genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Wennerbeck, Sven, Släp (Kungsbacka), född 17542016-11-21 17:33

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=70194
2016-11-18 19:28 

Letar efter denna mans födelseplats + föräldrar 1754-07-24 säg i Skåne

  SVAR 2016-11-19 13:42

 Menar du att han är född i Skåne? I så fall, vad får dig att tro detta?

Eva M

  SVAR 2016-11-19 13:47


Söker upplysningar om min anfader som kom från Skåne och flyttade till Släps sn Där var han organist Född 17450727

Detta inlägg hade du 2006. Är det samma person? Magnus Sven Petter Wennerbeck.

Eva M

  SVAR 2016-11-19 14:06

Släps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13353/A I/3 (1811-1825), bildid: C0011336_00015

Krogården. Han kallas för magister Wennerbeck. En studerad karl förmodligen. Studerat i Lund?

Eva M

  SVAR 2016-11-19 15:15

Klockare kunde väl i stort sett vem som helst bli i mitten på 1700 talet.  Men med titeln magister måste man ha universitetsutbildning. Är det rätt uppfattat?  Och då var väl närmaste universitetet Lund?  Konstigt att Denne Magnus Wennerbäck, i HFL, bara noteras som åbo?

Anders A

  SVAR 2016-11-19 16:45

Finns det måntro liggare över telogistuderande vid Lunds Universitet omkring 1780?

Anders A

  SVAR 2016-11-19 22:17

Det är väl bara ett antagande att han kommer från Skåne, eller är det belagt i någon handling?

Med avseende på namnet  skulle man kunna tänka sig att han kom från Vänersborg i Dalsland. Staden hette på 1700-talet Wennersborg.   Jag vet inte hur befordringsgången var på 1700-talet för att avlägga magisterexamen?  klockare/kantor - organist- magister?  Måste en organistexamen avläggas på ett universitet?

Anders A

  SVAR 2016-11-19 22:52

Efter en snabbkoll födelseboken Vänersborg 1778, är namnet Wennerberg vanligt förekommande, ex.vis  1778 Cl:2  14/17

Anders A

  SVAR 2016-11-20 11:43

Wennersborg. (Vänersborg)  förutom namnet Wennerberg finns här bl.a.: Wennerdahl, Wennerlundh, Wennerström, Wennerqvist, Wennersten.   Det saknas födelse- samt in- och utflyttn. i Vänersborg för aktuella tiden.

Släp. Vigd 26/12 1784 organisten Sven Wennerbäck (då ca 30 år) med jungfrun Helena Hansdotter från Stocken.

Al:2 (1800-1811) Magnus Wennerbeck m. fam. på Krogården, titel åbo.

Den 6/6 1806 föddes organisten Wennerbecks son Adoph. Fadern då 52 år (och fortfarande med titeln organist)  Samma år bor fam. hos sonen Petter Wennerbeck på Krogården.

Al:3 (1811-1825)  13/14  Fam. bor hos sonen Petter på Krogården. Fadern nu noterad som magister.  Magnus Wennerbeck dör 24/3 1816 på Krogården, 62 år gammal.

Sin magisterexamen bör han då ha avlagt på "gamla dar".  Och då avlagd antingen i Lund eller Uppsala?

Vad jag förstår så måste magister i detta fall innebära att han då var kyrkoherde/präst i Släp.

Namnet är förmodligen taget redan tidigt.

Anders  A

 

 

  SVAR 2016-11-20 12:00

Släp  Cl:5 (1812-1832)  bold 102.

Den 24/3 1816 dog förre organisten Sven Petter Wennerbäck, vid Krogården, dog av ålderdomsbräcklighet 70 år och 8 mån. gammal 

(Stämmer dåligt med födelse 27/4 1754, borde vara född ca 1746)

Anders A

  SVAR 2016-11-20 12:52

Med mina blygsamma matematiska kunskaper skulle han vara född juni.juli 1745.  Om han var född 1754 skulle han vara ca 62 år vid sin död, och knappast dött av ålderdomsbräcklighet?

Tyvärr saknas det födelseuppgifter i Vänersborg.

Anders A

 

  SVAR 2016-11-20 13:15

På "nätet" finns följande uppgifter: Sven Petter Magnus Wennerbäck född 27/7 1745 i Skåne, död 24/3 1816 i Krogården,Släp.

Källa: Passagen, se Sture Andersson

Fråga. Något belägg bör det väl finnas för att han skulle vara född i Skåne?

Anders A

 

  SVAR 2016-11-20 13:51

Hittar ingen bouppteckn. efter organisten/magistern Wennerbäck i Släp.

Anders A

  SVAR 2016-11-20 14:08

Kanske är det så att Mag. betyder Magnus?

Eva M

  SVAR 2016-11-20 15:19

Eva!  Tror faktikt att du kan ha rätt! Hade han vekligen titeln magister så borde det ha framgått på ett annat sätt  bl.a. i dödsnotisen.  Och för att kalla sig organist, behövdes det universitetsutbildning för det?

Anders A

  SVAR 2016-11-20 15:46

Följande uppgifter har jag googlat fram:  Organistutbildning har varierat under olika tidsperioder. Det som gäller i dag var annorlunda på slutet av 1700.talet.

Organister i vanliga församlingar (landsbygdsförsamlingar) tillsattes enl. 1686 års kyrkolag av kyrkoherden och församlingen. Några särskilda behörighetskrav fanns inte, förutsättningen var att kyrkoherden och församlingen var överens. Detta gällde fram till 1805.

Detta är förmodligen vad som gällde också i Släps församling - och för Sven Petter Magnus Wennerbäck.

Anders A

  SVAR 2016-11-20 16:26

Släps församling var annexförsamling till Vallda.  HFL i Vallda är svålästa  för tiden 1770-1780. Det är ju inte omöjligt att en nytillsatt organist gömmer sig här.

Anders A

  SVAR 2016-11-21 13:28

Vallda/Släp  kyrkoarkiv 1569-1999, omfattande 17 hyllmeter, Landsarkivet. Lund.

Här finns bl.a. handlingar rörande klockare och organisttjänst, 1806-1841, med arkivbeteckning:  SE/LLA/13436/O lll/2

Det finns också bil. till flyttn.längder 1776-1810. Wennerbäck gifte sig 1784 och verkar inte ha funnits i församlingen tidigare.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-11-21 16:09

Släps församling.  Wennerbäcks företrädare:  Den 26/9 1882 dog organisten Johannes  Hagreus efter flera års mattande sjukdom, 23 år gammal.  Son till klockaren, hederlige och beskedlige Anders Hagreus.

Kyrkoherden i Vallda och Släp var vid denna tid, Anders Toren f.1738, d. 1800.

Han efterträddes av nödårspredikanten?  Jonas Warmark, som upprättade HFL i Vallda 1800.

Anders A
 

  SVAR 2016-11-21 17:15

Släps församl.  Wennerbäcks efterträdare: Anders Weibull f. 1779.  Vid sonen  Jöran Wilhelms födelse 1816 var den nye kyrkoherde i Vallda  C H Dalin fadder. Prostinnan Maria Dalin höll barnet. Dopvittne var bl.a. Adjunkten och magistern på prästgården N Carlbom f. 1790.

Om nu de här organisttillsättningarna kan ge någon ledtråd kring  Magnus Wennerbäck? Man kan ju anta att det var kyrkoherden Anders Toren som gav honom jobbet  omkring 1784. - och att Wennerbäck då var nyligen infyttad till församlingen.

(väntar på en kommentar som belägger påståendet  att han kom från Skåne)

Anders A

 

  SVAR 2016-11-21 17:33

Som ett avslutande inlägg. Betr. titeln magister. Det var ju vad man med vardagsuttryck  förr i tiden kallade en manlig lärare.  Klockare och organister var ju också lärare i gamla tider.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies