genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Eriksson F. Salmi, Anna Astrid, Nedertorneå, född 19112018-03-15 01:51

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=71308
2017-02-03 17:28 

Enl (folkräkningarna 1950,1960,1970) och Sveriges dödbok föds Anna Astrid Eriksson född Salmi i Nedertorneå. Men jag kan inte hitta henne där var är fel? Med vänlig hälsning. Yvonne
  SVAR 2017-02-03 19:11

Kanske för att det är Nedertorneå i Finland.

Eva M

  SVAR 2017-02-03 19:23

Misstänkte det men hur kan du bevisa det? Yvonne
  SVAR 2017-02-03 20:17

Jag har tittat genom SCButdraget. Hon är inte i svenska Nedertorneå.

Siv B tror jag har /haft/ abonnemang på finska kyrkböcker så hon tittar säkert efter.

Eva M

 

  SVAR 2017-02-03 21:40

Nedertorneå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010133/A II a/2 b (1905-1914), bildid: F0009372_00462

s. 1067. Hon har ingen födelseort? Föräldrar: Johan Henrik Salmi f. 12/5 1891 i finska Nedertorneå. Moder Ida Valentina Sandberg f. 11/8 1885 i Nederkalix. Fadern finsk undersåte.

Eva M

  SVAR 2017-02-04 07:52

Holmberg f. Sandberg, Ida Valentina

Seskarö 2:121

Död 20/6 1968.

Kyrkobokförd i Seskarö kbfd, Haparanda kn (Norrbottens län, Norrbotten).

Född 11/8 1885 i Nederkalix (Norrbottens län, Norrbotten).

Änka (14/1 1963).

Enl. församlingsboken dog Johan Henrik Salmi 6/5 1920, men jag finner honom inte i dödboken.

Nedertorneå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010133/A II a/3 c (1915-1924), bildid: F0009377_00260   s. 742

Eva M

 

  SVAR 2017-02-04 07:57

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2333 (1920), bildid

Johan Henrik Salmis död finns i SCButdraget för Haparanda stad. Det står att han är från Nedertorneå församling, Uleborgs län. Hans hemort Seskarö.

 

Eva M

  SVAR 2017-02-04 10:25

Tacl Eva!
  SVAR 2018-03-15 01:51

Astrid Eriksson fd Salmi Bjurholm var min moster. Astrid avled 1974.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies