genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Styf, Vet Ej, Stora Harrie, ca 18502018-03-01 08:19

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=70760
2016-12-27 14:46 

Hej

Är de någon med en soldatskiva som kan hjälpa mej

Soldat Styf kan stavas med två f gift med Karna Pehrsdotter från Stora Harrie

Tack för hjälp

Eva

  SVAR 2016-12-27 15:22

STYF CarlSläktnamn: -

Född: -

Död: -

Antagen: 1812

Avsked: 1843

Aktnummer: NS-08-0036-1816

Regemente: N. Sk. Infanteriregementet

Rote: Tostarp 1

Kompani: Onsjö

Socken: Stora Harrie

Torpnummer: NS-08-0036

Är det han här?

  SVAR 2016-12-27 15:53

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/648 (1818-1823), bildid: A0028641_00147

Född i skåne. 1818 är han 24 år gammal. Gift och har 6 år tjänstgöring.

Eva M

  SVAR 2016-12-27 17:49

Hej

Tusen tack kvällen är reddad

Eva

  SVAR 2016-12-27 18:29

Stora Harrie kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13371/A I/3 (1843-1848), bildid: C0069164_00185

AI:3 s. 176. Här står det att Carl Styf var f. 11/4 1793 men inte var. Kom 1816 till Stora Harrie.

Stora Harrie kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13371/A I/4 (1848-1855), bildid: C0069165_00177

Tostarp. Här står det  11/4 1793 i Lyngby.

Eva M

  SVAR 2018-03-01 08:19

Det föds ingen Carl i Lyngby 1793...!

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-06-09)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies