den här tiden.  Född omkring 1690?

Har det blivit någon ändring i fam.förhållandet omkring 1732? Har man rentav lämnat Kivik? Hur var det, finns det inga regementsuppgifter på Erik Nordblad?

Anders A

  SVAR 2017-02-04 21:19

Det saknas födelseuppgifter för den aktuella tiden i Södra Mellby, vilket inte gör det lättare att hitta någon Anna.

Det finns Mantalslängder från1742, men här syns det inte till någon ryttare Nordblad.

Anders A

  SVAR 2017-02-04 21:51

Ryttaren Erik Nordblad avlider 1732-04-14 i Kivik Södra Mellby. Dottern Christina avlider 1792-10-12 i Stora Köpinge. Modern kan ha flyttat till dottern när Erik avled 1732. Jag tror att jag hört detta tidigare?

Örjan

 

  SVAR 2017-02-05 09:34

Märker nu att jag tröskar genom samma material som för 5 år sedan!  Då tog Anders Bergbl.a.  fram uppgifter om Erik Söderssten/Nordblad, f. 1683-4, d. 1732, gift med Anna Larsdotter 1718, varefter hon 1733 gifter om sig med Truls Hörberg på Svabesholm, varefter denne dör  1735 i Kivik. Det är ju troligt att Anna Larsdotter då, som Örjan skriver, flyttade till dottern i St. Köpinge. Men tittar man på St. Köpinges dödbok så är den bitvis mycket svårläst, så det blir svårt att ev. hitta Anna Larsdotter här.  Betr. hennes ålder kan man väl tippa att hon föddes ca 1695.

För att ev. komma vidare så är det nog via det inlägg som Bengt Olsson i Borrby levererade d. 16/1, där det framgår att Anna Larsdotters fader var profoss vidr kavalleriet i Polen. Vilket regemente tillhörde han? dragonregementet i Svabeholm?  Var han kollega med Erik Nordblad? de bör vara ungefär jämngamla. Då gäller det att leta rätt på profossen, han bör ju finnas i någon rulla omkring 1695.  Går det att få fram namn så finns det möjligheter att hitta honom i dödboken och sedan ev. i en bouppteckning.  Profoss= Person vid Kompaniet eller regementet som vaktar över ordningen, beivrar förbrytelser och verkställer utdömda straff (enl. Högman, soldatregistret)

Apropå bouppteckningar, Örjan, jag vet inte om du har den på Erik Nordblad, i annat fall så finns den på: Albo häradsrätt Flla:l (1733-1741) 90/10.

Anders A

 

  SVAR 2017-02-05 11:32

Tack Anders

Nu har jag hittat Anna Larsdotter död i Kivik 1735-12-07 CI:2 (1714-1778) bild 560/sid 52

AD AID: v101367.b560.s52.

Det var inte Anna Larsdotter som flyttade till Stora Köping det var Ulrika Amalia Kinberg gift med Klockaren Magnus Carlsson dotter till Knut Kinberg och Catarina Nordblad.

Örjan 

  SVAR 2017-02-05 12:14

Vad bra, det var ju ändå något att  föra in i släktkrönikan! De kunde ju vara intressant om det också gick att hitta hennes far.  Han fanns, förmodligen, antingen vid Svabehoms kompani, eller vid Sallerups kompani. Sallerup kompani fann bl.a. också i Vitaby på 1680-talet. Så sökning på profossen bör göras på båda kompanierna.  I varje fall så deltog Sallerups kompani i Karl Xll:s krig 1701, då embakerade  kompaniet fartyg i Karlshamn för färd mot bl.a. Polen. Enligt  militärhistoriska data så fanns delar av kompaniet under ganska lång tid i Polen innan man tågade mot Poltava. Ett hundratal soldater stupade under Polen-tiden, en del blev hemskickade, oftast på grund av blessyrer.

Förmodligen var Profossen Lars ??  med här på något hörn. Men han bör kunna hittas i någon rulla. Det fanns visst endast en profoss vid kompaniet. Om han stupade på slagfältet, eller han kom hem - återstår att se.

Anders A

  SVAR 2017-02-05 15:06

Inte helt lätt att orintera sig i militärrullorna!  Har inte lyckats hitta profossen Lars . Enl. upgifterna i Bengt Olssons inlägg så befann han sig i Polen, som jag tror med Livkompaniet under major Alexander Strömberg.  Regementet embarkerade 1701 från Karlshamn.  (Själv har jag en ana som var med här, han kom sedan i ryskt fångenskap efter slaget vid Poltava, rymde och återvände efter 22 år i fångenskap)   Men det verkar som om svenska regementen var här redan 1690.   De finns nog de som är bättre på att söka i militärrullor, än vad jag är.

Anders A

  SVAR 2017-02-05 18:02

Tack Anders

Nu har vi Annas dödsdatum 7 december 1735  Kivik Södra Mellby, vi har också datum och plats där hon gifter sig med Erik Nordblad 26 oktober 1718 i Vitaby och vi har tid och plats när första barnet föds Christina 20 mars 1720 i Kivik Södra Mellby.

Vad jag saknar är när och var är Anna född. Om vi antar att Anna är 23 år gammal när dottern Christina föds 1720 så kan hon vara född ca 1697 och eftersom hon gifter sig i Vitaby så kan man förmoda att hon kommer från Vita by, en hypotes. Nu är det så illa att födelsenotiser i Vitaby och Södra Mellby börjar på 1703 i AD.

Nu undrar jag om någon som har SVAR också har födelsenotiser  för 1697 eller tidigare. Återkom gärna då.

Örjan

  SVAR 2017-02-06 14:34

Örjan!  Vi kan konstatera att det inte finns kyrkoboksuppgifter före 1703. Jag anser att de enda vi har att gå på, är uppgifterna om Anna Larsdotters far, profossen Lars---?  som var avliden 1735, och som befunnit sig i Polen. Jag har letat  (efter bästa förmåga) i Generalmönsterrullorna för för Sallerups och Svabeholms kompanier  - utan att hitta honom här.  Konstaterat är att regementet deltog i Karl Xll:s krig, och att det avseglade från Karlshamn 1701.  Hittade följande uppgifter:

Bl.a. gällande Ö Sallerups kompani. Kompaniet gick till största delen förlorat vid slaget i Poltava, ett fåtal ryttare överlevde.  Betr. Generalmönsterrullorna 1620-1723 (vilka jag letat i)  Får man här veta, att dessa är ofullständiga, och ännu ej blivit registrerade och skannade av SVAR och Arkiv Digital.  Men på Krigsarkivet finns dock en uppsättning bevarade för varje år från 1680 till 1708, och från 1708 till 1723.  "Dessa ger trots sina brister en mycket bra stomme för vidare forskning kring enskilda ryttare och befäl"

Jag har också letat i dödböckerna i Vitaby och S. Mellby efter någon ev. avliden profoss med namnet Lars.  Anna Larsdotter hade ju också en mor. Möjligt att det kan finnas en notering om henne i dödbökerna Vitaby/S. Sallerup?  Då förhoppningsvis noterad som: profossen Lars--?  hustru.

Ser också (någonstans) att i Kivik (Svabeholms)  fanns . i slutet på 1600-talet, ett profossboställe, 3/16 dels mantal.

Jag har också kollat (lite lätt)  om Anna Larsdotter ev. hade syskon som blev reg. i födelseböckerna efter 1703.

Sedan återstår väl också att kolla domböcker från den här tiden, dom kan ju innehålla  ytterligar "matnyttiga" uppgifter.

Googla gärna på:  Ryttarna på Sallerups kompani 1680-1709.   eller: Skvadronen-Karl Xll:s stenar.  eller:  Om regementsräkenskaper som källa vid knektforskning före 1710.

Anders A

 

  SVAR 2017-02-06 16:58

Vad mer att tillägga?  Var profossen Lars  skåning?  Först 1697, när Karl Xll:e tillträdde som kung, tilläts skåningar att bli soldater i sitt eget landskap.  Karl Xl:e hade, på sin tid, gett uttryckliga order om att rusthållen skulle besättas av soldater norrifrån. Så förmodligen hade Lars från början, liksom sin svärfar, ett förflutet i ett regemente norrifrån.

Upplysningsvis har jag kollat dödboken i S. Mellby från 1703 och framåt, i hopp om att hitta uppgifter om en profoss.  Det verkar genomgående att vara så att prästerna ganska konsekvent i födelse och dödböcker använde de militära titlarna, ex.vis : korpralen, ryttaren, profossen etc.  En profoss  hittade jag i dödboken, profossen Nils Lundh, död 1715, 68 år. D.v.s. född ca 1647, det kan ev. vara honom som Lars efterträdde?

Anders A

 

  SVAR 2017-02-06 18:03

Jag vet inte om jag rör till det, men det fanns en profoss Lars Pamp vid Södra skånska kavalleriregementet, Svabesholms kompani. Han kom hem från fångenskapen 1722 och hade då tjänat regementet i 25 år. Han fick avsked 1732.

SVAR Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/944 (1724), bildid: A0028970_00078

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/945 (1732), bildid: A0028971_00315

  SVAR 2017-02-06 18:41

Hej Eva! Den här uppgiften är verkligt intressant! Han fanns vid Svabeholms kompani, och var inskriven vid regementet omkring 1697. Han var troligen en av de som seglade ut från Karlshamn 1701. Honom har jag inte lyckats träffa på i rullorna!  Förhoppningsvis finns han 1732 i Kivik eller Vitaby och kan hittas i dödböckerna där.

Anders A

  SVAR 2017-02-06 19:31

Hittade en fragmentarisk notering i Skånska Knektregistret. Lars Pamp född 1674. Skånska Dragonregementet, Svabesholm.

Samt Centrala soldatregistret, enda uppgiften: Lars Pamp antagen 1701.

Sedan finns uppgiften om Anna Larsdotter om hennes far profossen i Polen som noteras som avliden?  Det var ju många av soldaterna som försvann i rysk fångenskap som noterades som avlidna.

Snabbkollade i S. Mellbys dödbok, men hittade ingen Lars Pamp, död efter 1732.

Anders A

  SVAR 2017-02-06 20:20

Hej 

Nu blir det svårt att hänga med i svängarna. Vad kan vi anse är bevisat är Anna Larsdotter dotter till Lars Pamp som är född 1674. Eva skriver att Lars Pamp kom hem efter fångenskap 1722 medan Anders skriver  att Lars Pamp dog i Polen.

Örjan

  SVAR 2017-02-06 21:27

Nej, Örjan jag har inte påstått att Lars Pamp dog i Polen eller i Ryssland. Det finns en uppgift om att Anna Larsdotters fader var profoss, vistades i Polen, och var avliden. (enl. ett inlägg från Bengt Olsson i Borrby)  Men när presenterades de här uppgifterna? Vilket år?Och vad byggde dom på? Var det under  Lars Pamps fångenskap?  Det var många soldater som hamnade i rysk fångenskap , som inte hörde av sig, och blev noterade som avlidna.  Betr. min egen ana som försvann under liknande omständigheter, honom ville man också dödförklara.  Mycket talar för att det är rätt person som Eva Dalin hittat i militärrullorna.

 

 

  SVAR 2017-02-06 21:40

Örjan!  Har du läst  vad det står i Advokatfiskalen Kristianstads noteringar (som Bengt Olsson refererar till?)  Själv har jag inte hittat detta, men du kan väl återge vad det står.

Anders A

  SVAR 2017-02-06 21:48

Här kommer Bengts inlägg

Källan är: Göta Hovrätt Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:219, bild 730, samt den 21 nov bild 820 och 830 där det framkommer att Annas avlidne fader varit profoss under kavalleriet i Polen, tyvärr nämns han inte vid namn.
Hälsar Bengt i Borrby.

Örjan

 

  SVAR 2017-02-06 22:34

Jo, jag har hittat sidan, men kan inte tyda texten, vad står det i det här avsnittet 730/sid 121 ? Vad är det för rykten och anklagelser Anders Håkansson riktar mot Anna Larsdotter?

Faktum är att Lars Pamp var profoss vid Svabeholms kompani under den aktuella tiden, och så värst många profosser som hette Lars finns det definitivt inte vid regementet. 

Men det bör ju finnas en dödsnotering på denne Lars Pamp.  Född 1674, kom hem från ryskt fångenskap 1722, då 48 år, fortsatte vid regementet (Svabeholm?)  fram till 1732, då han fick avsked, 58 år gammal. Var var han då bosatt (och hustrun?)  Var och när dog dom?

Anders A

 

 

  SVAR 2017-02-06 22:58

Tyvärr finns det inga vigsel eller födelseuppgifter i S Mellby före 1703. Man kan ju anta att Anna inte var ensamt barn i familjen, att dessa barn flyttade och att föräldrarna finns här på gamla dar?

Anders A

  SVAR 2017-02-07 09:10

Lars Pamp finns i Famely Search

Lars Pamp f. 1791-04-25 i Skummeslöv Halland

Faderns namn Anders Pamp

Moderns namn Chatarina Sjöberg

Örjan

  SVAR 2017-02-07 09:43

Det måste vara en helt annan person med samma namn.

Men om vi spånar vidare betr. profossen Lars Pamp vid Svabesholm som fick avsked från reg. 1732, då 58 år gammal. Man får anta att han fram till dess disponerade profossbostället i Bökåkra (ca en halvmil sydv. Kivik/Svabesholm)  och sedan fick överlämna bostaden till sin efterträdare. Hade han återförenats med hustrun efter de 22 åren i fångenskap, levde hon?  Jag har inte hittat dem i dödbökerna S.Mellby/Vitaby.  Man kan väl utgå från att Lars Pamp och Erik Nordblad kände varandra.  Vart tog Nordbladsläkten vägen? Kan det vara hit som Lars Pamp flyttade? Och han kunde ju också haft fler barn än dottern Anna?  Det som återstår är väl att leta i dödböcker efter Lars Pamp.

Anders A

  SVAR 2017-02-07 09:46

Här kommer en till Pamp Famely Search

Anders Pamp f. 1674 uppskattad

Begravd 1751-07-21 Östra Karup 77 år 

Kan det här vara samma släkt.

Örjan

  SVAR 2017-02-07 09:55

Ja, det här ligger ju kusligt nära tidsmässigt, men tyvärr heter han inte Lars!

Anders A

  SVAR 2017-02-07 15:04

För att fylla på spånkorgen.  Nu har vi svart på vitt, att Lars Pamp var profoss vid Svabeholms kompani. Eftersom det fanns ett profossboställe knutet till Svabeholm, så var det väl här familjen Pamp bodde när han 1701 for i väg med regementet till Riga. Familjen på profossbostället bodde naturligtvis kvar när profossen var i krigstjänst, och fick underhåll av Kronan för sitt uppehälle. Vad hände så om profossen hamnade i fångenskap (som han nu gjorde i detta fall)  hur länge fick familjen underhåll?  Gavs det inga livstecken från soldatens sida försökte hustrun oftast att få honom dödförklarad för att kunna gifta om sig. Men för att detta skulle ske måste det tillfullo kunna bevisas att soldaten var död, detta avgjordes av kyrkans högsta instans, Konsistorium.

Om nu det var så i detta fall, och vart det blev av familjen på profossbostället, vet vi för närvarande inget om.

Att på måfå börja leta efter Lars Pamps dödsnotis, är ju tämligen hopplöst.

Man har en känsla av att det på landsarkivet finns diverse material, som av en eller annan anledning inte skannats, av varken SVAR eller Arkiv Digital.  ( om jag minns rätt, så fanns det för et tiotal år sedan en söksida med uppgifter som mormonerna tagit fram, med uppgifter som man bara kunde hitta här, vart tog den sidan vägen?)

Örjan!  du får kolla med Landsarkivet om det finns oskannat kyrkboksmaterial från S. Mellby.

Anders A

 

 

  SVAR 2017-02-07 15:53

Vid fredsavtalet mellan Ryssland och Sverige, hösten 1721, befriades de svenska soldater som suttit i fångenskap sedan slaget vid Poltava. Hur många dom var finns det förmodligen uppgifter om. Har för mig att de skickades hem via Helsingfors, vidare till Stockholm, för att där registreras och sedan skickas vidare till hemorten. Förmodligen fick de någon typ av ekonomisk ersättning.  Om "våran"  profoss, under dessa år, överhuvudtaget varit i kontakt med sin familj - vet vi inte.

Anders A

  SVAR 2017-02-07 19:46

I Generalmönsterrullan Svabeholm, 1732, noteras att profossen Lasse Pamp fått avsked och indelningen indragen till förrådskassan?  Det samma står i 1737 års rulla:  profossens indelning indragen till förrådskassan.  

Vad betyder: indelningen indragen?  Att  profosstjänsten är vakant? Att profossbostället är obebott?

Anders A

  SVAR 2017-02-07 20:11

Ingen profoss finns på tjänsten. Bostället kan vara utarrenderat. Avkastningen går till regementets förrådskassa.

  SVAR 2017-02-07 21:14

Eva angav tidigare vilka GMR som gällde för Svabesholms kompani för 1724 och 1732. Hur hittar jag rätt sida i programmet Arkiv Digital dom har en annan bildnumrering. Är Profoss ett befäl eller finns han i lista för manskapet.

Örjan

  SVAR 2017-02-08 10:45

Örjan! Googla:  Generalmönsterrullor Skånska dragonregementet,   så kommer du ut på Arkiv digitals sida,  leta rärr på  nr 855  årtalet 1732  samt bild  3090.

Eva!  när vi ändå har den sidan framme, vad står det i texten i anslutning till Lasse Pamp?  Är det augeumentgårdar i Järresstad och Gladsax som betalar avgifter till bostället?

Betr. : Indelningen indragen.  Jag förstår att det då betyder att det finns ingen ordinarie profoss på profossbostället, att tjänsten är vakant?   Men vad gäller betr. Lars Pamp?  Får han bo kvar på bostället efter sitt avsked från regementet. (viktigt i det här sammanhanget)  Jag har, i mina anor, båtsmän som fick bo kvar på torpet tills döddagar.

 

Örjan!  Profoss har en befälsställning i skvadronen (se mitt inlägg 5/2)

Anders A

  SVAR 2017-02-08 11:49

Nu har jag hittat sidorna i Arkiv Digital

För år 1724 gäller bild 70,  v437192a.b70

För år 1732 gäller bild 3090,  v437193.b3090 

Örjan

  SVAR 2017-02-08 13:15

Som framgår av rullan 1724, så efterträddes, 1722,  Lars Pamp av profossen Oluf Biörkerot.  Men enl. uppgift fick Lars Pamp avsked från regementet först 1732.  Vart tog han vägen efter 1722? Han bör ju då fortfarande finnas vid regementet?

Anders A

  SVAR 2017-02-08 13:29

Det är möjligt att Lars Pamp 1732 finns på profosshemmanet i S. Mellby.

  Hans efterträdare, profossen Oluf Björkroth  finns, enl. Skånka Knektregistret, med följande uppgifter:  Oluf Björkroth f.ca 1670, Skånska dragonreg. Kompani: Svabesholm. Rusthåll: Onslunda ladugård. Socken: Onslunda.

Anders A

  SVAR 2017-02-08 13:47

Centrala soldatregistret:  Oluf Björkeroth. Skånska Dragonregementet. Kompani: Svabesholm. Socken: Ö. Nöbbelöv.  Antagen 1709. Avsked: 1716.

Hur skall man nu tolka detta?  Han har alltså, om jag förstår det rätt, varit vid Svabeshom i två omgångar, först 1709-1716, sedan från 1722 till ?

Anders A

 

  SVAR 2017-02-08 21:21

Stöka nu inte till det :-)

Björkerot antogs år 1710 vid nr 111 i det som senare blev Svabesholms kompani.Går att följa i rullorna tom 1713. Därefter är det luckor i generalmönsterrullorna några år. 1718 är Björkeroth profoss. På nr 111 finns då en gubbe som har två tjänsteår, det kan passa med att Björkerot  blev profoss 1716. Björkerot fick 1722 ge plats år den hemkomne Lars Pamp som i sin tur fick avsked 1732, varefter profossindelningen drogs in till förrådskassan.

 

  SVAR 2017-02-08 22:38

Tack för det, nu är jag på spåret igen!  Lars Pamp efterträdde Björkeroth, och inte tvärtom!  Frågan är, satt Lars Pamp kvar på profossbostället efter avskedet 1732?  Vad hette profossen på Svabeholm efter 1732?  Har "tyvärr" inte hittat någon dödsnotis på Lars Palm, eller någon ledtråd på vart han tog vägen.  

Anders A

  SVAR 2017-02-09 17:38

Om indelningen drogs in så betydde det att det inte längre fanns någon profossbefattning vid kompaniet. Räntan från de tre kronohemmanen Bökåkra1 i Mellby, Gladsax 15 i Gladsax och Järrestad 17 i Järrestad användes  till annat ändamål. Vet man att  det överhuvudtaget fanns ett profossboställe? 

Angående Göta Hovrätt Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:219, bild 730, samt den 21 nov bild 820 och 830 som refereras till ovan, så handlar det om ett bråk mellan   fiskaren Anders Håkansson, Erik Nordblad  och  Anna Larsdotter. Nordblad  håller krog  på Kivik i Södra Mellby. Fiskarens hustru har sålt öl på Kivik, Nordblad till förfång. Alla tre bråkar med varandra, bl a säger  Anders till Anna:  "vet du vad du är, du är en profoss dotter", alltså i nedsättande syfte.   Rätten finner det också styrkt att Anders Håkansson "tillviteligen omtalt, att hennes avl. fader warit profoss under cavalleriet i Polen". Men  - denna rättegång hölls ju i november 1729! Då kan ju inte Lars Pamp vara rätt profoss. Han var i livet ännu 1732.

  SVAR 2017-02-10 17:33

Eva!  Tack för hjälp med att försöka reda ut gåtan Lars Pamp.  Att Bökåkra nr 1  3/16 mantal, under Svabeholm, var ett profosshemman i slutet på 1600-talet, är belagt. Att profossen Lars Pamp flyttade dit efter hemkomsten från ryskt fångenskap  är väl ett rimligt antagande  och att han bodde här till avskedet från regementet 1732, då 58 år gammal. Men det är ju möjligt att Bökåkra nr 1 upphörde att vara profosshemman före 1732 .  Att Anna Larsdotters far var profoss och hette Lars, vet vi också.  Den ende profoss vid Svabeholm vid denna tid med namnet Lars, är profossen Lars Pamp.

Vad som ställer det hela "på huvudet" är ju uppgifterna från rättegången 1729, där Annas fader profossen säges vara avliden, d.v.s. före 1729. (och Lars Pamp fick avsked 1732!)

Vad vi vet om Anna Larsdotter är att hon gifter sig 1718 i Vitaby med Erik Nordblad, gissningsvis är hon född ca 1695 (i Vitaby?)  Vi vet att Annas fader hette Lars och var profoss.  Kan det vara så att han , Liksom Erik Nordblad, var inflyttad från ett annat regemente? Att denne Lars varit profoss vid ett annat regemente?

Det enda som kan kasta lite ljus över det hela, skulle var om det på Landsarkivet finns oskannade kyrkoboksuppgifter i Vitaby/S. Mellby  före 1703. Där i så fall Anna Larsdotters födelse borde finnas.

Lite frustrerande är det att inte hitta Lars Pamp i döboken S. Mellby.  Men ser nu attt det i kyrkoboksregistret finns noterat en lucka för 1739.

Sedan, betr. den nedsättande kommentaren om Anna Larsdotter fader, den avlidne profossen. Visserligen hade profossen en befälsställning, men jobbet han hade att utverka och tydligen också verkställa straff, var väl ingen tjänst som  var så värst populär.  Det verkar också som om denna tjänst försvann, i varje fall vid Svabesholm.

Anders A

 

 

 

  SVAR 2017-02-10 19:35

Anders

En mycket bra sammanfattning av dagsläget.Annas man var 5-Männingsryttaren Erik Södersten med soldatnamnet Nordblad han var altså inte född Nordblad.Anders Berg lyckades lösa den här knuten. Här kommer tidigare inlägg om Erik.

När jag Anders Berg gick igenom GMR för Bennens regemente alias femmänningsregementet både i oktober 1721 och i februari samma år så fann jag ingen ryttare Nordblad. Mintanken blev då att han fått byta soldatnamn vid flytten till Livregementet 4 oktober 1721. Vilka ryttare med namnet Erik fanns det som också förflyttades detta datum?

Jo, två stycken, dels en Erik Ahlegren och dels Erik Södersten. Då sökte jag efter vigslar på dessa namn i Skåne, och där blev det bingo! I Vitaby gifter sig 1718 26/10 (inte 28/8 som det står í Arkiv Digitals register) Manhaftige ryttaren vid överste Bennets regemente Erik Södersten och gudfruktiga pigan Anna Larsdotter. Slutligen så fann jag sedan född 1720 13/3 och döpt 20/3 dotter Christina till manhaftige ryttaren Eric Södersten i Kivik. Där har vi Knut Kinbergs hustru Christina Nordblad. AID: v101867.b23.s29, v101367.b290.s26

Här är uppgifterna om Erik Södersten i rullan okt 1721 för Upplands femmänningsregemente. Han är ryttare nr 85 vid ryttmästare Stiernmarcks kompani och rider för en Sven Jönsson i Kalmar län. Södersten är född i Östergötland Vikimngstad och 38 år gammal, och har varit i tjänst i 14 år. Han bör alltså vara född ca 1683.

En sista uppdatering om Eric Södersten. Jag följde honom bakåt i rullor som finns, och fann ut följande. Hans ålder anges alltid så att födelseåret blir antagligen 1683 eller 1684.Födelseorten anges till "Wekstad" i Linköpings län i Östergötland. Jag gissar att det är dagens Vikingstad. Han skall ha blivit antagen som 5-männingsryttare den 27 sept 1708. I den första GMR kallas han Erik Södersten.
AID: v101367.b500.s47

Örjan

  SVAR 2017-02-10 19:58

Hur som helst var Annas far död år 1729, så Lars Pamp kan utgå.  Men det fanns fler profosser Lars vid Skånska Dragonerna.

I 1695 års rulla fanns en profoss Lars Wass vid Borrby kompani. Denne Wass dog 9/12 1702. Det var mitt under Karl XII polska fälttåg.

(von Platen Kongl. Skånska dragonregementets historia. Del II, sid 203, 238)

 

  SVAR 2017-02-10 22:20

Ja, tyvärr var Lars Pamp ett blindspår. Men denne Lars Wass, död 9/12 1702, är ju ett hett spår. Frågan är om det går att hitta mer information om honom? Om jag minns rätt så läste jag den här boken av von Platen för ett tiotal år sedan,( tror att jag lånade den på Ystads bibliotek)  Jag minns att här fanns otroligt mycket information som man inte hittar någon annan stans.

Anders A

  SVAR 2017-02-10 23:30

Vad som gällde bl.a. Skånska dragonregementet var att inga skåningar fick rekryteras till regementet före 1698. Så om Lars Wass från början var skåning är väl då mindre troligt.  Betr. kompanierna Svabesholm och Borrby så låg båda på Österlen.  Man kan ju anta att ryttaren Erik Söderstens blivande hustru bodde i grannskapet.  Vi vet ju inte heller till vilket rusthåll som profossen Lars Wass tillhörde. Han kan ju mycket väl  ha bott i en socken nära både Vitaby och Kivik, och ändå tillhöra Borrby skvadron.

Örjan!  Det är kanske dags för en sammanfattning och en ny tråd, om vi skall leta vidare.

Anders A

  SVAR 2017-02-10 23:52

I katekisationslängden, Borrby 1697,  namnges några ryttare men ingen profoss Lars Wass. (men kolla gärna för säkerhets skull)

Anders A

  SVAR 2017-02-11 00:10

Betr. kyrkböcker.  Enl. Demorafisk Databas Södra Sverige, skriver man:  Vårt mål är att alla kyrkböcker i Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900.

Någon som vet hur långt man kommit i de här ambitionerna?

Anders A

  SVAR 2017-02-11 16:33

Hej Anders och Eva

Tack för alla inlägg för att hitta Annas Larsdotters far och mor. Evas senaste inlägg om Lars Wass kan vara intressant men det saknas kyrkböcker från den här tiden i Arkiv Digital och även i SVAR tror jag. Nu undrar jag om Eva anser att en framkomlig väg är att göra ett besök av mig på Krigsarkivet. Om så är fallet kan du ge mig detaljerade instruktioner vad jag skall söka efter när jag är på Krigsarkivet.

Örjan

  SVAR 2017-02-12 10:30

Örjan!   Vad man förstått så finns det i Södra Skånska Dragonregementes arkiv,  namn på soldater som både stupade och som återvände till sina kompanier efter kriget.

Anders A

  SVAR 2017-02-17 16:10

Nu har jag besökt Krigsarkivet i Stockholm. Generalmönsterrullorn var nu digitaliserade i deras dator med SVAR programmet och fanns från före 1695 det år jag sökte efter men arkiviarien lyckades inte ta fram Södra skånska kavalleriregementet Borrby kompani. Jag fick söka i stället i Regementsräkenskaperna från 1695 och där hittade jag

1695 Profoss Lars Wass i Skiölds kompani

1696 Profoss Lars Wass i Masks kompani 

1697 Profoss Lars Wass i Masks kompani 

1701 Profoss Lars Wass i Ridderskiölds skvadron

1705 Profoss Lars Pamp i Crusebjörns skvadron

Jag tittade också i boken Kungliga Skånska dragonregementets historia.

Tyvärr gav det här ingen hjälp i sökandet efter Annas föräldrar. Vad som behövs som Anders säger är födelsedata före 1701 i Vitaby och Södra Mellby. 

Örjan

 

  SVAR 2017-02-17 17:46

Det var ju synd att det inte gick att få fram uppgifter på denne Lars Wass. Han fanns ju (som Eva Dalin tog reda på) vid  Borrby skvadron under ryttmästare Christian Ridderskiöld ,som blev major vid regementet 1702, och som  deltog i slaget vid Kliszow  1702. Och förmodl. var det vid detta slag profossen Lars Wass stupade. De svenska förlusterna här var: ca 300 stupade, ca 800 sårade (svenskarna vann slaget)

Anders A

  SVAR 2017-02-18 18:48

Det finns en Bouppteckning från 14 februari 1737 efter Erik Nordblad d. 1732 och

hustrun Anna Larsdotter d. 1735

dottern är Christina Nordblad.

Albo Häradsrätt FIIa:1 1733-1741 Bild 90/sid 10-Bild 92/sid 11

Kan någon se om det finns någon ledtråd till Annas och Eriks födelsedatum eller annan intressant information föräldrar.

Örjan 

  SVAR 2017-02-18 19:00

Hej Örjan !

jag har kollat igenom denna bpt men där finns ingen ledtråd till tidigare generation eller släkt överhuvudtaget. Nämndemännen har skivit under och äktheten har betygats av dottern Christina Nordblad. Jag håller på att gå igenom Albo häradsrätt 1720, finns där något om släkten återkommer jag.

hälsar Bengt i Borrby

  SVAR 2017-03-02 16:16

Anna Larsdotters make Erik Södersten skall enligt tidigare uppgifter vara född 1683-1684 i Vikingstad i Östergötland AID: v41870.b48.s85 (Arkiv Digital). 

Kan någon tyda den svåra texten på födda i Vikingstad.

Örjan

  SVAR 2017-03-03 21:52

Hej Örjan !

Det föds ingen Erik under åren 1683-84 eller -85, dock finns några barn döpta som inte har fått sitt namn inskrivet.

År 1686 föds Eriks son Erik i Bankeberg (bild 49) Denne Erik i Bankeberg bär fadersnamnet Persson och gifter sig 22 feb 1680 med hustrun Karin (bild 169)

Den 20 juni 1682 döps Måns Larssons son Erik (bild 47) i Gissmestatorpet. Måns Larsson gifter sig 1679 (bild 169) med Ingred Abramsdotter. Jag har inte kollat dödboken för dessa två Erik, så jag vet inte om de överlever barnaåren.

hälsar Bengt i Borrby

  SVAR 2017-03-05 20:36

Erik Söderstens födelseort är "Wekstad" i Linköpings län i Östergötland enligt Anders Bergs tidigare inlägg och han gissar då att det kan vara Vikingstad. Finns det någon annan ort i Östergötland som också kan passa in på "Wekstad". 

Örjan

  SVAR 2017-03-05 23:39

Det finns ett Vinnerstad socken, men om det kan vara identiskt med Wekstad vet jag inte

Bengt

  SVAR 2017-03-06 10:49

Tack Bengt

Tyvärr börjar födda i Vinnerstad på 1700. Men nu har jag hittat något som kan vara intressant. I Centralas Soldatregistret finns en Per Södersten antagen 1709 avsked 1733 han tillhör

Regemente: Andra livgrenadjärregementet 

Rote: Sörstad

Kompan: Västanstångs

Socken: Vikingstad !

Vad tror du om detta

Örjan

  SVAR 2017-03-06 16:44

Nu har vi två Södersten från Vikingstad dels Erik Södersten antagen 1708 och avsked 1728 dels Per Södersten antagen 1709 och avsked 1733. Erik och Per kan vara bröder.Jag har hittat Per i följande GMR

Regemente: Andra livgrenadjärregementet

Kompan: Västanstångs

År                Nummer                        Bild/sida                  Arkiv Digital bildkod

1712           53                                  474                         v66365.b474

1716           53                                  195/sid 190             v66366.b195.s190

1719           53                                   181                         v66367.b181

1733           53                                    276/sid 270            v66369.b276.s270

Kan någon titta på bilderna där det finns massor av information om Per

Örjan

 

 

 

 

  SVAR 2017-03-07 09:41

Per Södersten är född 1689-04-09 han är 6 år yngre än Erik Södersten och han är gift och hans födelseort är Östgöta vilket betyder hela Östergötland vilket inte är till någon större hjälp. Jag har sökt födda i Vikingstad och där finns han inte.

Vad säger panelen.

Örjan 

  SVAR 2017-03-07 22:39

Varifrån har du fått Pers födelseuppgifter ?

Den 9 juni 1689 döps ett barn till Erik Persson i Bankeberg, men jag kan inte tyda vad barnet döps till, dock ser det inte ut att stå Per. I annat fall är bröderna, om nu Erik och Per är bröder, inte födda i Vikingstad. Per Södersten är inte avliden i Vikingstad, om han nu inte slopat Södersten och använt sig av sitt fadersnamn efter avsked. Jag har kollat socknens db.

Du får väl utvidga sökandet efter Erik och Per, socken för socken

Bengt

  SVAR 2017-03-08 08:22

Uppgiften kommer från GMR Andra livgrenadjärregementet, år 1719, sidan 181 där har vi per Södersten nr 53. Det står 30 i första kolumnen som betyder att han är 30 år 1719 vilket betyder att han är född ca 1689. I nästa kolumn står det 9/4 jag gissar att det är ett datum men jag är inte säker på detta. 

Kan du titta också på år 1712 bild 474, 1716 bild 195/sid 190 och 1733 bild 276/sid 270  

Om man tittat i DIS och söker på Södersten och Östergötland så får man upp 4 sidor med Södersten några med året 1702 och Söderköping.

Örjan 

  SVAR 2017-03-08 13:51

Örjan !

Första kolumnen avser ålder, andra tjänsteår och tredje födelseort. Per är alltså 30 år gammal 1719 och har 9 3/4 dels tjänsteår bakom sig, född i Östergötland

Bengt

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies