genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Christensson, Per, Sövde, död 1757-01-092016-10-24 12:37

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=69695
2016-10-19 22:36 

Hej! Per gifte sig, 1729-10-23, med Hanna Ottosdotter född 1708-04-01 i Navröd, Sövde. De fick flera barn, 1730, 1731, 1733, 1735, 1736, 1738,1743-07-12 min mf mf mm m Karna, 1745, 1747, 1750 . Alla födda i Ellestad, Sövde. Hanna dog 1751-01-10 i Sövde och Per dog 1757-01-09 och hade då tydligen varit blind i 15 år (om jag läser rätt). Någon som vet vad som hände med barnen kanske redan när Hanna dog men framförallt då Per dog. Kan ej hitta några bouppteckningar eller annat där barnens öde kan finnas. Vänligen Ingrid

  SVAR 2016-10-20 13:27

Ingen lätt nöt att knäcka!  Husf.h. börjar först 1812 i Sövde, i alla fall i AdOnlines blldmaterial.

En fråga till panelen. I vilka abonnemang finns uppgifter, bl.a. husförhörslängder, längre tillbaka i tid. SVAR?

Anders A

 

  SVAR 2016-10-20 13:57

Är det riktigt att man i Ancestry:s material har tillgång till ex.vis husförhör på 1700-talet (som ex,vis i Sövde?)

Hade själv tidigare Genline. Har för mig att här hade man äldre uppgifter än i AD. Är det riktigt?

Anders A

  SVAR 2016-10-20 15:47

Den äldsta existerade husförhörlängden som finns i en församling har volymsignum AI:1.
Detta gäller för alla församlingar.

Sövdes första har signum AI:1.

Om Ancestry har något äldre så kanske dom innefattar katekismilängder i begreppet husförhör, men det är inte samma sak.

  SVAR 2016-10-20 16:26

Betr. Sövde är det ju onekligen så, att här börjar husförhören först 1812. Men det finns väl husförhörslängder registrerade före 1812?

Enl. 1726 års konventikelplakat  bestämdes att det skulle införas husförhör i landet. Enl. 1735 års religionsstadga blev det straffbart att utebli från husförhör, ändå gjorde många detta och därför skärptes straffen ytterligare 1765.  Alla socknens invånare skulle registreras. I vissa församlingar registrerades barn först vid sex års ålder, i andra från födseln. 1749 blev det krav på att alla barn skulle reg. från födseln. De här förordningarna kom att gälla fram till 1880.

Vad jag förstår av detta så fanns husförhörslängder långt före 1812. Fanns, eller finns, inte dessa böcker bevarade?

 

Anders A

 

  SVAR 2016-10-20 18:21

Om första husförhörslängden i en församling har volymsignum AI:1 så finns inga äldre bevarade.

I Sverige finns det bevarde förhörslängder från 1600-talet. Sådana påbjöds  i Kyrkolagen av 1686.

Längder har bevarats olika i olika församlingar. De kan t ex ha kastats när de blev inaktuella, blivit råttätna,  brunnit upp.

Särskilt i Skåne saknas ofta  längder före början av 1800-talet. Här tycks man ha kastat bort den gamla

 när en ny gjordes upp.

 

  SVAR 2016-10-20 18:59

På AD finns Mantalslängder från 1765 om man söker på "Malmöhus läns landskontor" Färs häradsrätt, Sövde. Jag kan inte hitta något som kan vara av värde där eller så är jag för dålig på att läsa. Men 1769 bor en Nils Persson på Ellestad Nr 4 och detta kan vara Karnas broder alltså Per o Hannas äldste son. Karna dog ju på Ellestad Nr 4 hos sin äldste son Per. Vänligen Ingrid

  SVAR 2016-10-20 19:15

Det verkar ju lite egendomligt att det var just husförhörslängderna som "försvunnit"  medan födelse och dödböcker är bevarade sedan 1600-talet.  Skulle vara intressant att veta hur det egentligen förhåller sig med detta. Om det ev. var något direktiv "uppifrån"  som bestämde att just husförhörsböckerna skulle kasseras.

Men så var det tydligen inte i Vimmerby.   Vimmerby Al:l ( 1753-1785)

Anders A

 

  SVAR 2016-10-20 21:34

Hur var det egentligen med mormonernas register?  Mellan åren 1948-1963 filmade de 100 mijoner sidor ur svenska kyrkböcker. Det är väl det materialet som sedan använts. Men det var väl närmast födelse och dödböcker som för deras del var aktuella. Som tack fick sedan Riksarkivet kopior på det här materialet.  Men filmade dom överhuvudtaget husförhörslängderna? 

Anders A

  SVAR 2016-10-20 21:56

Rättelse! På Ellestad Nr 4 är det Nils Persson med hustru Karna (Per o Hannas dotter enligt ovan) som bor och inte Karnas bror. Ingrid

  SVAR 2016-10-24 12:37

Betr. husförhörslängderna.

På min förfrågan ställd till Svensk Arkivinformation, svarar man:  Att prästerna var ålagda att hålla husförhör, men hade inte lagstadgade krav på att föra böcker.

Vad man förstår så praktiserades detta högst olika i landet. Sämst på att föra böcker var man tydligen i Skåne.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies