genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Jöns, Stora Köpinge, levde 18652016-11-16 10:54

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=70099
2016-11-16 08:32 

Stora Köpinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13373/A I/21 (1861-1867), bildid: C0069234_00226

s. 245   Jöns Andersson f. 1843 i Hannas   rad 42. Kan någon hjälpa mig med tydning av anmärkningen?

"Ej kan nytt oförhindrad t äktenskap till ledig? kan nu frejd eljäst mutf. förlovade? 1866 5/5, då han på frejdebetyg icke? till Danmark, hafva? han på vår till ? , som följd saknar betyg för den tiden

I rutan Frägd:Casserad vid mönstringen  1864 – 1866 6/5 frejdebetyg till Köpenhamn för att skaffa arbetsförjänst."

Den första biten vållar mig problem.

Tack på förhand.

Eva M

  SVAR 2016-11-16 08:39

I samma bok på s. 242 rad 11 finns Jöns Andersson också. Vad var anledningen till att han blev kasserad vid möstringen 1864: casserad för hand? enl. bevis?

Eva M

  SVAR 2016-11-16 10:00

Sannerligen inte lätt att tyda den här prästens kryptiska noteringar.  Frägd, frejd, frejdebetyg var något som prästerna (godtyckligt) kunde avge om en persons heder och vandel. Jag vet inte om det t.o.m. var så att "god frejd" var en förutsättning för att ingå äktenskap? God frejd var också en förutsättning för erållande av vissa anställningar.    Frejdebetyget avskaffades genom lag 1918.  Casserad för hand?  Har stött på en liknande notering:" Casserad för ben" Den personen hade brutit ett ben.

Blev den här Jöns Andersson gift?  Han hade tydligen något i "bagaget" som prästen ogillade.

Anders A

  SVAR 2016-11-16 10:12

Ja, han blev gift i Danmark så smånigom. 

Eva M

  SVAR 2016-11-16 10:54

bilden

 


Bilden kommer från Riksarkivet SVAR - Stora Köpinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13373/A I/21 (1861-1867), bildid: C0069234_00226

 Klicka för en större bild

2016-11-16_Namnloes.jpg
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies