genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansdotter, Hanna, Stockholm, född 181409302016-10-18 13:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=69379
2016-10-08 13:26 

Hej

Söker födelsen för Hanna Hnsdotter född 18140930 Stockholm stad Uppland.

Husförhör Sörby A1:2 1846-1851 b 61 s 134 är angivet Stockholm som födelseort kom från Naboen 1845.

mvh Siv Ohlsson

  SVAR 2016-10-08 14:50

Nu hittar jag inte den sidan i hfl för att det finns ingen paginering i boken hos Svar. Eftersom jag är skåning tänkte jag att Naboen kan betyda "granne". Kanske kom hon från Gumlösa? som ingick i samma pastorat.

Eva M

  SVAR 2016-10-08 15:14

Sörby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13399/A I/1 (1822-1845), bildid: C0062150_00238

Hon kommer 1845 och blir gift 25/7 1845 med Måns Jönsson och får barn 6/1 1846. Hon känns som att hon varit i krokarna.

Hon finns inte i infl.längden för 1845. Antingen är Naboen i Sörby eller i Gumlösa.

Eva M

  SVAR 2016-10-08 15:45

Sörby kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13399/H II/3 (1837-1851), bildid: C0062171_00304

Hon kom till Färlöv 1839 från Önnestad. Har fött ett oäkta barn som avlidit. Hon flyttade från Färlöv, Kålaberga No. 4,  till Sörby.24 okt. 1844. Till Pehr Jeppsson i Ry.

Det står bara Stockholm som födelseort i attesten.

 

 

  SVAR 2016-10-08 15:51

Önnestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13507/A I/7 (1836-1840), bildid: C0063052_00085

Önnestad nr 24. Inflyttad från Åsum 1838.

Eva M

  SVAR 2016-10-08 16:00

Önnestads kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13507/H II/10 (1838-1840), bildid: C0063080_00061

I Önnestad lämnar hon in en attest daterad 25/10 1838 i Kristianstad, attest nr 19. Enl. attesten kom hon 1835 från Åsum.?

Hon heter också Lindblad.

Eva M

  SVAR 2016-10-08 16:26

Sv.Bef.1880: Hansdotter, Hanna --- f. 1814 i (Stockholms stad, Uppland) --- h. Gift kvinna, mor i familjen --- Ryd Sörby (Kristianstads län, Skåne) ------- Qvist, Anders --- Undantagsman Torpare f.d. --- f. 1817 i Norra Strö (Kristianstads län, Skåne) --- Gift man, far i familjen --- Ryd Sörby (Kristianstads län, Skåne). ------- Kan detta vara samma Hanna Hansdotter?
  SVAR 2016-10-08 16:50

Hej!

Tack för hjälpen.

Allt detta som ni har hittat har jag också hittat men, hennes födelse i Stockholm kan jag inte hitta.

Detta med Lindblad har jag inte kollat.

mvh Siv Ohlsson

  SVAR 2016-10-08 17:25

Man kan tänka sig att den här tösen föddes oä.  Efter en lag 1778 blev det tillåtet att föda anonymt. d.v.s. utan att föräldrarna reg.  Själv har jag stött på ett par fall i andra Skånebyar. I relaterade fall hade fadern en social ställning och ville inte skylta med sitt namn. Om det var så i detta fall återstår att se. Förmodligen hamnade hon i så fall hos en fosterfamilj.

Anders A

  SVAR 2016-10-08 17:30

Kan tilläggas, att i de fall jag nämnde, föddes barnet hos en barnmorska i Malmö, överlämnades omgående, tillsammans med en summa pengar, till ett barnhus i Stockholm.

Anders A

  SVAR 2016-10-08 18:14

Hon hette Johanna Sofia Lindblad när hon flyttade från Kristianstad till Önnestad 1833.Bilden kommer från SVAR Norra Åsums kyrkoarkiv. Bilagor till flyttningslängden 1835

Klicka för en större bild

2016-10-08_Johanna_Sofia.JPG
  SVAR 2016-10-08 19:11

Och i inflyttningsattesten i Önnestad får man vet att hon merendels vistats i Kristianstad. Med "här" menas Vä som var annex till Stadsförsamlingen. Därifrån flyttade hon 1833. Se: Vä B:I sidan 41.

 


Bilden kommer från SVAR Önnestad Inflyttningsattester 1831-1833

 Klicka för en större bild

2016-10-08_oennestad.JPG
  SVAR 2016-10-08 19:28

Var ligger Elestad?   1833 finns hon på Önnestad nr 19 (då 19år)  kom från Elestad.

Önnestad  Al:6 (1829-1836)  65/63

Anders A

 

  SVAR 2016-10-08 20:53

Där står Chstad (Christianstad), inte Elestad.

  SVAR 2016-10-08 21:06

Okej, då blirdet inte lätt att hitta henne i Kristianstad, och vem var Lindblad? Militärnamn? Någon vid garnisonen?

Anders A

  SVAR 2016-10-08 21:46

Finns det någon samlad förteckning  över församlingarna i Stockholm omkring 1800?

Förmodl. fanns det många med namnet Lindblad. En av dessa var soldat  Anders Lindblad f. 23/11 1767 i Stockholm, d. 11/3 1827

Anders A

  SVAR 2016-10-09 12:16

Hanna (Johanna)  Hansdotter Lindblad f. 30/9 1814 i Stockholm. Om det med Stockholm också innefattar Stockholms län, så blir det onekligen svårare att hitta födelseförsamlingen. Av vad som framgår fanns hon till Kristianstad före 1833, då 18-19 år gammal.  Kom hon ensam?  Vad får en ung piga från Stockholmstrakten att promenera ner till Kristianstad?  Man kan väl utgå från att fadern hette Hans Lindblad. Var han soldat?  Inflyttn.längderna i Kristianstad är svårlästa. Hur hittar man henne i Kristianstad?

Anders A
 

  SVAR 2016-10-09 14:40

Jag gissar att  - som du Anders  var inne på  - att hon var fosterbarn till någon i Kristianstad/Vä. Hon flyttar ut från Vä, annex till Kristianstads stadsförsamling, 1833. Hon står som första namn i utflyttningslängden i Vä BI:1 sid 41 men jag kan inte klura ut varifrån hon flyttar. Tolkar det som ett personnamn, inte någon plats. M--gren? HIttar ingen bra namn vare sig  i husförhörslängderna AI:2 - AI:4  eller motsvarande mantalslängder för Vä.  Det händer att fosterbarn inte tas upp i husförhörslängder, trots att man vet att de borde finnas där, utan "dyker upp" först  när de tar ut attest för att flytta från orten. Har sökt i Allmänna Barnhusets i Stockholm register utan resultat.

 

  SVAR 2016-10-10 11:02

Den tidigaste uppgiften på Johanna är utflyttn. 1833  Vä B:l sid. 41.  Hon borde finnas i husf.l. detta år. Jag har plöjt igenom 1832-43. Hon finns  här på två ställen, men senare än 1833.  A:l 4 (1832-1843)  11/7  och 55/33.

Förmodligen är hon ett "barnhusbarn", hämtad av fosterföräldrar i Stockholm. Det var ju vanligt att barnlösa familjer gjorde så. Med barnet följde en summa  "fosterpengar", men vid ca 14 årsålder så lämnade barnet familjen för att försörja sig på pig- eller drängplats. Har för mig att det var så det oftast såg ut.

Johanna har ju också, i husf.l. begåvats med ett efternamn, Hansdotter Lindblad. Fadern var alltså inte anonym, men vem var han?

Eller var det så att en fam. Lindblad flyttade från Stockholm till Kristianstad och att fadern avled och dottern hamnade i fosterhem? 

Namnet Lindblad skull mycket väl kunna vara ett soldatnamn, och Kristianstad var ju en militärstad vid den här tiden.   ("Slutspånat" för tillfället)

Anders A

  SVAR 2016-10-10 11:06

Kan tilläggas att jag även sökt genom husf.l. Vä 1826-1831, utan att hitta Johanna.

Anders A

  SVAR 2016-10-10 11:24

Hej

Tacksam för all hjälp håller på att kolla alla uppgifterna. Det går ju att följa henne, men det är födelsen som är svår. Får inte ge upp i första taget.

mvh Siv

  SVAR 2016-10-10 11:35

Det finns en Hans Lindblad vid Livkompaniet Älvsborgs regemente, född 1779, antagen 1801, avsked 1807 (28 år)   Var finns denne Hans Lindblad 1814?

Anders A

  SVAR 2016-10-10 12:01

För att fortsätta gripa efter halmstrå.

I Stockholm fanns Kungl. Svea Livgarde som 1803  förlades till Fredrikshovs slott, invid Oscarskyrkan på Östermalm.   Var det här Hans Lindblad fortsatte sin militärbana??

Kan nämna att jag också kollat ett 20-tal av Stockholms församlingar, utan att hitta "vår" Johanna f. 1814.

Anders A

 

 

 

  SVAR 2016-10-10 14:54

Ingen Lindblad inflyttad till Kristianstads garnison 1814-1830.

Har skummat genom bil till flyttn.längd Kristianstad, men ingen Johanna där.

Det mesta pekar nog på att hon blev tagen som fosterbarn av någon fam. i Kristianstadstrakten.

Anders A

  SVAR 2016-10-10 16:25

1833 finns hon på Önnestad nr 19  Al:6 (1829-36)    65/63.  Kom från Kristianstad 1833 (stadsförsaml.?)  Utfl. stadsförs .B:l  (1822-33) , har svårt att läsa kråkfötterna, börjar på 67/123.

Anders A

  SVAR 2016-10-10 16:42

Norra Åsum Al:4   256/257 står något ute i kanten kan inte läsa det

Anita

  SVAR 2016-10-10 16:53

Anders. Hon flyttade alltså från till Önnestad 1833. Det har vi båda kommit fram till här ovan. 

I inflyttningsattesten som finns på bild här ovan står att hon "merendels viststs här i Stadsförsamlingen och blivit till den heliga nattvarden admitterad".

 I Stadsförsamlingen inbegrep prästen även Vä som var annex. Johanna Sofia hade blivit konfirmerad i Vä/Kristianstad. Det finns längder  över nattvardsungdom i Vä, tyvärr bara i original 

på landsarkivet. Där kan det  eventuellt  stå vems (foster)dotter hon var. Samma sak med fattigvårdens räkenskaper för Vä. Där kan dölja sig något.

  SVAR 2016-10-10 17:53

Eva!  Du har långt bättre koll på Johanna än vad jag har. Då har hon alltså blivit konfirmerad i Vä och bör väl då ha varit ca 14 år gammal. Men hon finns inte noterad i husf.l. i Vä (1821-25)  Tycker det är konstigt att hon inte finns med här.

Antagligen finns det mer uppgifter på landsarkivet

Anders A

  SVAR 2016-10-10 20:08

I kanten på Norra Åsum AI:4 sid 257 står med upplösta förkortningar: Välfrejdad enl pålysning från Hovkamrer Kortz, Charlottsborg.

Kortz  var Johanna Sofias  förste  arbetsgivare i Åsum. 

  SVAR 2016-10-10 20:51

Eva Dalin!  Du nämnde i ett inlägg att det förekommer att man inte nämner fosterbarn i husförh.l., det är något nytt för mig. Att barn inte nämns i mantalslängder däremot är väl det vanliga. Men det verkar ju så i det här fallet, har inte hittat flickan Johanna i några tidiga husf.l. Men blir inte riktigt klok på om det är i stadsförsamlingen eller i annexförsamlingen Vä  som hon "gömmer" sig.

Förresten, välkommen Anita att leta rätt på den här tösen!

Anders A

 

 

  SVAR 2016-10-11 08:19

14/6 1841 är där en kringvandrande snickare Hans Lindblad i Kristianstad stad som dör han är gift .

Det kan vara hennes far det förklarar en del om man inte hittar dem

kringvandrande brukar inte stå i husförhören

Anita

  SVAR 2016-10-11 12:13

Hej Anita! 

Det är ju möjligt att det är han, det kan ju inte finnas så värst många med det namnet. Jag har kollat garnisonen och knektregistren, där finns ingen soldat med det namnet. Denne snickare Lindblad är gift, hur länge har han drivit runt som kringvandrande i Kristianstadtrakten, någon adress har väl familjen haft? Är det någon ide` att leta efter honom i  tidigare husf.h. längder?  Var hittade du honom?

Anders A

  SVAR 2016-10-11 12:31

Har hittat honom i dödboken. 62 år gammal, f. ca 1779, skulle då vara ca 35 år vid Johannas födelse. Så långt kan det ju stämma. Men jag har inte en susning om hur man letar vidare efter snickaren Lindblad.

Anders A

  SVAR 2016-10-11 12:37

Det föds en Johanna Sofia Lindblad i Huddinge 1814. Inte samma födelsedag och fadern heter Eric Lindblad.

Eva M

 

  SVAR 2016-10-11 12:40

Han barn 1820 1824 1831 bl.a hans hustru kom från Stockholm jag har hittat honom i något husförhör men ska kolla vidare ikväll när jag kommer hem

Anita

 

  SVAR 2016-10-11 13:18

Anita!  Kollade efter ditt tips. Födda Kristianstad 1/6 1820, son Gustaf Adolf, föräldrar snickaren H. Lindblad o.h.h. Fredrica Sjöberg.  Hon 30 år, han ca? 35.   Det verkar värt att kolla vidare. Avvaktar vad du kommer fram till.

Anders A

  SVAR 2016-10-11 16:26

Går det att hitta var fam. bor 1/6 1820?  Om det är rätt fam. borde väl Johanna finnas med, då sex år gammal.

Anders A

  SVAR 2016-10-11 16:42

Jag hitta honom i Kristianstad Al:3 sid 214 där har han en dotter Johanna född i stockholm där står att hon är född 1805 men sedan finns han på sidan 582 och där står att hon är född 1815 jag hitta någonstans att de kom från Stockholm men jag hittar inte det igen

Sedan kan jag inte hitta honom i nästa husförhör  men jag fortsätter att leta

ser att Eva hitta en i huddinge född 1814 men hennes far hette Erik o då stämmer det ju inte att hon heter Hansdotter

Anita

 

  SVAR 2016-10-11 17:17

Gustava Regina Lindblad

Christening Date17 Apr 1831

Christening PlaceSTADSFORS., KRISTIANSTAD, KRISTIANSTAD, SWEDEN

Birth Date13 Mar 1831

Eva M

  SVAR 2016-10-11 17:44

Kristianstads stadsförsamlings (Heliga Trefaldighets) kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13214/C I/8 (1807-1833), bildid: C0060788_00149

Ett syskon Gustava Regina till Johanna Sofia. Det står samma plats som i utflyttningslängden 1833. Jag läser det som Manegen?? Finns det en sådan plats i Kristianstad som ju var en garnisonsstad.

Det ser ut som samma handstil som i Vä, En icke-välskrivande präst.

Eva M

 

  SVAR 2016-10-11 18:29

Den här snickaren verkar ha lite röriga fam.föhålladen.  Vid sonen Gustaf Adolfs födelse i Kristanstad stadsförs. 1/6 1820, står tydligt att hustrun heter Fredrica Sjöberg.  Men i husf.l. Al:3 (1820-1825)  heter hon något helt annat. Om jag läser rätt här är Hans Lindblad f. 29/4 1780 i Kärrstorp, dåvarande hustrun  Åkersten?  f. 1788 i Hässleholm?  Fam. kom 1819 från Hässleholm,  Dottern Johanna f. 1805?  i Stockholm.  Fam. flyttar 1822 till?

Vad jag kan se så finns inte fam. på fler ställen i husf.l. (1820-1825)

Anders A

  SVAR 2016-10-11 18:40

Hustrun Åkersten?  noteras som född 1788, hon är väl knappast mor till dottern Johanna f. 1805?

Anders A

  SVAR 2016-10-11 19:11

Anders  

Han finns på sid 582 där står att dottern är född 1815

Anita

  SVAR 2016-10-11 19:25

Barnet som föds 1831. Modern heter Fredrika Sjöberg.

Eva M

  SVAR 2016-10-11 20:23

 

Bra jobbat Eva och Anita!

I dublettfödelseboken 1831 CI:9 sid 175   syns platsen  bättre:  Manechen som ligger utom söder.

Enl Ortnamnsregistret är Manegen ett marknamn i Öllsjö, Skepparlöv.

  SVAR 2016-10-11 20:36

Anita!  Hittar honom på sid. 582. Hustrun nämns bara med årtalet 1788. Jag läser det till att Johanna är född 1814.

Vad roligt att gått att spåra Johanna så här långt. Men vad heter modern? Al:3  296/586, Skall vi söka henne i Hässleholm? Vart flyttar fam. 1822?

Anders A

  SVAR 2016-10-11 21:08

Nog står det att Lindblad och hustrun kom från Stockholm 1819. De är "bortflyttade" 1822 utan uppgift om vart. Men 1831 bor dom tydligen i/på Manegen.

Hans Lindblad avlade borgared  i Kristianstad 20 mars 1821: Kristianstads rådhusrätt och magistrat DII:3 (1759-1825) Bild 94 / sid 90

 

  SVAR 2016-10-11 21:12

Efter en sökning på Manegen, Kristianstad:  Kvarteret Otto Marsvin 7 var i början på 1800 talet obebyggd. 1830 uppfördes här en tvåvåningsbyggnad som fick namnet Manegen. Det var i första hand tänkt skol- och kokhus för Wendels art. reg. Den låg vid Riddargatan.

Anders A

  SVAR 2016-10-11 21:22

Kristianstads stadsförsamlings (Heliga Trefaldighets) kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13214/A I/13 (1856-1860), bildid: C0060750_00319

s. 1806 Fattighuset. Här finns änkan Fredr. Carol. Lindblad f. 24/11 1785 i Stockholm. Död 25/8 1857.

Eva M

  SVAR 2016-10-11 21:35

Eva M!  Det måste vara andra hustrun. Men är hon mor till Johanna? Men hur tyder du vad som står i  Al: (1820-1825)  296/586 ?

Anders A

  SVAR 2016-10-11 21:41

Jag har svar som inte har paginering av boken. Var bor familjen exakt? Nr. och gata.

Eva M

  SVAR 2016-10-11 21:49

Han kom 1819 från Stockholm med hustru och dotter född i Stockholm. Konstigt om fru 2 också är född i Stockholm. Man tycker hon i så fall borde vara född i närområdet till Kristianstad. 1820 heter hustrun Fredrika Sjöberg,  1831 likaså.  Jag tror  att det bara funnits en hustru.

Eva M

  SVAR 2016-10-11 22:12

Hans Lindblad kom med hustru och dotter Johanna från stockholm 1819 till Kristianstad Al:3  sid 586 därifrån flytta  de 1822 till sidan 214 och 1823 till sidan 582 sedan kan jag inte hitta dem. Prästen har skrivit fel efternamn på hustrun.

Anita

 

  SVAR 2016-10-11 22:12

I mantalslängden för 1820 finns snickaren H Lindblad 39 och hustru 31 + 1 barn av kvinnokön på nr 6 Stora Södergatan. Men de finns inte där i hfl. ?

Eva M

  SVAR 2016-10-11 22:17

I denna husf.l. Al:3 (1820-25)  bor fam på V. Bakgatan 161

Hustrun uppges här vara född 1788, och jag tyder det som att fam. kom 1819 från Hässleholm, men jag är dålig på att tyda text.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-10-11 22:21

Ser nu att Hässleholms församl. bildades först 1910!  Då står det något annat i husf.l.

Anders A

  SVAR 2016-10-11 22:33

Name Hans Lindblad

Birth Date29 Apr 1780

Spouse's NameFredrika Carolina Akerstrom

Spouse's Birth Date1788

Event Date12 Sep 1819

Event PlaceMaria Forsamling, Stockholm, Stockholm, Sweden

 

Vad säger ni om detta par?

Eva M

  SVAR 2016-10-11 23:44

Det måste ju vara rätt personer. Återstår bara att reda ut namnfrågan på hustrun, för det handlar väl om samma kvinna!? Och nu har vi t.o.m. församlingen i Stockholm!!

Anders A

  SVAR 2016-10-12 00:03

Maria Magdalena  Ella:3 (1804-1820)  bild 179.

Vigda: Snickargesällen Hans Lindblad och pigan Fredrika Carolina Åkerström.  Den 7:e augusti 1819.

Då är Johanna född oä.  Vems dotter är hon?

Anders A

  SVAR 2016-10-12 00:18

Hovförsamlingens kyrkoarkiv, Lysningsböcker, SE/SSA/0007/E I/2 (1783-1824), bildid: C0054455_00191

Hon blev nog gift första gången med Betjenten Eric Ericsson 1811 i Hovförsamlingen. s 11.

Eva M

  SVAR 2016-10-12 10:44

Eva, du har rätt, hur hittade du henne här?  Gift med betjänten Eric Ericsson  Hovförsamlingen El:2 (1783-1824) bild 178.   Det verkar inte som att de bodde här. hittar ingen Eric Ericsson i utflyttn.längden, hovförsamlingen, och ingen Johanna född här.

Paret Lindblad/Åkerström flyttade till Kristianstad 1819. Jag fortsätter tjata om  vad som står i husf.l. Kristinstads stadsförs. Al:3 (1820-1825)  296/586.  De hamnar då på Västra Bakgatan 161. I texten på inflyttade 1819  framgår varifrån de kom. VAD STÅR HÄR?

Anders A

  SVAR 2016-10-12 11:12

Står det Stockholm?  Då avviker första bokstaven markant från övriga S på sidan!

Anders A

  SVAR 2016-10-12 11:30

Ja, jag läste det som Stockholm. Hans Lindblad flyttade in 1819,  i augusti tror jag det var,  i Maria församling.  Han kom närmast från Ystad. Tyvärr är det lucka i husförhörslängden i Maria just den aktuella tiden. Sen finns de inte i utflyttningslängden.

Eva M

 

  SVAR 2016-10-12 11:34

Så detta med namnbytet.  Vid vigsel 1819 i Maria Magdalena kallar Fredrika Carolina sig för Åkerström. Det heter hon också när hon anländer till Kristianstad samma år. Men året därpå, vid sonen Gustaf Adolfs födelse, Cl:9 7/7, heter hon Sjöberg!?

Anders A

  SVAR 2016-10-12 12:26

Då var det en snabb visit som Hans Lindblad gjorde i Stockholm 1819! Betr. betjänten Eric Ericsson så hittar jag inte honom i Slottsförsamlingen. Men uppenbart har han haft en tjänst vid Hovstaten eller Kungliga staben, andra lär inte ha till gång till Slottskyrkan för ex.vis vigslar.

Anders A

  SVAR 2016-10-12 12:40

Förresten, Var han bara uppe och vände  (lite märkligt) så hann han ju inte bli noterad i någon husf.l.  Men Fredrika Carolina Åkerström bör ju ha funnits någonstans i innerstadsförsamlingarna, och Johanna Sofia borde också vara född här? Betr. Betjänten Ericsson så finns han inte reg. i slottsförsaml., men kan ju finnas vid något annat kungl. slott?

Anders A

  SVAR 2016-10-12 13:40

Enligt mantalslängden för Stockholm 1810 bor lakejänkan Anna Åkerström 52 år  

med dotter Carolina Fredrika 22 år gammal  i Johannes församling.

Carolina Fredrika född 1788 26 mars i Jacob och Johannes. Dotter till kammartjänare Bengt Åkerström och Anna Söderqvist.

Jakob och Johannes CIa:19 (1787-1806) Bild 49 / sid 36

 


 

 

  SVAR 2016-10-12 14:20

 Pigan Fredrika Carolina Åkerström,f 1788 i Stockholm flyttar från Stockholm Katarina 31 juli 1819 till Maria Magdalena. 

Det kan inte vara samma person som den som gifter sig 1811.

Katarina BII:3 (1817-1819) Bild 89 / sid 84, Maria Magdalena BI:5 (1818-1820) Bild 520 / sid 51

Till Katarina kom hon från Hedvig Eleonora och dit kom hon från Adolf Fedrik. Nu är vi tillbaka till år 1811.

Katarina BI:2 (1812-1815) Bild 86 / sid 82, Hedvig Eleonora BIa:1 (1805-1818) Bild 1550 / sid 74, Adolf Fredrik BIa:1b (1811-1822) Bild 290 / sid 111

 

 

 

 

  SVAR 2016-10-12 15:25

Märkligt!  I husf.l. Kristianstad Al:3 296/586.   finns Fredrika Carolina Åkerström född 1788 i Stockholm, som hustru till Hans Lindblad.  Kan det verkligen finnas två Fredrika Carolina Åkerström födda 1788 i Stockholm??

Katarina Bll:3 (1817-1819)  89/84   Vad står det i högermarginalen betr. äktenskapliga förbindelser? Uppgifter om henne saknas från Kungsholm. Är det rätt avläst?

Maria Magdalena  Bl:5  (1818-1820)  Inflyttade: snickaren Hans Lindblad från Ystad.  Fredrica Carolina Åkerström från Katarina.

Jag kan inte se annat än det är denna Fredrika Carolina Åkerström som gifter sig   i Maria Magdalena Ella:3  bild 179 med Hans Lindblad.

Om allt nu skall stämma så måste rimligtvis betjänten Eric Ericsson ha avlidit mellan 1814-19.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-10-12 15:49

Jag var också lite osäker på om det var hon som gifte sig 1811. Det finns en namne som flyttade in 1806 i Maria. Hon kom från Höggby? men född i Stockholm 1788.

Frederika C Å, 22,  finns med sin mor Lakejänkan Anna Åkerström, 52,  i mantalslängden 1810 i Johannes. De driver krog 75 i Stockholm.

Eva M

 

  SVAR 2016-10-12 16:01

I Katarina står det i anmärkningen: är icke här förlovad f.s.k? men från Kungsholm står att derom är intet bekant.

Eva M

  SVAR 2016-10-12 16:15

Katarina kyrkoarkiv, Inflyttningslängder (tillflyttningslängder) och diarier över inkomna personakter, SE/SSA/0009/B I/2 (1812-1815), bildid: C0055692_00095

Hon flyttar in i Kararina den 19 maj 1814 från Ulrika Eleonora. Från Katarina flyttar hon 1819. 1814-1819 är hon i Katarina. Dottern borde vara född där.

Eva M

  SVAR 2016-10-12 16:37

Sen undrar jag om det är deras barn? Kan det vara ett barn de tagit hand om? Jag tycker att det borde ha framkommit  i någon attest om F. C. Å. hade fått barn.

Jag sökte på "oäkta" barn f. 1805 i Jakob Johannes. Det föds en Johanna Sofia den 24 sep. 1805. Okända föräldrar men en av faddrarna heter Madame Anna Br. Sjöberg.

Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/19 (1787-1806), bildid: C0054705_00308  s. 551

1805 har förekommit och namnet Sjöberg också. En ren slump kanske? Hur många barn fick  Johanna Sofia i sitt äktenskap? Hon var kanske 10 år äldre än vad böckerna visar?

Eva M

 

  SVAR 2016-10-12 17:01

Det är inte så att Erik Lindblad är bror till Hans Lindblad och att Erik avlider och brodern tar hand om Johanna Sofia som föddes i Huddinge 1814

Anita

  SVAR 2016-10-12 17:26

Huddinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1516/A I/10 (1816-1823), bildid: C0047709_00024

s. 21-22 Klockaren Eric Lindblad var född 1785 i Stockholm. Hans dotter Johanna Sofia tycks avlida. Det står iinget datum. På dottern f. 1816 står det död. Står inget om utfyttning.

Eva M

  SVAR 2016-10-12 17:47

Fredrika Carolina och Hans vigdes 12 september 1819. Hon bodde  då i  kvarteret Jupiter mindre i Maria Magdalena. Maria Magdalena EI:5 (1813-1839) Bild 670 / sid 63

TYVÄRR saknas både husförhör och mantalslängd för det året!!!! Det enda jag hittar är kronotaxeringslängder och där finns inte barnen med.

 

 


 

 

  SVAR 2016-10-12 18:28

Aha, då finns det en namne till Fredrica Carolina Åkerström, och som dessutom är född 1788!! Då är det förmodligen hon som gifter sig med betjänten Ericsson. och vi får svar på varför hon står noterad som piga och inte som änka.

Och som Eva M noterat, även året 1805 figurerar betr. Johanna Sofias födelse. Jag har letat en hel del i Stockholmsförsamlingarna på Johanna född 1814 utan resultat.  Men hur som helst det måste väl finnas en släktskapsrelation mellan  Fredrika Åkerström och Johanna Sofia, och där någon  Sjöberg också har en nära relation till Fredrika Carolina, hon kallar sig ju sedan för Sjöberg. Går det ev. att följa Fredrika Carolina, f.1788 i Stockholm, tillbaka i husfh.längderna?

Anders A

  SVAR 2016-10-13 09:16

Ett litet påpekande. F C Å kom inte till Katarina från Hedvig Eleonora 1814 utan från Ulrika Eleonora=Kungsholms församl. (Kat BI:2 s 82)

Eva M

  SVAR 2016-10-13 10:10

FCÅ inflyttad i oktober 1813 till Kungsholm, kom från Hedvig Eleonora Kvarteret Tornväktaren.  Kungsholm Bl:1 (1813-1814) 13/10.

Anders A
 

  SVAR 2016-10-13 10:19

Till Kungsholm är hon inflyttad okt 1813 (nr 183) från Hedvig Eleonora. Hon har tjänst hos tornväktare Gei...berg. Hon är ledig såvida man vet.

I Katarina hade hon tjänst hos mjölnare Åkerblom.

Eva M

  SVAR 2016-10-13 11:51

FCÅ inflyttad i oktober 1812 till Hedvig Eleonora, kom från Adolf Fredrik.  Hedvig Eleonora Bla:l (1805-1818)  1550/74.

Anders A

  SVAR 2016-10-13 12:22

Saknas uppgifter betr. in- och utflyttn. 1811-1812 i Adolf Fredrik, saknas även husf.h.l.

Anders A

  SVAR 2016-10-13 13:05

Blir det stopp här? Eller går det att leta fram mer uppgifter om Fredrica Carolina Åkerström f. 1788. Hon är ca 24 år gammal, flyttar runt på lite olika pigtjänster i Innerstaden,  tjänstgöringstiden är som vanligt ca ett år på varje plats.

Anders A

  SVAR 2016-10-13 14:28

Om Lindblad kom till Maria Magdalena i augusti 1819från ystad kan han ju inte träffa Fredrika helt plötslit och gifta sig med henne efter en månad

jag är inte säker att hon är modern tror snarare att det är Lindblad som är fadern

Anita

  SVAR 2016-10-13 14:29

Eva M!  Det här är väl namnen som du hittade?  Jakob och Johannes Cla:19 (1787-1806) 49/36, med en far: Bengt Åkerström, kammartjänare.

Anders A

  SVAR 2016-10-13 16:17

Anita!  Man kan ju fundera på den här friarresan till Stockholm. Men det är väl konstaterat att det lyste för paret 7/8 1819, och sedan finns dom i Kristianstad samma år och då tillsammans med fosterdottern? Johanna. Det var snabba ryck!  Kände han denna Fredrika sedan tidigare? Kan hon rent av ha varit en sväng ner i Ystad ? Eller har Lindblad varit i Stockholm tidigare?

Hittar Hans Lindblad i Ystad  Sankt Petri B:l (1813-1847) 5/3. Den 9/11 1814 flyttar han till Maria (Ystad)   Hittar honom här på B:2 (1814-1822)  13/21. Har inte spårat honom vidare i Ystad.

Anders A

 

  SVAR 2016-10-13 16:29

Anders

i flyttningslängden för Ystad Sankt Petri B:1 5/3 under Hans sår där hustru Karna Larsdotter  är det hans hustru eller.

Anita

  SVAR 2016-10-13 17:03

Jag tror heller inte att FCÅ är biologisk mor till Johanna Sofia. Någonstans borde det ha framkommit i flyttattesterna att hon fött barn såvida hon inte fött anonymt. Oturligtvis flyttar paret från Maria församling utan att begära utflyttningsattest. Om de hade ett barn med sig borde det ha framgått i utflyttningslängden, kanske?

Sen står det på ett ställe f. 1805 och sen 1815 på annat ställe i Kristianstad. 1833 flyttar hon till Önnestad. Är hon då 28 år eller 18 år gammal? Kan en 28-åring se ut som en 18-åring? (Känns diskussionen igen?).  Det skulle vara intressant att se om hon finns i konfirmationslängderna för Vä, 1819/1820 eller 1829/1830 ca.

Hur länge Lindblad har varit i Stockholm med sin attest från Ystad innan han lämnade in den i Maria,  kan man inte säkert veta förrän man vet när han lämnade Ystad.

Jag tänker att Johanna Sofia skulle kunna vara en systerdotter till FCÅ.

Eva M

 

 

  SVAR 2016-10-13 17:20

Tror för min del att Johannas födelsedatum 30/9 1814, som envist kommer igen, är det rätta.  Försöker nu att kartlägga snickaren Lindblads "hemliga" liv i Ystad, han bör ju finnas i någon husf.h.l.

Anders A

  SVAR 2016-10-13 18:06

Utflyttad.  Ystad Sankta Maria B:l  (1808-1827)  27/49.  Utflyttad i december 1818, snickaregesällen Hans Lindblad från Dalmans Enka till Stockholm (om jag nu läst rätt)

Anders A

  SVAR 2016-10-13 19:05

Ystad Sankta Maria Al:3 (1816-1818) bild 98, hus nr 323.  Här bor:  Snickareänkan Roth f. 1766. Sonen Niklas f. 1795, gesäll, dott. Katarina f. 1799,  dott. Anna Sofia f. 1806.  I hushållet finns också Gesällen Hans Lindblad f. 29/4 1780.

 Hans Lindblad  är ju här närmare 40 år gammal, mycket möjligt att han har något förflutet. Men det har väl inte framkommit något som tyder på det. Fredrica Carolina är ca 32 år när dom slår sina påsar samman. (så det var ju dags att agera)

Men man frågar sig, vad var målet med Stockholmsresan? Att söka jobb här? Vad fick paret att att omgående bestämma sig för flytt till Kristianstad?

Tror också att Johanna Sofia har en nära släktrelation till Fredrica Carolina, där namnet Sjöberg spökar.

Anders A

 

 

  SVAR 2016-10-13 19:17

Hoflakej änkan Anna Rebecca Åkerström f. Söderlund dog 21/12 1815, 56 år gammal. Dödsnotis i Jakobs dödbok. Hon tillhörde Hovförsamlingen. Begravningställe Johannes.

I Hovförsamlingen heter hon Eva A Rebecca Åkerström.

Om Johanna Sofia var f. 1805 skulle hon t o m kunna vara en halvsyster till FCÅ. Änkefrun var då 46 år.

Eva M

  SVAR 2016-10-13 21:36

Avliden. Sörby Al:7 (1876-1885) 104/130   Änkan Hanna Hansdotter f. 30/9 1814 i Stockholm, d. 14/3 1885 i Sörby, Perstorp. 

Det lite märkliga är att hon av någon anledning inte blivit noterad i dödboken.

Anders A

  SVAR 2016-10-14 11:10

För att summera.  Det troliga är väl att  den Carolina Fredrika f. 26/3 1788 ,som Eva M och Eva D kartlagt,  med föräldrar: kammartjänaren Bengt Åkerström med hustru Anna Söderquist Åkerström, är rätta personer.

Även om jag inte är beredd att äta upp min hatt  - så tror jag att Johanna Sofia är född oä. med en mor som heter Carolina  Fredrica Åkerström.

Men hur det ligger till med namnbytet som Carolina Fredrika gör, från Åkerström till Sjöberg - är svårt att förstå.

Anders A

 

  SVAR 2016-10-14 12:44

Fredrika Carolina hade en tvillngbror Fabian och en syster helena Albertin född 9/9 1790 där finns ett träd på henne på MyHeritage men jag är inte medlem och kanse det

När Lindblads enka dör står det att hon är född 24/11 1785

Anita

  SVAR 2016-10-14 16:48

I Kristianstad tycks inget stämma i böckerna.

Eva M

  SVAR 2016-10-14 17:08

Jag tror fortfarande att Carolina Fredrika Åkerström född  26/3 1788 som dotter till  Bengt Åkerström är en person (och den som gifter sig 1811)

 och Hans Lindblads hustru  Fredrika Carolina Åkerström född x/x 1788 en annan. Hon nämns ingenstans med sina namn i annan ordning än denna.

 

  SVAR 2016-10-14 18:27

Det figurerar två Fredrika  Carolina Åkerström, båda födda 1788 (enl. Stockholmsnoteringarna)

Får nog ansluta mig till Eva Dalins slutsats, där namnföljden förmodligen följs i prästernas noteringar. Den Fredrika Carolina som jag försökt följa i husf.h.l.  Hon påträffas först i Hedvig Eleonora 1812 och kom då från Adolf Fredrik. Ni kan väl kolla här och se vad det står i flyttn.längden.  Sedan kunde hon följas fram till Maria Magdalena där det tyvärr saknas husfh.l.

Hedvig Eleonora Bla:l (1805 -1818) 1550/74.

Anders A


 

  SVAR 2016-10-14 19:21

Så värst många med namnet Åkerström kan det väl inte finnas i Stockholm kring den här tiden?

Kikade lite på Adolf Fredrik, och vad hittar jag här!  Född 21/2 1788 Fredrica Carolina. (med rätt namnföljd)   Adolf Fredrik Clb:l (1775 -1798)  bild 329.

Kollade vidare i husf.hl. Adolf Fredrik Al:2 (1781-1798)  bild 353.  Här finns en betjänt! Johan Åkerström.  Ev. en broder till Bengt Åkerström?   Hittade också en piga Anna Åkerström, bild 347.

Anders A

  SVAR 2016-10-14 19:42

Hon som flyttar in till Maria Magdalena Bl:1 1805-1808 sid 21 heter Fredrika Carolina Åkerström och enligt dödboken skulle Lindblads enka vara född 24/11 1785 i Stockholm

Anita

  SVAR 2016-10-14 23:56

Enl. Maria Magdalena Bl:5  520/51  står hon som född 1788.  Enl. uppgift här så kom hon från Katarina. Jag har inte kunnat hitta henne här i inflyttn.längden Bl:3  1815-1819.  Och var höll snickaren Lindblad hus de första åtta månaderna i Stockholm?

Anders A

  SVAR 2016-10-15 00:10

Då passerar vi 100-strecket!  Hon finns i Katarina utflyttn.längd Bll:3  89/84. Fredrica Carolina Åkerström f. 1788. Noteras ha kommit från Kungsholm.

Anders A

  SVAR 2016-10-15 08:51

Är det dags att "lägga ner" den här tråden? Det verkar inte som att Siv Ohlsson kan få svar om födelsedata för Hanna (Johanna) Hansdotter, död i Sörby 14/3 1885 ( enl. husf.h. uppgift)

Betr. födelse- och dödsuppgifter.  Att det ständigt förekommer fel i husf.h,längder - är ju vanligt, också att födelseuppgifter räknas som säkra uppgifter. Hur är det med dödsuppgifter? Vinnlägger sig prästen att ta reda på exakta födelseuppgifter när han skriver i dödboken?

Det finns säkert mer uppgifter att leta på i Stockholmsförsamlingarna betr. "Åkerströmarna", Jag hittade, bl.a. i inflyttn. till Katarina och Maria Magdalena (samtidigt med Fredrica Carolina)  följande:  Maja Greta Åkerström f. 1786 i Åker.  Johan Åkerström f. 1791 i Åker.  Anna Greta Åkerström f. 1797 i Åker.  Catharina Åkerström f. 1780.  Carl Åkerström f. 1790 i Ryd.  Gustav Åkerström f. 1789 i Värmdö.   Gustav Åkerström f. 1792 i Djurshamn.  Fredrik Åkerström f. 1800 i Kungsholm.  Fredrik Åkerström f. 1797 i Jakob.  Per Erik Åkerström f. 1795 i Bjurfors.

Dessa kan ju ev. ha en släktanknytn. till Fredrica Carolina Åkerström.

Anders A

  SVAR 2016-10-15 10:03

Det känns som lite rundgång i ärendet nu. Man kan konstatera att uppgifterna i Kristianstads kyrkböcker varierar.

Den första anteckningen i Kristianstad tycks vara den i mantalslängden 1820, Mantalslängden är daterad i mars 1820. Man har säket börjat skriva den i slutet av 1819.

Då finns snickaren H. Lindblad 39, och hustru 31 på Södergatan 6 som ägs av prosten Andersson i Glimåkra. De har också 1 kvinnkön som inte betalar mantalspenning, dvs en flicka under 15.

Detta ger födelseåret 1780 för mannen och 1788 för kvinnan.

Familjen finns inte på denna adress i husföret i Kristianstad.

Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/60 (1820:1), bildid: A0003121_01777

Sen till Stockholm. Det finns minst 2 Fredrika Carolina Åkerström födda 1788 i Stockholm.

1) Det flyttar in en FCÅ i Maria Magdalena 1806. Kommer från Höggby/Häggby?. Har tjänst hos handlare Norrman. Om denna FCÅ flyttar från Maria är ? Utflyttningslängd 1807 saknas. Hon finns inte i utflyttningslängderna 1808-1820.

2) FCÅ flyttar in i Maria i aug. 1819 från Katarina. Hon ska inte ha tjänst hos någon. Kanske för att hon ska gifta sig med personen ovanför hennes namn: snickaren Hans Lindblad f. 1780 som har fått tjänst hos snickare Salton.

1) och 2) kan naturligtvis vara identiska.

Anders har funnit en Fredrica Carolina f. 21/1 1788 (jag tror det ska vara jan.) i Adolf Fredrik. Hon tycks vara född i Pro Patrias födelsehus. Finns det arkivalier därifrån? Pro Patria var under Adolf Fredrik.

Jah har känslan av att detta ärende har gått in i en återvändsgränd.

Eva M

 

  SVAR 2016-10-15 10:04

Hej

Tacksam för alla sökningar ni gjort, det är kanske så att man inte kommer längre.

mvh Siv Ohlsson

 

 

  SVAR 2016-10-15 11:28

Häggeby A1:8 1803-1809 bild 57/sid50 har vi Fredrika Carolina Åkerström som flytta in till Maria Magdalena 1806 hennes far heter Per Åkerström

Nu vet vi med klarhet att där finns 2 st födda 1788

Anita

  SVAR 2016-10-15 11:30

Eva M!  Äntligen, här kommer hon!  Häggeby Al:8 (1803-1809)  57/50

Trädgårdsmästare Per Åkerström f. 1758 i Åker, hans hustru Maria Cthrin Härlin f. 1765 i Karlskrona.  Barn: Fredrica Carolina f. 1788 i Stockholm.  Johan Petter f. 1792 i Ö. Gran?  Hedvig Charlotta f. 1795 i Ö. Gran.  Gustaf Fabian f. 1798 i Ö. Gran.

Dottern Fredrica Carolina, till Stockholm 1803, återvänder 1804, till Stockholm igen 29/9 1805.

Det tyder väl på att det är samma Fredrica Carolina som sedan finns i Maria Magdalena och där gifter sig med Hans Lindblad.

Anders A

 

  SVAR 2016-10-15 11:35

Anita!  Ser att du också fick vittring på Häggeby.

Anders A

  SVAR 2016-10-15 12:17

Och då är trädgårdsdrängen Johan Åkerström f. 23/9 1791 i Åker, en broder till Fredrica Carolina. Han flyttade in till Maria Magdalena i oktober 1816.

Betr. Hanna (Johanna) Hansdotter. Jag tror fortfarande att hon är oä. dotter till Fredrica, men ett alternativ kan ju vara att Johanna är dotter till ett av Fredricas syskon, som av en eller annan anledning inte kunnat ta hand om dottern Johanna, som därför blir fosterbarn hos Hans Lindblad Och Fredrica Carolina ?

Anders A

  SVAR 2016-10-15 12:36

Anders

Nu får du bromsa dig lite .Fredrikas bror hette Johan Peter och föddes i Ö Gran 1792 men Per Åkerström är inte far till fredrika för modern kom från Stockholm 1790 i Ö Gran och de gifte sig där 15/4 1791.

tyvärr tror jag inte vi kommer längre

Anita

 

 

 

 

  SVAR 2016-10-15 13:32

 I Häggeby Al:8 1803-1809 bild57/sid50 står där något som är överstrukit som jag inte kan läsa men sedan står där under omständiheter 29/9 1805 kan det betyda att hon födde ett barn 1805 och då kan det vara den Johanna som Eva M hitta som född i Jakob  med en fadder som hette Sjöberg.

Hur de i kristianstad inte såg skillnad på en flicka somär  4 år eller 14 år är för mig en gåta

nu kommer vi nog inte längre men jag tror att gåtan nästan är löst

Anita

  SVAR 2016-10-15 13:37

Anita!  Bra att du bromsar mig lite.   Men kolla Övergran Al:5 (1789-1807)  88/78.  Här finns en Fredrica Carolina  i familjen, född ?

Anders A

  SVAR 2016-10-15 13:56

jo där står att hon är född i Ö Gran  men hon finns inte i födelseboken och föräldrarna gifte sig 1791

Anita

  SVAR 2016-10-15 16:09

Men det är ju inte uteslutet att Fredrica Carolina är dotter till Per Åkerström i ett tidigare äktenskap? Han var ju 37 år vid giftet med Maja Caisa Härlin.

Anders A

  SVAR 2016-10-15 16:38

När man ser på Fredrica Carolinas flyttningar mellan  Häggeby och Stockholm 1803- 1805, kan man förmoda att hon födde dottern Johanna 1805 som Eva M misstänkte. Hon var då endast 17 år gammal. Det kan i det läget vara så att en släkting till att börja med tog hand om barnet Det fanns släkt både i Katarina och Maria Magdalena.

Återkommer till detta med att prästen i Sörby inte registrerade Johanna i dödboken. Var anledningen att han saknade födelseuppgifter?

Det får bli det sista inlägget för min del.

Anders A

  SVAR 2016-10-15 16:39

Fredrica Carolina i Häggeby är f. i Stockholm 1788. Flyttade till Stockholm i okt. 1803. Kom tillbaka 1804 som är överstruket Sen # 2?/9 1805. Vet inte om # betyder något särskilt?

På FS finns denna:

NameCarolina Fredrica

GenderFemale

Christening Date19 Oct 1788

Christening PlaceStockholm, Stockholm, Sweden

Birth Date19 Oct 1788

Mother: Anna.

Ibland är FS registrering inte bra. Jag har glömt hur man finner sådana filmer för att identifiera platsen.

Eva M

  SVAR 2016-10-15 21:38

Denna senaste Carolina Fredrica föddes i Svea artilleriregementes församling (CI:4 (1784-1841)  sid 30).

(sök i FS: Details - Catalog - Film/fiche number)

  SVAR 2016-10-16 11:59

Släktforskartips betr. barnhusbarn. I Stockholm fanns tidigt  barnbördshus dit även obemedlade kunde vända sig, och även hade rätten att föda anonymt. Tyvärr finns det inga tillgängliga allmänna register.  Läser att Stockholms Geneologiska Förening har en databas om över 7000! barnhusbarn åren 1713-1802.   Utförliga och intressanta uppgifter om barnbördshusen i Stockholm får man genom att googla:    På söder från vaggan till graven - Angelfire.

Anders A


 

  SVAR 2016-10-18 13:49

Kollade längderna över konfirmander i Vä på Landsarkivet i Lund i dag. Johanna Sofia finns inte nämnd där i bevarade längder (1825-1832 med lucka 1827), tyvärr.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies