genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mårtensson, Anders, Sövde, levde 1837 och framåt 2016-11-22 21:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=70243
2016-11-21 19:07 

Hej ! 

Jag vill veta mer info om min farfarsfarfar Anders Mårtensson från Sövde. Han föddes den 18 oktober 1837 och avled den 11 januari 1926. Hustrun och barnen känner jag till. Hur levde och framför allt vad arbetade han med? Är det någon som möjligtvis har en bild på honom? All info är välkommen ! 

Tack ! 

Marcus Malmsten 

  SVAR 2016-11-21 21:34

Enligt de två husförhörslängderna jag tittat i, står han som född den 12 okt 1837. Han växte upp i Orehus i Sövde. Som nygifta bodde han och hustrun Eljena Andersdotter i hans föräldrahem. De flyttade så småningom, för att sedan återvända till Orehus. Han står som husman, men i dödboken för Sövde 1926, står han som fiskare. 

HFL Sövde (1854-1858) bild 46/s 41

HFL Sövde (1893-1901) bild 23/s 21

/Katharina

  SVAR 2016-11-21 22:36

Ser att han i HFL noteras som skogvaktare. Förmodligen då anställd på något gods.  Dessa gods har ibland sökbara arkiv. (finns i så fall på Landsarkivet)  Färs Härads Hembygdsförening har åtskilligt med lokalanknuten litteratur. Här finns också folk med stor lokalkännedom,  också med släktforskare som forskar på  släkterna i de här trakterna. En skogvaktare brukar råka ut för ett och annat. Som då ev. kan finnas noterat i domböckernas saköreslängder. (Landsarkivet)

Anders A

  SVAR 2016-11-21 22:54

På Landsarkivet, Lund, finns bl.a. Sövdeborgs godsarkiv 1841-1955.  Samt Snogeholms godsarkiv med div. handlingar angående skogen.

Anders A

 

  SVAR 2016-11-21 23:12

Orehus sorterade under Snogehlms gods.  Det finns . utgivet en liten bok: "Snogeholm- husen och dess historia"  Med bl.a. beskrivning av skogsbruket på godset.

Så- lycka till!

Anders A

  SVAR 2016-11-22 08:14

Tack för era svar. Katharina och Anders ! Det här var mycket matnyttig infomation. På fredag har jag tänkt mig att bege till Lund och Landsarkivet. 

Marcus M 

  SVAR 2016-11-22 11:55

Och det är fullt möjligt att din FF FF, skogvaktaren Anders Mårtensson var med på ett hörn när tyska kejsaren Wilhelm ll  år 1899 var på Snogehom för att jaga. Det noteras att denne då bl.a. nedlade 28 praktbockar.

Anders A

  SVAR 2016-11-22 16:53

Anders, ja jag har läst om det där att Wilhelm II var  på Snogeholm. Det hade varit verkligen intressant att få veta om min FF FF var med då  den tyske kejsaren var på besök. 

Marcus M 

  SVAR 2016-11-22 17:28

Du skall nog inte ha alltförstora förväntningar på att hitta uppgifter om din FF FF. Han finns som sagt noterad i HFL som skogvaktare, men också som fiskare och jordarbetare. Tror ändå att det är i hembygdsföreningens litteratur du skall söka. Här finns den lokala kunskapen om trakten och människorna som levde här.

Anders A

  SVAR 2016-11-22 21:04

Nej, jag ska nog inte hoppas för mycket på det. Men tanken på att det kanske var så. är spännande. Ja, jag får skriva till experterna i hembygdsföreningen och fråga  om min FF FF. 

Marcus M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies