genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Jöns, Ystad, född 1818-02-152016-10-20 19:51

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=69647
2016-10-17 15:41 

Är intresserad av att veta något om hans föräldrar.Källan är Arkiv digital: BaldringeA1:7(1842-1848)Bild5/sid3
  SVAR 2016-10-20 19:51

Jag tror att Jöns Nilsson föddes som Jöns Peter 1818-05-14 i Ystad Sankta Maria (Ystad Sankta Maria, födde 1811-1825, s 67). Fadern hette Nils Peter Löfström (senare Nils P Löf eller Petter Löf), modern hette Hanna Mårtensdotter. Strax efter Jöns Peters födelse, flyttade familjen till Stora Herrestad (Stora Herrestad HFL 1817-1821, s 381). De flyttade senare till Baldringe nr 25 (Baldringe HFL 1830-1836, bild 66).

I HFL Högestad 1836-1844, s 15, står han som Jöns Peter Löf. I HFL Ramsåsa 1842-1847, s 77, står han som Jöns Pettersson.

I HFL Högestad 1844-1854, bild 41 (Högestad nr 32), står han som Jöns Pettersson. Det anges att han flyttade till Baldringe gård 1845.

I den källa du angett (Baldringe AI:7, 1842-1848, bild 5/s 3) står Jöns Nilsson som inflyttad från Högestad 1845. Han bodde då på Baldringe säteri och hans födelsemånad är otydlig, men året 1818 syns tydligt. Jag kan inte hitta Jöns Nilsson som inflyttad till Baldringe eller Högestad under den berörda tiden. Därför tror jag att hans födelsedatum skrivits fel vid flytten till Baldringe säteri och att han då även skrevs som Nilsson, istället för det tidigare Pettersson.  

Katharina

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies